Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o strateškim robnim zalihama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA Vezano na članke 8. 9. i 10. Prijedloga Zakona o strateškim robnim zalihama koji predviđaju bilance i program robnih zaliha te upravljanje robnim zalihama, članice Croatiastočar koje se bave uzgojem stoke i peradi predlažu dopunu priloga 1. u dijelu poljoprivredno prehrambenih proizvoda. U bilancama žitarica potrebno je osigurati primjerene količine robnih zaliha prije svega kukuruza, ječma i sojinog zrna što čine osnovne komponente za proizvodnju stočne hrane. Stočarstvo i peradarstvo Hrvatske godišnje troši preko milijun tona kukuruza. U periodu od 2013. do 2018. godine prosječni godišnji izvoz kukuruza iznosio je cca 400.000 tona. U 2019. godini, prema DZS, taj izvoz je udvostručen (868.000 tona) a za preko 30% povećan je u 2020. godini sa daljnjim trendom povećanja izvoza u 2021. godini. Potražnja za kukuruzom na globalnoj razini povećava se iz godine u godinu a prema našim informacijama neke od država članica povećavaju količine sirovina za proizvodnju stočne hrane upravo preko robnih zaliha. Isto tako predlaže se dopuniti Prilog 1. popis poljoprivredno prehrambenih proizvoda sa živom stokom i peradi za proizvodnju mesa s obzirom da je jednostavnije, racionalnije i jeftinije meso u robnim zalihama osigurati kroz uzgoj stoke odnosno peradi. Ovaj prijedlog valja sagledati i u kontekstu pokretanja inicijative Europske komisije od 12. studenog ove godine gdje bi države članice trebale definirati planove za opskrbu hranom i sigurnost opskrbe hranom u kriznim vremenima a u okviru europskog mehanizma za pripravnost i odgovor na krizu u području sigurnosti opskrbe hranom ( EFSCM). Nije prihvaćen Iz članaka 8., 9. i 10. Prijedloga Zakona vidljivo je da se Bilancom strateških robnih zaliha određuje vrsta, naziv i količina robe koju čine strateške robne zalihe. Slijedom navedenog, predložene robe i količine tih roba odredit će se u Bilanci. Popis roba koji je Prilog ovoga Zakona je široko određen upravo iz razloga što se uslijed raznih promjena u društvu mijenjaju potrebe za određenim proizvodima koji se ne smiju ograničavati na zakon te se slijedom navedenog određuju Bilancom na godišnjoj razini. Što se tiče drugog dijela komentara upućujemo Vas na članak 2. Prijedloga Zakona u kojem je navedeno u koju svrhu se stvaraju robne zalihe dok je člankom 3. stavkom 2. Prijedloga Zakona propisano da se robne zalihe ne mogu koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu Republike Hrvatske. Prije donošenja Bilance strateških robnih zaliha kontaktirat ćemo Ministarstvo poljoprivrede i Poljoprivrednu komoru kako bismo s njima dogovorili vrste i količine prehrambenih poljoprivrednih proizvoda koje spominjete.
2 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, Prilog I. Grupacija akvakulture HGK predaže Točku I. Popisa iz Priloga I. Prijedloga zakona dopuniti podtočkom "Riba i riblji proizvodi". S obzirom na to da države članice, u okviru europskog mehanizma za pripravnost i odgovor na krizu u području sigurnosti opskrbe hranom (EFSCM), trebaju definirati planove za opskrbu hranom i sigurnost opskrbe hranom u kriznim vremenima, predlažemo uz navedene poljoprivredne i prehrambene proizvode uvrstiti i ribu svih vrsta kao živu, svježu poleđenu ili smrznutu te kao riblje proizvode. Akvakultura je strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj te je kao takva sastavni dio ostalih razvojnih strategija. Posljednjih godina proizvodnja raste, uzgajivači su realizirali velike investicije i danas su sposobni osigurati određene količine ribe i ribljih proizvoda za slučaj krize kakvu imamo posljednje dvije godine uzrokovane pandemijom bolesti covid-19. Primljeno na znanje Navedeni proizvodi obuhvaćeni su pod točkom 6. Priloga I. Prijedloga Zakona “Ostali poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koje odredi Vlada Bilancom” i nalaze se u sadašnjoj Bilanci strateških robnih zaliha, a prije izrade nove Bilance zatražiti će se mišljenja na istu od svih tijela državne uprave kada će se razmotriti uvrštavanje svih roba u Bilancu.
