Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. PRAVILNIK O POPISU POSLOVA IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 2. U članku 2. pod točkama 20., 21. i 22. u poslove izvršnih radnika uključuju se i poslovi upravljanja uređajima, nadzor stanja infrastrukturnih podsustava što nije u skladu s TSI OPE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Uredba Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji u potpunosti ne prepoznaje navedene poslove, a isti su od velike važnosti za održavanje zadovoljavajuće razine sigurnosti u željezničkom prometu.
2 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. PRAVILNIK O POPISU POSLOVA IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 2. Pod točkom 1. Članka 2. predlažemo tekst: upravljanje vožnjom vlaka Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uredba Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji u poglavlju 4.2.1.1. Opći zahtjevi u stavku 1. točki a) navodi osoblje željezničkog prijevoznika koje upravlja vlakovima (“strojovođa”), dok se u Dodatku J u Pojmovniku strojovođa definira sukladno članku 3. Direktive 2007/59/EZ. b) „strojovođa” znači osoba koja je osposobljena i ovlaštena za samostalno, odgovorno i sigurno upravljanje vlakovima, uključujući lokomotive, manevarske lokomotive, radne vlakove, željeznička vozila za održavanje ili vlakove za prijevoz putnika ili robe željeznicom