Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijal

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić Podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, Članak 11. Potpuno je nepotrebno i stručno neopravdano da uz sve navedene zahtjeve osobe iz laboratorija moraju prolaziti obuku iz točke 3. "3. dokaz o završenoj obuci za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u Agenciji je nepotrebno da uz sve navedene uvjete i međunarodnu provjeru (točka 7) osoba prolazi obuku iz točke 3. ". Obuka u Agenciji je samo nepotrebno administriranje i uzimanje novaca laboratoriju institucije koja je po rangu i važnosti niža od Akreditacijske agencije a ovim si uzima pravo utjecaja u neovisnost laboratorija i zapravo utjecati na ovisnost prema ovoj Agenciji (HAPH) Nije prihvaćen Člankom 13., stavkom 2., točkom a) Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu Zakon) koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine definirano je kako za upis u upisnike laboratorija laboratorij mora imati stručnu osobu koja je, između ostalog, završila obuku pri Agenciji. Obuka je stručno itekako opravdana jer se provodi na način da se analitičara kroz teoretski i praktični dio obuke pripremi za samostalan rad u svim segmentima rada u laboratoriju, od pripreme uzoraka za analizu, održavanja opreme, samih analiza, te izdavanja Izvješća o kakvoći sjemena poljoprivrednog bilja (napominjemo kako je obuka obvezna za nove analitičare, a ne za iskusne i već obučene). U članku 11., stavku 4., točki 7. predmetog Pravilnika stoji kako laboratorij sudjeluje u međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima, a ne kako se u komentaru navodi međunarodnoj provjeri. Navedene provjere dokazuju da ono što je analitičar naučio u obuci koju je završio u Agenciji dosljedno primjenjuje u analizama, provjere su pokazatelj kompetentnosti rada laboratorija, a laboratorij dobiva informacije o svojoj izvedbi i točnosti rezultata ispitivanja, te dokazuje svoju tehničku osposobljenost. Agencija (HAPIH) i Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) imaju različit djelokrug djelovanja i neosnovano je uspoređivati njihov rang i važnost. HAPIH je u službi laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na način da im osigurava obuku analitičara i sudjelovanje u međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima koje su uvjet za akreditaciju pri HAA i koje bi bez djelovanja HAPIH-a teško zadovoljili (napominjemo kako je u Hrvatskoj trenutno samo Laboratorij za ispitivanje sjemena, HAPIH-a akreditiran za metode iz područja ispitivanja kvalitete sjemena i HAA ne poznaje i ne prati rad ostalih laboratorija koji su trenutno upisani u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i za koje se očekuje ponovno upisivanje u navedeni Upisnik kada Zakon stupi na snagu.
2 Marijan Katalenić Podnošenje Zahtjeva za upis u upisnike dobavljača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, Članak 7. Nelogično je da se isto ograniči samo na jednu struku šumarskog smjera jer o sadnom materijalu, biljka znaju dobro i druge struke kao oni koji su završili biologiju na PMF. Zato predlažem da se iza zadnje rečenice dopuni rečenicom: " Osim navedenih, stručna osoba može biti i ona koja je završila i drugi prirodni fakultet koji u svom programu proučava pljoprivredno sjeme i sadni materijal." Nije prihvaćen S obzirom na usku specijalizaciju koja je potrebna da stručna osoba koja nadzire održavanje, proizvodnju i doradu poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala drvenastog ukrasnog bilja, smatramo da je potrebno da ista posjeduje kvalifikacije iz područja poljoprivrede odnosno šumarstva.