Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dalibor Barbalić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU KARATA BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA TE O NAČINU IZRAČUNA DOPUŠTENIH INDIKATORA BUKE Još jedno Savjetovanje koje će završiti sa "Primljeno na znanje" ili "Nije prihvaćen". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.