Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o utvrđivanju popisa i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Dabo UREDBU Poštovani predlažem da se članak 4., stavak 3. - lokacije novih mjernih postaja upotpuni s novom mjernom postajom na području grada Novalje. Geografijski gledano smatramo da na našem širem području nema postaje, a ista bi bila potrebna da se kvaliteta zraka prati ujednačeno i strateški. Područje grada Novalje zanimljivo je iz više razloga, pretpostavljamo da kvaliteta zraka na području grada Novalje dosta varirira iz više faktora: - kvaliteta i broj čestica u zraku varira ovisno o vjetovima kojima je naš otok dosta podložan - razlika kvalitete zraka u ljetnom i zimskom periodu varira nastavno na povećanje stanovništva a tako i motornih vozila (prema nekom statistikama dolazi do povećanja od 15 puta) - na području našeg grada još uvijek prevladava grijanje na kruta goriva, a postepeno se uvode i noviji načini grijanja pa će i promjene usljed tog efekta biti dosta zanimljivo. Grad Novalja spreman je osigurati lokaciju i prateću infrastrukturu za novu postaju te biti partner u provedbi ove uredbe. Srdačan pozdrav Ante Dabo mag. ing. aedif. Pročelnik U.O. za komunalni sustav Grad Novalja Nije prihvaćen Lokacije mjernih postaja su predviđene sukladno kriterijima iz EU propisa i temeljem dosadašnjih mjerenja provedenih na mjernim postajama u RH. Sukladno članku 34. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) jedinice lokalne samouprave mogu na svome području uspostaviti mjerne postaje ako procijene da su razine onečišćenosti veće od propisanih graničnih vrijednosti, odnosno ako za to postoje opravdani razlozi (porast industrije, poslovnih zona i dr.).
2 Lidija Malčević Lovrić UREDBU NE PODRŽAVAM IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI KOJE SE TIČU OZAKONJENJA DOKAZA O CIJEPLJENJU, TESTIRANJU I PREBOLIJEVANJU BOLESTI I KOJE SE TIČU UVOĐENJA KAZNI ZA ONE KOJI PUŠTAJU LJUDE U PROSTORE BEZ ISTOGA. TO JE U POTPUNOJ SUPROTNOSTI SA LJUDSKIM I BOŽJIM ZAKONIMA. Nije prihvaćen Nije predmet ovog propisa.
3 Marin Krstulović UREDBU, Članak 4. Članak 4. Točka (2 ili 3) - Zona HR 05: lokacija Pile - Grad Dubrovnik Objašnjenje: Na gradskom području Grada Dubrovnika ne postoji mjerna postaja u državnoj mreži, osim mjerne postaje u luci Dubrovnik - Lučka uprava Dubrovnik, koja nije u mreži te pozadinskog mjernog mjesta na Žarkovici na kojem je već utvrđeno povremeno onećiščenje zraka. Zbog nedostatka mjernih postaja nismo u stanju razlučiti izvore onečišćenja da li dolaze od kruzer brodova, cestovnog prometa ili nećeg trećeg jer onečišćenje se mjeri daleko od mjesta nastanka a progušćenjem mreže na području Grada Dubrovnika jasno će se izdvojiti glavni ili glavne faktore onečišćenja zraka. Strateški dokument Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom", usvojen jednoglasno od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kao i od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske predviđa povećanje broja mjernih stanica. Republika Hrvatska, usvajanjem gornjeg dokumenta, preuzela je na sebe provođenje mjera protiv onečišćenja zraka osnosno progušćenja mreže mjernih postaja na području svjetskog dobra, "Starog Grada Dubrovnika" kao članica UNESCOa. Osim nove mjerne stanice u zoni svjetskog dobra potrebno je uključiti podatke mjerne postaje u luci Dubrovnik - Gruž, koja nije dio državne mreže ima instaliranu stanicu te provodi mjerenja a u vlasništvu je Lučke uprave Dubrovnik. Nije prihvaćen Lokacije mjernih postaja su predviđene sukladno kriterijima iz EU propisa i temeljem dosadašnjih mjerenja provedenih na mjernim postajama u RH. Sukladno članku 34. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) jedinice lokalne samouprave mogu na svome području uspostaviti mjerne postaje ako procijene da su razine onečišćenosti veće od propisanih graničnih vrijednosti, odnosno ako za to postoje opravdani razlozi (porast industrije, poslovnih zona i dr.).
4 Marin Krstulović UREDBU, Članak 6. Članak 6. Točka (1) dodati: mjerna postaja luka Dubrovnik - Lučka uprava Dubrovnik Nije prihvaćen Lokacije mjernih postaja su predviđene sukladno kriterijima iz EU propisa i temeljem dosadašnjih mjerenja provedenih na mjernim postajama u RH. Sukladno članku 34. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) jedinice lokalne samouprave mogu na svome području uspostaviti mjerne postaje ako procijene da su razine onečišćenosti veće od propisanih graničnih vrijednosti, odnosno ako za to postoje opravdani razlozi (porast industrije, poslovnih zona i dr.).