Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o označavanju autocesta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Pintarić ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA Ako se već čvorovi preimenuju prema obližnjem većem gradu/mjestu, bilo bi logično da se čvor Bobovica preimenuje u čvor Samobor, čvor Kraljevečki Novaki (koji nisu ni samostalno naselje, već dio naselja Sesvete) u čvor Sesvete, čvor Rugvica u čvor Dugo Selo, čvor Gornja Ploča u čvor Udbina i sl. Udaljenosti između tih čvorova i navedenih gradova iznose po nekoliko km, dok je primjerice udaljenost između sadašnjeg čvora Vranja (koji bi trebao postati čvor Labin) i grada Labina više od 30km, a slična je situacija i sa čvorom Kanfanar (Rovinj), Dugopolje (Split), budućim čvorom Požega itd. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Djelomično se prihvaća prijedlog, na način da se čvorište Bobovica preimenuje u čvorište Samobor, čvorište Kraljevečki Novaki u čvorište Sesvete, a čvorište Rugvica u čvorište Dugo Selo. Ne prihvaća se dio prijedloga da se čvorište Gornja Ploča preimenuje u čvorište Udbina iz razloga što dio državne ceste D1 u zoni mjesta Udbina ima obilježja brze ceste s izgrađenim raskrižjem u dvije razine te kao takvo kod vozača ostavlja dojam da se radi o čvorištu Udbina te bi preimenovanje čvorišta Gornja Ploča na autocesti A1 u čvorište Udbina moglo zbunjivati vozače.
2 Robert Ćaran ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA U prilogu 2. (na autocesti A3, oznaka čvorišta 11), čvorište ili izlaz Rugvica bi trebao preimenovati u Dugo Selo ili Dugo Selo-Rugvica. Naime, riječ je o izlazu za jedan grad udaljen od izlaza/čvorišta svega 1,5 km. Iako se izlaz danas nalazi na području Rugvice, izlaz je prvenstveno rađen zbog velike koncentracije stanovništva u gradu. Najbliža naselja čvoru su Rugvica s 758 stanovnika (2011.) i Dugo Selo 10 453 (2011). Prihvaćen Prihvaća se. Prihvaća se prijedlog, na način da se čvorište Rugvica preimenuje u čvorište Dugo Selo.
3 Marin Idžaković ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, Članak 2. Poštovani, sljedeće izmjene su sukladne objašnjenjima u komentaru na prilog 2.: U članku 2., oznaka A7 „čvorište Učka (A8)“ mijenja se i glasi „čvorište Liburnija (A8)“ U članku 2., oznaka A8 „Kanfanar (čvorište Rovinj, A9)“ mijenja se i glasi „Kanfanar (čvorište Kanfanar, A9)“ U članku 2., oznaka A8 „čvorište Učka (A7)“ mijenja se i glasi „čvorište Liburnija (A7)“ U članku 2., oznaka A9 „čvorište Rovinj (A8)“ mijenja se i glasi „čvorište Kanfanar (A8)“ Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Vezano za dio prijedloga da se čvorište Učka na autocesti A7 preimenuje u čvorište Liburnija, prijedlog se ne prihvaća iz razloga lakšeg snalaženja korisnika autoceste A7 u prostoru jer se na predmetnom čvoru promet račva prema Istri odnosno prema tunelu Učka.
4 Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, Članak 10. Predlažemo da se izbaci članak 10 iz nacrta Odluke kojim se definira rok za uskladu do 31. prosinca 2022. obzirom da rok za uskladu nije definiran ni trenutno važećim Pravilnikom o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta (NN 73/2003), podredno da se isti uskladi s rokom usklade za prometne znakove iz Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji I opremi na cestama (NN 92/2019), odnosno s 31. prosincem 2029. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ne prihvaća se prijedlog jer je zbog kvalitetnije informiranosti korisnika autoceste o promjenama naziva izlaza, čvorišta i odmorišta primjereniji predloženi rok za usklađenje prometnih znakova do 31. prosinca 2022. godine od nelogično dugog roka do kraja 2029. godine iz članka 89. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN/92/2019) ili bez roka što bi upućivalo na pravnu prazninu.
5 Marin Idžaković ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, PRILOG 1. KARTA S OZNAKAMA AUTOCESTA Poštovani, u prilogu 1. htio bih ukazati na sljedeće: 1. autocesta A1, na karti je prikazana autocesta do Dubrovnika iako popis čvorišta na A1 ukazuje kako su posljednji čvor Ploče. Time bi se trebalo ili kartu izmijeniti tako da A1 bude prikazana do Ploča ili u popis naziva čvorišta ubaciti preostale čvorove do Dubrovnika. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ne prihvaća se prijedlog. Na karti su u skladu s člankom 2. Odluke autoceste pojedinačno prikazane u krajnjim duljinama neovisno o njihovoj izgrađenosti. Člankom 8. Odluke propisano je kako se označavaju izlazi ili čvorišta koja se naknadno izgrađuju te kako se određuju nazivi budućih izlaza, čvorišta i odmorišta. Slijedom navedenog smatramo da nema potrebe za predloženim promjenama.
