Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 tomislav kukuljica Nacrt Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi , 9Edukacija korisnika zgrada i upravitelja UPRAVITELJ ZGRADE I NJEGOV ANGAŽMAN U NACRTU 1. U suradnji s Upraviteljima je SDUOSZ prikupio podatke o zgradama Utrošeno vrijeme na prikupljanje podataka 2. Upravitelji će proći edukaciju od strane SDUOSZ-a i dobiti smjernice kako se ponašati i što prenijeti i govoriti suvlasnicima/najmoprimcima Dodatno utrošeno vrijeme na edukaciju 3. Upravitelji će pomagati SDUOSZ-u prilikom obnove zgrada Pomoć SDUOSZ-u i nadzor, iako je predviđen nadzor radova ?!. 4. Upravitelji će prikupljati podatke i koordinirati između suvlasnika i SDUOSZ-a. Ovdje vidim da će upravitelji biti tampon zona između suvlasnika i svih ostalih što je, priznat ćete, vrlo nezavidan položaj. Predmetna energetska obnova nije posao redovnog upravljanja zgradama. Za dodatan posao upravitelji se ili moraju bolje ekipirati (uposliti dodatan broj ljudi) ili odraditi veći dio posla prekovremeno kako ne bi zapostavili ostale zgrade kojima upravljaju. Stoga predlažem da se osigura financijska stavka koordinacije Upravitelja, jasno definiraju obaveze i buđetira angažman sa primjerice 1% ukupnih troškova ili da se isključi upravitelja iz koordinacije i općenito radova. Kada krene obnova zgrada prelazi u zonu gradilišta tako da skrb o zgradi i koordinaciju sa suvlasnicima preuzima SDUOSZ i izvođač skupa s nadzorom dok se upravitelj bavi radovima održavanja koje i inače radi. Nije prihvaćen 1. Ove aktivnosti su izvršene prilikom određivanja zgrada na koje se odnosi obuhvat ovog Programa na PP-u i PPDS-u. Najveći dio posla (iznimka je značajniji angažmana 2-3 upravitelja) obavio je SDUOSZ te je temeljem prikupljenih podataka s terena i izrađen Program. 2. Upravitelji se svakako trebaju detaljno upoznati sa Programom: obuhvatom, provedbom, izvorima financiranja, ciljevima Programa, ali sve na informativnoj razini. Smatramo da neće biti značajno opterećenje upraviteljima, a sigurno će biti korisno i njima samima, kako bi se upoznali s procesima energetske obnove zgrada, a ta znanja primijeniti i na zgradama koje nisu predmet ovoga Programa, već koje bi se mogle prijaviti na druge natječaje za sufinanciranje. Upravitelji dobivaju ovime besplatnu edukaciju. 3. Kriteriji za određivanje prioriteta provedbe obnove po fazama definirani su samim Programom, ali će svakako primjenjivati u suradnji SDUOSZ-a i upravitelja, odnosno uz pomoć upravitelja. Pod nadzorom se ne podrazumijeva nadzor od strane upravitelja, nego je jasno navedeno u Programu da će upravitelji sudjelovati u komunikaciji sa suvlasnicima, ali sve pod vodstvom SDUOSZ-a. Nigdje u Programu se ne navodi da je stručni nazor posao i obveza upravitelja. No, za očekivati je da će upravitelj željeti biti uključen u praćenje postupka obnove, jer je za pretpostaviti da želi znati što se događa na zgradi kojom upravlja, a kako bi njome mogao kvalitetno upravljati i nakon obnove. Suprotno bi značilo da upravitelj ne želi biti upoznat sa stanjem zgrade i pružiti kvalitetnu uslugu suvlasnicima. 4. Upravitelji trebaju biti samo dobro informirani o samom Programu i o tijeku njegove provedbe na svakoj pojedinoj stambenoj zgradi radi informiranja korisnika/stanara, jer su oni prvi kojima će se isti obraćati. Komunikacija sa suvlasnicima oko pitanja vezanih uz samu zgradu poslovna je obveza upravitelja. Program je koncipiran tako da cjelokupni proces obnove zgrade vodi SDUOSZ, a ne upravitelj, dok je upraviteljima dodijeljena uloga praćenja i komunikacije sa suvlasnicima (uz SDUOSZ), što je redovni posao upravljanja zgradom i ne predstavlja značajno dodatno opterećenje koje bi zahtijevalo posebnu novčanu naknadu.