Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju članka 69. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN, broj 21/18, 126/19 i 110/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (NN, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. XXX. godine donosi, Članak 2. AOP pozicije u Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti - prijedlog ispraviti redoslijed - 70 pozicija se ponavlja Primljeno na znanje Razmotrit će se prilikom dorade sustava izvještavanja.
2 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju članka 69. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN, broj 21/18, 126/19 i 110/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (NN, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. XXX. godine donosi, Članak 2. Objava izvještaja za AIF s privatnom ponudom prijedlog izuzeti iz obveze javne objave budući se radi o AIF s privatnom ponudom i javna objava nije praksa. Izuzetak su FGS-ovi koji jesu od interesa javnosti. Ostali izvještaji nisu od interesa javnosti jer je riječ o privatnom kapitalu koji ne bi smio biti transparentan. Primljeno na znanje Člankom 8. stavkom 3. propisano je da je UAIF dužan, za AIF s privatnom ponudom, izuzev FGS-ova, ulagateljima učiniti dostupnim, dogovorenim načinom komunikacije, revidirane godišnje izvještaje i kada je to primjenjivo polugodišnje izvještaje, nigdje nije propisano da ih je dužan javno objaviti (javno objavljuje za FGS-ove).
3 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju članka 69. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN, broj 21/18, 126/19 i 110/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (NN, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. XXX. godine donosi, Članak 2. Prijedlog dorade Pravilnika u dijelu koji se odnosi na izvještavanje prema Direktivi - DATAIF - rok za dostavu 31/1 i 31/7 za stanja na dan 31/12 i 30/06 - prekratki rokovi u odnosu na obvezi pripreme NAV-ova s tim datumom - prijedlog dostaviti u roku od 30 dana od dostupnosti službenog NAV-a a minimalno jednom godišnje Nije prihvaćen Rokovi za dostavu navedenih izvještaja definirani su člankom 110 AFMD uredbe
4 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju članka 69. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN, broj 21/18, 126/19 i 110/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (NN, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. XXX. godine donosi, Članak 2. AIF rizičnog kapitala koji nisu FGS-ovi a ulažu putem SPV-a ne trebaju dostavljati Izvještaje SPV prema ovom nacrtu? Primljeno na znanje Trebaju i za AIF rizičnog kapitala dostavljati izvještaj o SPV-ovima– u članku 5. stavku 11. uvodna rečenica je izmijenjana i glasi: „Za ulaganja fonda za gospodarsku suradnju, AIF-a rizičnog kapitala, AIF-a poduzetničkog kapitala i AIF-a za ulaganje u nekretnine koja se ostvaruju putem subjekata posebne namjene (eng. Special Puropse Vehicle, dalje: SPV), UAIF je dužan dostaviti opće podatke o SPV-u (članovi/vlasnici SPV-a, udio u vlasništvu članova SPV-a, članovi uprave, prava AIF-a koja proizlaze iz osnivanja/ulaganja u SPV i sl.), kao i podatke o imovini i obvezama SPV-a.