Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o zaštiti i očuvanja Parka prirode "Telašćica"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Filip Buturić MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 7. U članku 8. ispod stoji "Čuška Dumboka", dakle sa tvrdim č, dok se u ovom članku navodi sa mekim ć. Treba standardizirati naziv uvale na tvrdo ili meko te se istog pridržavati u pismu i na kartama, uz napomenu da pridjev "Čuška" dolazi od imenice Čuh (Pizuh), što je stari naziv za Dugi otok, stoga tvrdim da je to ispravno, međutim valja i pripaziti piše li se "Dumboka" u riječi "Čuška Dumboka" velikim ili malim slovom, budući da npr. u prostornom planu stoji "Čuška dumboka", dok se ovdje navodi "Čuška Dumboka". Prihvaćen Prihvaća se.
2 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 8. U stavci 1 dva puta su navedene poljoprivredne površine. Navedeno je kako na morskom području ova zona obuhvaća samo jezero Mir, čime nije jasno navedeno da obuhvaća i druge djelove mora Parka. Također, nejasno je u koju od podzona spada jezero Mir. Navedeno je da se zona dijeli u tri podzone, a dijeli se u četiri podzone. Kod podzone ronilačkih aktivnostnejasna je formulacija "središnji dio obalnog područja". Prihvaćen Prihvaća se.
3 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 11. Stavak 6 je već razrađen u članku 58, stavak 7 u članku 57. Prihvaćen Prihvaća se.
4 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 16. Smatramo kako bi dugoročno zaštićena područja trebala biti izuzeta iz natjecanja u športskom ribolovu. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 18. smatramo kako bi ovo trebao biti prvi članak poglavlja Ribolov i marikultura, tj članak 16. Prihvaćen Prihvaća se.
6 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 19. U stavci 2 dodati "Ukupni godišnji broj posebnih dozvola i visina naknade za.......". Smatramo kako je u praksi teško kontrolirati tip i broj dozvoljenih alata po dozvoli te dnevnu količinu ulova po dozvoli, a i ukoliko se uspije učinkovito kontrolirati da resursi Parka ne mogu podnijeti beskonačan broj ovih dozvola. Prihvaćen Prihvaća se.
7 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 22. člankom 47. se zabranjuje sidrenje u Parku Prihvaćen Prihvaća se.
8 Filip Buturić MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 23. "ul oviti" ispraviti na uloviti Prihvaćen Prihvaća se.
9 Filip Buturić MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 39. "s prebivalištem" sukladno pravopisu ispraviti na "sa prebivalištem" Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na podnositeljevo viđenje korištenja veznika „s“ i „sa“.
10 Filip Buturić MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 45. u stavku (1) vjerojatno je višak prijedlog "o" ispred "jedinstveni" Prihvaćen Prihvaća se.
11 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 47. Članak 22. na neki način predviđa mogućnost sidrenja tijekom ribolovnih aktivnosti "Plovilo koje se kreće, koje pluta ili je usidreno za vrijeme obavljanja rekreacijskog ribolova ne smije biti bliže od 100 metara od linije ......" te bi ga trebalo promijeniti sukladno odredbama iz članka 47. Prihvaćen Prihvaća se.
12 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 52. Smatramo kako bi jasno izrijekom trebalo uvrstiti zabranu korištenja quadova i sličnih off road vozila. Nije prihvaćen Zabrana se odnosi na sva vozila izvan cesta.
13 Filip Buturić MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 52. Budući da u Parku prirode ne postoji adekvatna prometna signalizacija, posebice horizontalna, te je cjelokupna cestovna infrastruktura u praksi multimodalna, pri čemu zapravo predstavlja konflikt uporabe cestovnih motornih sredstava, bicikala i pješačenja, potrebno je prije svega imati jasno definirane infrastrukturno i signalizacijski opremljene biciklističke staze pa tek onda zabraniti vožnju biciklima izvan označenih biciklističkih staza, jer trenutno iste i ne postoje ili ih ja nisam u mogućnosti bio vidjeti golim okom, stoga u okviru ovog članka takva odredba ništa ne znači, budući da takvo što ne postoji. To je kao da napišete "u Parku prirode je zabranjena vožnja kočijama po aerodromu", a aerodromu ni traga. Dotad, dok se biciklizam po Parku prirode adekvatno ne uredi, nadam se da ćemo nesmetano moći prakticirati isti i da nam se takvo što neće priječiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 TIHOMIR KLEMENT MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 53. Da li dozvoljeno bivakiranje (Nužno nočenje)? Nije prihvaćen Odredba propisuje ograničenja po pitanju kampiranja.
15 Filip Buturić MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 55. "s procjenom" sukladno pravopisu ispraviti na "sa procjenom" Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na podnositeljevo viđenje korištenja veznika „s“ i „sa“.
16 Filip Buturić MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 59. Ispravak stavka (1): Na području Parka prirode zabranjene su sljedeće radnje sa životinjama u prirodi: - hranjenje, proganjanje, ozljeđivanje, hvatanje ili ubijanje - namjerno uznemiravanje - uništavanje ili uzimanje jaja, čak i ako su prazna, te njihovo čuvanje - uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla - oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanja ili odmaranja. Prihvaćen Prihvaća se.
17 TIHOMIR KLEMENT MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 61. Definicija drugih kućnih ljubimaca? Tigar, svinja kokoš i sl? Prihvaćen Prihvaća se.
18 TIHOMIR KLEMENT MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 63. Da li je dozvoljeno održavanje starih staza? Nije prihvaćen Odredba se odnosi isključivo na nove staze.
19 Udruga Biom MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 67. Provođenje mjera očuvanja je osnovna djelatnost Ustanove pa je nejasno zbog čega bi Ustanova trebala tražiti dopuštenje Ministarstva za provedbu mjera. Predlažemo da Ustanova ne treba tražiti dopuštenje za provedbu mjera. Nije prihvaćen S obzirom na to da se odredbom propisuje niz mjera koje se mogu pogrešno interpretirati i dovesti do štete u prirodi, procjena je zakonodavca se mjere kontroliraju davanjem dopuštenja.
20 Filip Buturić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 69. "izdati će" sukladno pravopisu izmijeniti na "izdat će" Prihvaćen Prihvaća se.