Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Izjavi o ocjeni uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor