Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristijan Mavrek   UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA - RURAL: 1. Smatramo da nema razloga da se u Prilogu 1. pod točkom 2. (Uvjeti prihvatljivosti korisnika) uvodi novi ograničavajući kriterij u odnosu na sve dosadašnje natječaje iz Programa ruralnog razvoja u operaciji 4.1.2. tako da se umjesto dugogodišnje odlične prakse kojom se definiralo da "u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće" sada uvodi restriktivniji uvjet po kojem u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje DVIJE GODINE (!), a mladi poljoprivrednici se uopće ne spominju da mogu biti i kraće. Nije nam jasno zašto uvoditi ovaj novi restriktivniji uvjet kada znamo kakvo je stanje u hrvatskom svinjogojstvu i kada je svaka nova farma veliki napredak za hrvatsku poljoprivredu - posebno ako tu novu farmu želi sagraditi mladi poljoprivrednik. 2. Uz ovaj komentar treba dodati i nama nejasno izbacivanje dodatnih 20% potpore za mlade poljoprivrednike što je također bio standard u svim dosadašnjim natječajima iz Programa ruralnog razvoja u operaciji 4.1.2. Na Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja bilo je upozoreno na ovaj uvjet, te je od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede odgovoreno da će navedeni uvjet bio sastavni dio Natječaja a sada ga nema. Prihvaćen 1. Uvjet prihvatljivosti je izmijenjen na način da korisnici fizičke i pravne osobe moraju u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika to mogu biti i kraće. 2. Prijedlog prihvaćen. Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% za ulaganje koje provodi mladi poljoprivrednik.
2 Tomislav Pavošević   Predlažem da se na odgovarajući način povežu natječaji za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“: - provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ i - provedba tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“, i to tako da se prijaviteljima na oba natječaja intenzitet potpore po projektu uveća za dodatnih 30%, kao i da im se zbog činjenice da se prijavljuju na dva srodna i povezana natječaja dodijele dodatni bodovi. Obrazloženje: Provedbom tipa operacije 4.1.2, u stočarskoj se proizvodnji rješava problem odlaganja gnojnice s obzirom na odredbu Nitratne direktive EU o dopuštenoj količini nitrata na pojedinom području. Jedna od mjera je zabrana raznošenja gnojiva po poljoprivrednim površinama i izgradnja nepropusne gnojnice čime se rješava problem zagađivanje podzemnih voda, ali ostaje problem zagađenja zraka s otpuštanjem metana kao stakleničkog plina. Međutim, dok se s jedne strane vidi problem, ista okolnost da u stočarskoj proizvodnji nastaje stajnjak daje mogućnost proizvodnje ekološke energije iz obnovljivih izvora. Također, tako prerađeni stajnjak postaje visoko vrijedno gnojivo, ili pak novi energent. Kontinuirana proizvodnja bioplina iz stajnjaka, bez mogućnosti skladištenja traži i stalnu potrošnju pa je jedno od rješenja proizvodnja električne energije u kogeneracijskom postrojenju. Isto postrojenje proizvodi električnu i toplinsku energiju, a dodatna dobra okolnost je što višak proizvedene električne energije otkupljuje operator tržišta električne energije. Premještanjem u novo izgrađeni digestor ili fermenter u kojemu se prirodnim procesom dobiva bioplin i izgaranjem bioplina u kogeneracijskom postrojenju (motor s unutrašnjim izgaranjem/ električni generator), stajsko se gnojivo potpuno zbrinjava, pri čemu se dobiju električna i toplinska energija. Također, iskorištavanjem otpadne topline iz kogeneracijskog postrojenja djelatnost poljoprivrednog gospodarstva može se proširi na stakleničku proizvodnju, čime se sveukupno postiže efikasnija proizvodnja u postojećoj proizvodnji uz korištenje obnovljivih izvora energije, bez štetnog utjecaja na okoliš. Nije prihvaćen Predloženo uvećanje intenziteta potpore nije u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
3 HGK  , 17. POPIS PRILOGA Članice HGK, Sektora za poljoprivredu i turizam, Odjela za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo predlažu u Prilogu 3 - Lista prihvatljivih troškova dodati još jedan trošak: kod troška 2.2.14. Samohodni stroj za razbacivanje stajskog gnoja. Nije prihvaćen U Prilogu 3 ovoga Natječaja pod šifrom 2.2 navedeni su strojevi za transport i primjenu organskog gnojiva koji su prihvatljiv trošak u sklopu ovoga Natječaja.