Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Mirovinska osiguravajuća društva, Članak 15. Obzirom da je stavkom (3) detaljnije raspisana formula izračuna naknade, predlaže se prilagoditi stavak (1) kako bi bio usklađen s formulom, odnosno kako bi se visina naknade mogla precizno i nedvojbeno izračunati. Predlaže se da stavak (1) glasi: (1) Mirovinska osiguravajuća društva iz članka 2. stavka 1. točke 14. ovog Pravilnika dužna su Hanfi platiti naknadu u visini od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine mirovinskog osiguravajućeg društva. Djelomično prihvaćen Iznosi su usklađeni, ali u višem iznosu, u skladu s dosadašnjim osnovicama