6 TIHOMIR KLEMENT ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, PRILOG 2. OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA TE NAZIVI IZLAZA I ČVORIŠTA I ODMORIŠTA U prilogu 2. (na autocesti A3, oznaka čvorišta 11), čvorište ili izlaz Rugvica bi trebao preimenovati u Dugo Selo ili Dugo Selo-Rugvica. Naime, riječ je o izlazu za jedan grad udaljen od izlaza/čvorišta svega 1,5 km. Iako se izlaz danas nalazi na području Rugvice, izlaz je prvenstveno rađen zbog velike koncentracije stanovništva u gradu. Najbliža naselja čvoru su Rugvica s 758 stanovnika (2011.) i Dugo Selo 10 453 (2011). Prihvaćen Prihvaća se. Prihvaća se prijedlog na način da se čvorište Rugvica preimenuje u čvorište Dugo Selo.
7 Marin Idžaković ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, PRILOG 2. OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA TE NAZIVI IZLAZA I ČVORIŠTA I ODMORIŠTA Poštovani, u prilogu 2. predložio bih nekoliko promjena: 1. autocesta A8, između čvorova Labin (sada Vranja) i Veprinac potrebno je uvrstiti odmorište Kvarner koje će se nalaziti na istočnom ulazu u tunel Učku. PUO Kvarner je trenutno u fazi projektiranja i izvlaštenja u sklopu projekta nadogradnje autoceste na četiri vozne trake na dionici tunel Učka - Matulji. 2. autoceste A8 i A9, čvor Kanfanar (po novome Rovinj), ne bi trebao mijenjati naziv zbog nepotrebne zbunjenosti koju može izazvati. Promjenom naziva dobiva se dojam kako se čvor nalazi u blizini grada Rovinja, što nikako nije točno s obzirom da je udaljenost između te dvije lokacije 15,6 kilometara. 3. autocesta A8, čvor Lupoglav (po novome Buzet), ne bi trebao mijenjati naziv iz istog razloga kao u prethodnom primjeru. Grad Buzet je od samog čvora udaljen 15,8 kilometara, zbog čega se stvara slika blizine koja ne postoji te bi čvor trebao zadržati postojeći naziv. 4. autocesta A8, čvor Vranja (po novome Labin), ne bi trebao mijenjati naziv iz istog razloga kao u prethodnim primjerima. Grad Labin je od čvora udaljen 34,0 kilometara (nakon izgradnje novog čvora udaljenost će biti 33,3 km), iako je Labin bliži čvorovima Cerovlje (31,0 km) i Žminj (31,7 km) 5. autoceste A7 i A8, čvor Matulji (po novome Učka),ne bi trebao promijeniti naziv u planinu čiji se tunel nalazi 12,4 kilometara dalje po trasi na kojoj se nalazi još četiri čvora koji su nazive dobili naseljima. Prijedlog je da se umjesto toga čvor preimenuje u „Čvorište Liburnija“. Liburnija je toponim za područje grada Opatije i općina Matulji, Lovran te Mošćenička Draga, a čvor bi trebao nositi taj naziv jer se u nijemu sijeku autoceste čiji pravci prolaze općinom Matulji (A7) i gradom Opatijom (A8), te je čvor od iznimne gospodarske važnosti za područje cijele Liburnije. 6. autocesta A7, čvor Diračje (po novome Rijeka zapad) i Draga (po novome Rijeka istok), ne bi trebali promijeniti nazive svog trenutne opće upotrebe u lokalnom stanovništvu. Promjena naziva u strane svijeta mogla bi otežati snalaženje s obzirom da se navedeni čvorovi nalaze u blizini prepoznatljivih lokacija koje se mogu koristiti za orijentaciju. Eventualno „Čvorište Diračje“ bi moglo promijeniti naziv u „Čvorište Zamet“, s obzirom da se cijeli čvor nalazi na području mjesnog odbora Zamet. Napomena: sve navedene promjene u prvih šest točaka moraju biti unijete i u kartu u prilogu 1. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Vezano za dio prijedloga da se čvorišta na autocesti A7 ostave sa sadašnjim nazivljem odnosno preimenuju, prijedlog se ne prihvaća zato što je upravo zbog lakšeg snalaženja korisnika autoceste A7 u prostoru predloženo preimenovanje čvorišta Diračje u čvorište Rijeka zapad, a čvorišta Draga u čvorište Rijeka istok.
8 Robert Ćaran ODLUKU O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, PRILOG 2. OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA TE NAZIVI IZLAZA I ČVORIŠTA I ODMORIŠTA U prilogu 2. (na autocesti A3, oznaka čvorišta 11), čvorište ili izlaz Rugvica bi trebao preimenovati u Dugo Selo ili Dugo Selo-Rugvica. Naime, riječ je o izlazu za jedan grad udaljen od izlaza/čvorišta svega 1,5 km. Iako se izlaz danas nalazi na području Rugvice, izlaz je prvenstveno rađen zbog velike koncentracije stanovništva u gradu. Najbliža naselja čvoru su Rugvica s 758 stanovnika (2011.) i Dugo Selo 10 453 stanovnika, s prigradskim naseljima u sastavu grada 17 466 (2011). Prihvaćen Prihvaća se. Prihvaća se prijedlog na način da se čvorište Rugvica preimenuje u čvorište Dugo Selo