3 Roditelji u akciji - Roda Prilog I., POPIS ROBE KOJA MOŽE ČINITI STRATEŠKE ROBNE ZALIHE Tijekom podrške u više kriznih situacija od 2014. do danas (poplava u Gunji, izbjeglička kriza 2015./2016., potres u Sisačko-moslavačkoj županiji), uvidjele smo da neki proizvodi, koji su nužni za dojenčad koja nije dojena i za žene u reproduktivnoj dobi, nisu bili osigurani iz zaliha, već su se prikupljali donacijama, što građanki i građana, što direktnim donacijama proizvođača. Smatramo zato da se kod popisa robe koja može činiti strateške robne zalihe sljedeći proizvodi trebaju također izdvojiti čime bi se pokazalo da je ovaj zakon i rodno osjetljiv, ali i da osigurava zdravlje i preživljavanje najranjivijih te dostojanstvo žena: - Tvornički mliječni pripravak u prahu (tzv. 'formula') i tvornički mliječni pripravak spreman za upotrebu (poznati i kao RUIF od engl. Ready to use infant formula ) - s obzirom na to da je za novorođenčad i dojenčad koja nisu dojena jedini adekvatan izvor mliječne hrane do 12 mjeseci - gotovi mliječni pripravak, zbog zaštite života i zdravlja te djece, ovi proizvodi moraju biti osigurani kroz strateške robne zalihe. Reklamiranje ovih proizvoda je posebno regulirano i donacije proizvoda od strane proizvođača i distributera nisu dozvoljene, a međunarodni propisi reguliraju obaveze nadležnih institucija u podršci prehrani male djece u krizama, na način da se omogući optimalna prehrana, kako dojenoj, tako i nedojenoj djeci, zaštićena od interesa mliječne industrije, međutim, u svim kriznim situacijama koje su zadesile Hrvatsku u zadnje vrijeme, svjedočile smo tome da se proizvodi doniraju (od strane proizvođača i distributera na terenu) i dijele majkama bez kriterija i osiguravanja uputa i drugih potrebnih resursa (čista voda, adekvatan tj čist pribor za hranjenje), a tome je pridonijelo upravo to da država nije osigurala zalihe hrane za najranjivije. - Higijenski ulošci - smatramo da menstrualni ulošci i tamponi trebaju biti nabrojani na popisu proizvoda koji čine strateške robne zalihe s obzirom na to da su u kriznoj situaciji oni životna potreba svake žene i djevojčice u reproduktivnoj dobi. Svjedočile smo tijekom kriznih situacija tome koliko je degradirajuće za svaku ženu kojoj je onemogućen pristup menstrualnim potrepštinama i kako joj je time uskraćeno pravo na brigu o zdravlju i higijeni. Zbog broja osoba kojima su ovi proizvodi potrebni za svakodnevni život (polovica ukupne populacije ima potrebu za menstrualnim potrepštinama 40-ak godina svojeg života) smatramo da se ova kategorija proizvoda treba naći ovdje na popisu robe, a ne u godišnjoj Bilanci Vlade RH. Nije prihvaćen Proizvodi koje tražite da se uvrste u Prilog I. Prijedloga Zakona obuhvaćeni su pod točkom I. Priloga I. Prijedloga Zakona pod točkom 6. “Ostali poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koje odredi Vlada Bilancom” (npr. dječja hrana ) i pod točkom II. Priloga I. Prijedloga Zakona pod točkom 8. “Ostali neprehrambeni proizvodi koje odredi Vlada Bilancom” (npr. Higijenski ulošci). Vlada Republike Hrvatske će razmotriti sve prijedloge kod donošenja Bilance gdje su robe uvrštene po vrsti, nazivu i količini te se iste ne trebaju urediti Zakonom jer se uslijed raznih promjena u društvu mijenjaju potrebe za određenim proizvodima pa se isti određuju Bilancom na godišnjoj razini.
4 Croatian Association of Lactation Consultants Prilog I., POPIS ROBE KOJA MOŽE ČINITI STRATEŠKE ROBNE ZALIHE Poštovani, U prijedlogu Zakona o robnim zalihama, pod popisom robe koja čini robne zalihe nigdje se ne spominje hrana za najranjivije skupine, a to su novorođenčad i dojenčad. Naravno, dojenje je najsigurniji, najzdraviji i najbolji način prehrane ove populacije, pogotovo u kriznim situacijama, ali za majke koje nisu u mogućnosti dojiti svoju djecu treba postojati primjerena i sigurna alternativa. Kravlje mlijeko i druge vrste životinjskog mlijeka nisu prikladne za djecu ispod 12 mjeseci starosti. Stoga predlažemo da nadležno Ministarstvo u suradnji s Ministarstvom zdravstva brine da se prilikom planiranja i nabave proizvoda u kategoriji robnih zaliha 'mlijeko i mliječni proizvodi' nabave i određene količine slijedećih proizvoda: - Tvornički mliječni pripravak u prahu (tzv. 'formula') - Tvornički mliječni pripravak spreman za upotrebu (poznati i kao RUIF od engl. Ready to use infant formula ) Oba proizvoda su primjerena za dojenčadi do 12 mjeseca i dobavljivi su u Hrvatskoj. Potonje je pogotovo važno za situacije kada nije moguće u higijenskim uvjetima pripremiti mlijeko u prahu, jer se radi o već unaprijed pripremljenom i steriliziranom proizvodu za jednokratnu uporabu. Molimo da uvažite naš prijedlog za dobrobiti najranjivijih skupina djece. S poštovanjem Doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, dr. med., spec. obiteljske medicine, Međunarodno priznata savjetnica za dojenje Potpredsjednica Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje Članica nacionalnog Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja Voditeljica Radne skupine, pri Povjerenstvu za zaštitu i promicanje dojenja, za izradu smjernica o prehrani dojenčadi i male djece u kriznim situacijama Nije prihvaćen Proizvodi koje tražite da se uvrste u Prilog I. Prijedloga Zakona obuhvaćeni su pod točkom I. Priloga I. Prijedloga Zakona pod točkom 6. “Ostali poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koje odredi Vlada Bilancom” (npr. dječja hrana ) i pod točkom II. Priloga I. Prijedloga Zakona pod točkom 8. “Ostali neprehrambeni proizvodi koje odredi Vlada Bilancom” (npr. Higijenski ulošci). Vlada Republike Hrvatske će zajedno s resornim ministarstvima razmotriti sve prijedloge kod donošenja Bilance gdje su robe uvrštene po vrsti, nazivu i količini te se iste ne trebaju urediti Zakonom jer se uslijed raznih promjena u društvu mijenjaju potrebe za određenim proizvodima pa se isti određuju Bilancom na godišnjoj razini.