Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o Središnjoj lovnoj evidenciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom PRAVILNIKO SREDIŠNJOJ LOVNOJ EVIDENCIJI, Članak 9. Smatramo kako bi osim navedenih podataka, javnosti trebalo biti dostupno i sljedeće: - Lovnogospodarski planovi, lovnogospodarske osnove, programi uzgoja divljači i programi zaštite divljači - Realizirani odstrel divljači te stvarno stanje brojnosti populacija divljači u lovištu - Kontakti lovoovlaštenika (email) - Popis i lokacije lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata Nije prihvaćen Odredbama članka 49. stavka 2. Zakona o lovstvu propisano je da su podaci o smjernicama budućeg gospodarenja s divljači iz lovnogospodarskih planova su javno dostupni podaci putem Središnje lovne evidencije; ostali podaci iz lovnogospodarskih planova nisu javno dostupni zbog zaštite komercijalnih interesa fizičke ili pravne osobe, uključujući intelektualno vlasništvo.
2 Alka Turalija PRAVILNIKO SREDIŠNJOJ LOVNOJ EVIDENCIJI, Članak 13. Članak 13 (1) -x isključivo rimski broj i predstavlja Županiju i GRAD ZAGREB U KOJOJ JE LOVIŠTE USTANOVLJENO. naime u tablici s "x" je naveden i broj lovišta Grada Zagreba. Nije prihvaćen U predmetnom stavku naveden je opći naziv za jedinicu područne (regionalne) samouprave, a da se u tablici određuje i oznaka za Grad Zagreb, koji ima status i grada i županije, navedeno je u stavku 2. istoga članka.