Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju članka 69. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN, broj 21/18, 126/19 i 110/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (NN, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. XXX. godine donosi članak 9 stavak 1. prijedlog - objava revidiranih financijskih izvještaja UAIF do 30/4 znači objavu izvještaja koja nisu usvojena od strane skupštine što bi mogao biti problem iz perspektive vlasnika UAIF-a - tj da se objavljuje dokument kojeg oni usvajaju prije nego su ga usvojili da bude dostupan javnosti. Revidirane izvještaje usvaja skupština uglavnom do 30/6 tj do roka predaje na FINA-u pa je prijedlog uskladiti rok objave s rokom predaje na FINA-u Nije prihvaćen Rokovi su fiksni, nema razloga za izmjenu istih.