Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivica Kušec MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, komentar iz HPK Odbora za svinjogojstvo: iz prvog kruga savjetovanja u mjeri 2., podmjeri 2.2. potpora proizvođačima tovnih svinja dodana su kao prihvatljiva ona grla koja su izvezena, obzirom da je i ovdje traženo da se poveća maksimalni broj grla po korisniku, a činjenica je da je sektor svinjogojstva pretrpio najviše štete potrebno je osigurati značajno više sredstava za podmjeru 2.2. U protivnom se neće ostvariti predviđeni iznos te će iznositi manje za oko 20-30% po grlu. Primljeno na znanje Nakon provedenog savjetovanja za Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, uvažen je prijedlog uvrštavanja izvezenih grla tovnih svinja kao prihvatljivih grla za potporu. Slijedom navedenog ukupan iznos potpore u podmjeri 2.2. povećan je s planiranih 30 na 35 milijuna kuna.
2 Hrvatska poljoprivredna komora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, Smatramo da je premalo sredstava unutar Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 namijenjeno za peradarski sektor. Također, sektor pčelarstva je nepravedno zapostavljen, a to je sektor koji je veoma pogođen unazad 2.5 godine, te je ova godina bila znatno niža što se tiče prinosa meda. Nacionalni pčelarski program namijenjen je trgovcima, a trebao bi biti namijenjen OPG-ima. Financira se kupnja opreme koja se kasnije preprodaje, te se postavlja pitanje zašto nema poticaja po pojedinoj košnici. Potrebno je poticati/zaštititi male proizvođače meda kako bi opstali, a ne poticati uvoznike. Primljeno na znanje Nakon provedenog savjetovanja za Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, ukupan iznos potpore za Mjeru 5 Potpora u sektoru peradarstva, povećan je s 8 na 10 milijuna kuna. Za sektor peradarstva osigurano je i dodatnih 20 milijuna kuna kroz Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Za sektor pčelarstva trenutno je u provedbi Program potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala za čiju provedbu je osigurano 3 milijuna kuna. U skladu s pravilima Europske unije nije moguće dati izravnu potporu po košnici i takva potpora nije prihvatljiv trošak unutar Nacionalnog pčelarskog programa. Međutim, provedbom mjera Nacionalnog pčelarskog programa nastoji se pomoći pčelarima u smanjivanju troškova proizvodnje. Mjere unutar Programa namijenjene su svim pčelarima upisanim u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj i njihovim organizacijama. Nacionalni pčelarski program u svom sastavu ima 8 mjera u skladu s zakonodavstvom Europske unije čija je namjena poboljšati položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnovu za povećanje konkurentnosti u ovom sektoru.
3 OSATINA GRUPA d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE U programu Potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu, mjera 1, podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka tražimo povećanje broja prihvatljivih grla po korisniku s 250 komada na 2.000 kom jer je neshvatljivo je da se u Programu potpore primarnim poljop.proizvođačima u stočarstvu stavi najmanji broj prihvatljivih grla za potporu koja je temelj stočarstva i nosioc poljoprivredne proizvodnje u održavanju sektora. Također, sektor svinjogojstva je jedan od sektora koji je najviše pogođen cjelokupnom COVID situacijom, stoga u mjeri 2., podmjeri 2.2. potpora proizvođačima tovnih svinja tražimo povećanje s 5.000 grla na 7.000 prihvatljivih grla. Primljeno na znanje Maksimalni broj grla i najviši iznos po grlu su definirani Prijedlogom Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 koji je nakon provedenog e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću notificiran pri Europskoj komisiji te se ne može mijenjati. Kroz provedeno e-savjetovanje su bili prihvaćeni prijedlozi povećanja broja prihvatljivih grla i pojedinačni iznosi po grlu do razine koja je bila moguća s obzirom na ograničena financijska sredstva koja su predviđena za ovaj Program.
4 Krunoslav Matan MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Članak 6. (1) izmjeniti tekst " imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u i nalaze se na gospodarstvu na dan 1.11.2021. godine. Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 250." sa " imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u i nalaze se na gospodarstvu na dan 1.1.2021. godine. Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 200." Visina potpore za podmjeru 1.1 1000kn umjesto 750kn. Primljeno na znanje Korištenje datuma 1.1.2021. godine nije prihvatljivo iz razloga što bi se na taj način koristili zastarijeli podaci koji se uvelike razlikuju od trenutnog stanja. Cilj programa je osiguravanje financijske pomoći uzgajivačima za životinje koje su trenutno u uzgoju. Maksimalni broj grla i najviši iznos po grlu su definirani Prijedlogom Programom potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 koji je nakon provedenog e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću notificiran pri Europskoj komisiji te se ne može mijenjati. Kroz provedeno e-savjetovanje su bili prihvaćeni prijedlozi povećanja broja prihvatljivih grla i pojedinačni iznosi do razine koja je prihvatljiva s obzirom na ograničena financijska sredstva koja su predviđena za ovaj Program.