Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, Članak 9. Zajednica za deterdžente i kozmetiku HGK predlaže stavak 2. izmijeniti tako da glasi: „(2) Zabranjeno je pripisivanje i reklamiranje ljekovitog svojstva ili pripisivanje svojstva terapije i/ili liječenja bolesti predmetima opće uporabe.“. Zajednica predlaže iz odredbe stavka 2. izuzeti svojstvo prevencije, kako bi se izbjegle poteškoće u primjeni Zakona i spriječilo uvođenje novih tehničkih prepreka. Naime, kozmetički proizvod, kako je definiran u smislu Uredbe (EZ) br. 1223/2009 EP i Vijeća o kozmetičkim proizvodima, namijenjen je, između ostaloga, njezi i zaštiti (dakle i prevenciji), vanjskih dijelova ljudskoga tijela, zuba i sluznice usne šupljine. Primjerice, uporaba paste za zube nedvojbeno i nesporno jest način prevencije karijesa, odnosno pripisivanje svojstva prevencije tom proizvodu nije zavaravajuća tvrdnja u pogledu obilježja tog proizvoda od koje je potrebno zaštititi potrošača. Predloženom odredbom dokinula bi se mogućnost pripisivanja i reklamiranja svojstva prevencije karijesa pasti za zube, odnosno uvela bi se nova tehnička prepreka. Nadalje, u članku 4. Preambule Uredbe (EU) 2019/1020 stoji da bi okvir za nadzor tržišta uspostavljen ovom Uredbom trebao dopunjavati i jačati postojeće odredbe u zakonodavstvu Unije o usklađivanju povezane s osiguravanjem sukladnosti proizvoda i okvirom za suradnju s organizacijama koje predstavljaju gospodarske subjekte ili krajnje korisnike, nadzorom proizvoda na tržištu i nadzoru tih proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Međutim, u skladu s načelom lex specialis ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo ako u zakonodavstvu Unije o usklađivanju ne postoje posebne odredbe s istim ciljem, prirodom ili učinkom. Odgovarajuće odredbe ove Uredbe stoga se ne bi trebale primjenjivati u područjima obuhvaćenima takvim posebnim odredbama, pri čemu se izrijekom navodi Uredba (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima. Kako je važećim je Zakonom o predmetima opće uporabe (NN 39/ 13, 47/14, 114/18) uređen okvir za provedbu, između ostalih i Uredbe (EZ) br. 1223/2009, smatramo da bi uvođenje zabrane pripisivanja i reklamiranja svojstva prevencije za proizvode obuhvaćene tom Uredbom onemogućilo provedbu Zakona i stvorilo dodatne prepreke domaćim poduzetnicima. Nije prihvaćen Pod navedenom definicijom ne podrazumijeva se prevencija karijesa, već druge tvrdnje za druge bolesti i stanja. Definicijom se ne odstupa od definicije kozmetičkog proizvoda što nema govora o prevenciji bolesti.