Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Članak 2. Predlažemo promjenu Članka 2. na način da glasi: U članku 6. stavku 2. izraz u zagradama: “(0,2 × a × b × maksimum (1, minimum (5, c/d)))" zamjenjuje se izrazom u zagradama: "(0,14 × a × b × maksimum (1, minimum (5, c/d)))". Obrazloženje: OIV je u svom dopisu prema Ministarstvu mora prometa i infrastrukture iz svibnja 2021. godine već zatražio smanjenje naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za 30 %, te ovdje isti zahtjev ponavljamo i obrazlažemo. Cijena prijenosa signala po Mbit-u na telekomunikacijskom tržištu se zbog napretka tehnologije i razvoja optičkih mreža kontinuirano smanjuje dok je visina naknade za uporabu radio-frekvencijskog spektra nepromijenjena već nekoliko godina. Posljedica toga je neisplativost uporabe digitalnih mikrovalnih veza kao medija za pružanje usluga prijenosa signala. To se posebno odnosi na mikrovalne veze na velike udaljenosti (eng. long-haul links) koji rade u frekvencijskim područjima 4, 6, 7 i 8 GHz. Na naknadu za uporabu RF spektra jednog radio kanala otpada oko 20% ukupnog godišnjeg troška koji uključuje amortizaciju opreme te operativne troškove pojedine mikrovalne veze. Ako promatramo samo operativne troškove (trošak potrošnje el. energije, prostora i stupa te održavanja) udio naknade za uporabu RF spektra iznosi čak 32%. Iz navedenog proizlazi činjenica da je prijenos telekomunikacijskih signala postojećom infrastrukturom digitalnih mikrovalnih veza neisplativ te da su stoga trenutne raspodjele i visine naknada po frekvencijskim područjima nepravične. Djelomično prihvaćen Djelomično je prihvaćen. Komentar se prihvaća na odgovarajući način, tako da se visina predmetne naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, umjesto predloženih 30%, smanjuje za 20%.