Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav Ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ivica luketić Službena značka, Članak 9. Zbog kojeg razloga se ovlaštenim službenim osobama u kaznenim tijelima ukidaju značke koje su do sada uvijek imali. Naime i službenici Probacijskih reda imaju znače (koji ih nikada nisu imali a novim Pravilnikom im je određeno da imaju značke. Trebalo bi preispitati odredbu, jer zašto se nešto ukida što je bilo više od 20 godina a s druge strane ostalim službenicima naše Uprave se daju značke. Nije prihvaćen Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa je podzakonski akt u kojem se ne definira tko ima službenu iskaznicu odnosno značku, to je regulirano člankom 34. stavak 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/21) .