Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu iskaza o procjeni učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Alenka Šimić OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA, 1. OPĆE INFORMACIJE Slažem se da bi učenicima u osnovnim školama trebalo podrobnije pojasniti buduća strukovna zanimanja i to već ulaskom u 5. razred kako bi mogli na vrijeme razmisliti i odabrati buduće zanimanje te usmjeriti svoje interese na vrijeme. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
2 bojana jagarinec OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Slažem se s analizom koja je navedena u nacrtu prijedloga zakona. Mislim da su prepoznati i istaknuti pravi problemi. Naročito je dobra ideja da se novčano potiče učenike za upis u strukovna zanimanja. Bitno povećan broj učenika na školi u kojoj radim to dokazuje. Kurikulume treba modernizirati da idu u korak s vremenom. Da bi se povećao interes djeca i njihovi roditelji moraju o svim promjenama biti obaviješteni. Na tom polju je reklama Ministarstva obrtništva i poduzetništva iz prošlih godina bila vrlo učinkovita. S poštovanjem, Bojana Jagarinec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
3 DAMIR ČOLIG OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Poštovani, slažem se sa analizom i procjenom učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Smatram, da je također, potrebno ubrzati izradu standarda zanimanja i kvalifikacija te se što brže prilagoditi potrebama tržišta rada. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
4 ERNESTINA TROPŠA OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Poštovani, slažem se s analizom i procjenama učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Jedna od mjera koje se planiraju je i uspostava cjelovitog sustava stipendiranja polaznika relevantnih i tržišno opravdanih kvalifikacija u sustavu strukovnog obrazovanja u RH. Ova mjera bi vjerojatno potaknula polaznike da nakon završene osnovne škole, nastave obrazovanje u nekom od strukovnih programa obrazovanja. Ovu mjeru provodilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, zadnjih nekoliko godina kroz stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja, kao i sporadično lokalne zajednice. U oba slučaja je uočena uzročno posljedična veza – stipendiranje je uvjetovalo povećanje zainteresiranih polaznika strukovnih programa obrazovanja. S poštovanjem, Ernestina Tropša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
5 Goranka Adamović OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ukazuje na prepoznavanje važnosti poticanja učenika na odabir strukovnog obrazovanja. Svjedoci smo nedostatku radnika u mnogim strukovnim zanimanjima pa je važno ulaganje u subvencionirano školovanje za strukovna zanimanja. Uz to bi učenicima u osnovnim školama trebalo omogućiti bolje informacije o raznim strukama ne samo kroz reklame i prezentacije nego kroz mogućnost posjeta radionicama u kojima bi se mogli neposredno okušati u radu za zanimanja kojima se eventualno žele baviti jer jedno je vidjeti, a drugo je doživjeti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
6 Kata Špika OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje. Smatram da učenici steknu kvalifikacije potrebne za rad i daljnje obrazovanje. Isto tako smatram da je strukovno obrazovanje potrebno uskladiti s međunarodnim standardima prema kojima su učenici stimulirani višim naknadama za njihov rad učenika - naučnika, što je naravno dobar motiv za stjecanje još većih kompetencija u radu i školovanju. Mislim da je jedan dan tjedno prakse nedovoljan, jer je upravo ta dob učenika bitna za praksu, razvijanje radnih navika i kompetncija, povećanje motivacije za rad i napredovanje, a time bi se zasigurno povećala zainteresiranost učenika i njihovih roditelja za upis u strukovne i obrtničke programe. Držim da je kvalitetno strukovno obrazovanje stup svakog društva. Sa štovanjem, Kata Špika Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
7 KLARA JASNA ŽAGAR OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Poštovani, podržavam Obrazac, ali i ukazujem na silnu količinu papira koji nisu ni na koji način doprinijeli poboljšanju statusa i samog strukovnog obrazovanja. Problemi su i do sad bili poznati, ali volje za njihovo rješavanje nema. U strukovno obrazovanje se upućuju učenici s teškoćama i dolaze učenici s veoma lošim (nikakvim) predznanjem i oni ne mogu svladati propisane kurikule ni u minimalnoj mjeri, a nove tehnologije zahtijevaju multifunkcionalna znanja i brze prilagodbe. S poštovanjem, Jasna Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
8 KRISTINA ŠĆIRAN OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Poštovani, slažem se s prijedlogom reforme u strukovnom obrazovanju. Smatram da postoji povećana potreba za poticanjem mobilnosti učenika te kontinuiranog usavršavanja nastavnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
9 Mirjana Malarić OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam dokument, analizu i ocjenu. Koristim priliku citirati odlomak iz izvornog znanstvenog rada: D. Smajić, I. Vodopija, Curriculum, kurikulum, kurikul – uputnik; časopis Jezik, 55., str.181 do 189; 2008. "Dakle, na prvom bi mjestu trebala biti hrvatska riječ uputnik (uputnički); na drugom mjestu prilagođena tuđica kurikul (kurikulni, kurikulski); neprilagođene tuđice curriculum, nepravilno prilagođene tuđice kurikulum – uopće ne bi trebalo biti u hrvatskom jeziku." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
10 Tamara Tkalec-Car OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Poštovani, slažem se s analizom i procjenama učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Jedna od mjera koje se planiraju je i uspostava cjelovitog sustava stipendiranja polaznika relevantnih i tržišno opravdanih kvalifikacija u sustavu strukovnog obrazovanja u RH. Ova mjera bi zasigurno povećala zainteresiranost učenika i njihovih roditelja za upis u strukovne i obrtničke programe. S obzirom na provedene analize stavova poslodavaca koje pokazuju kako je samo trećina poslodavaca zadovoljna razinom kompetencija mladih te da je glavni problem manjak praktičnih znanja potrebnih za obavljanje određenog posla, potrebno je zakonski regulirati odnose obrazovnog sustava i gospodarstva. Osim poticaja pri upisu učenika u strukovna zanimanja potrebno je stimulirati i poslodavce da primaju učenike na praktičnu nastavu te da na taj način direktno utječu na praktično obrazovanje svojih potencijalnih zaposlenika. S poštovanjem, Tamara Tkalec-Car Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
11 Tanja Frketić OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Izrada Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju pokazuje da je Vlada Republike Hrvatske prepoznala nužnost rješavanja problema strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Temelj svakog modernog društva ulaganje je u obrazovanje i znanost. Strukovno obrazovanje jedno je od temeljnih područja obrazovanja te bez kvalitetnog strukovnog obrazovanja nema održivosti i napretka društva. Neprestani razvoj tehnologije uzrokuje brze promjene na tržišta rada, pojavljuju se potrebe za novim zanimanjima i kvalifikacijama za koje hrvatsko strukovno obrazovanje trenutno nema adekvatan odgovor. Smatram da su predložene mjere navedene u Programu Vlade RH za razdoblje 2020.-2024. dobre i uglavnom uključuju potrebne intervencije i aktivnosti da bi strukovno obrazovanje postalo ravnopravan partner tržištu rada te pravovremeno odgovorilo na njegove potrebe i zahtjeve. Međutim, sve te aktivnosti i intervencije ne smiju 'postati i ostati samo mjere na papiru', već je na njima potrebno aktivno i sustavno raditi te u njih uključiti što više poslodavaca i strukovnih škola. Prije svega nužno je ubrzati izradu novih standarda zanimanja i kvalifikacija, odnosno novih modernih strukovnih kurikuluma koji će pratiti tržišta rada te poticati polaznike za odabir tržišno opravdanih kvalifikacija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.