Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VESNA MARINČIĆ ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Poštovani, mišljenja sam da bi u općeobrazovnom dijelu predmeta strani jezik (obično je to Engleski jezik) za ovo zanimanje trebao uključivati tri sata tjedno, umjesto dosadašnja dva. Jedan razlog je veća mobilnost radnika i potreba za boljim poznavanjem stranih jezika (čak i na domaćem tržištu), a drugi taj da se mnogi učenici opredjeljuju za nastavak obrazovanja koji im uvjetuje polaganje Državnu maturu u sklopu koje je strani jezik obavezni predmet. Činjenica da među izbornim predmetima postoji i mogućnost drugog stranog jezika je dobra, iako se relativno rijetko koristi kao opcija - prema mojem iskustvu i saznanju. Taj dio svakako podržavam i smatram da strani jezici u ovom zanimanju imaju veliki značaj. Primljeno na znanje Strani jezik nije predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu koje ćemo razmotriti.
2 Mario Brčić ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Poštovani, -Iz prijedloga izmjene nastavnog plana vidljivo je da je ukinut nastavni predmet Inteligentni transportni sustavi, a vraćena Statistika koja se sluša 2 h kao obvezni predmet i 2 h kao izborni predmet u 3. razredu. Osobno predajem nastavni predmet Inteligentni transportni sustavi i smatram da je taj predmet nadogradnja ostalim predmetima i da bi učenici trebali dobiti i takva znanja. Fond sati od 70 h je prevelik s obzirom na nastavni sadržaj i ishode koje treba ostvariti te bi ga trebalo prebaciti u 4. razred i zamijeniti s predmetom Ekonomika prometa. Kod predmeta Ekonomika prometa potrebno je više nastavnih sati nego kod Inteligentnih transportnih sustava (70 h -> 64 h i obrnuto). -Također, trebalo bi predmet Prva pomoć u cestovnom prometu vratiti u treći razred. U starom nastavnom planu održavao se u trećem razredu, što je bila dobra stvar da učenik odsluša Propise u cestovnom prometu i Prvu pomoć u istom razredu te može upisati autoškolu i nakon osposobljavanja dobiti vozačku dozvolu na jednostavniji način, kada mu je gradivo "friško". Trenutno se Prva pomoć sluša u drugom, a propisi u trećem razredu. Takva raspodjela nije logična, niti olakšava učenicima taj postupak. -Predavao sam i Cestovna vozila po starom i novom kurikulumu sa smanjenom satnicom i nastavnim sadržajem. Napravili ste pogrešan potez. Trebalo je napisati da se Cestovna vozila slušaju u 2. i 3. razredu po 2 h, a da Ekologija u prometu bude u 1. razred 2 h. Učenici zaborave što smo radili taj jedan sat prošli tjedan, a s dva sata tjedno je ipak puno bolje. Praktična nastava u 2. razredu započinje sa zaštitom na radu, mjerenjima i održavanje vozila, tako da nema problema s gradivom iz Cestovnih vozila da predmet započne od 2. razreda. Trebate (koliko je to moguće) izbjegavati slagati satnicu predmeta po godinama za predmete koji se slušaju 1 h/tjedno kroz nekoliko godina. Puno bolje je to spojiti i odraditi u jednoj godini. -U min. kadrovskim uvjetima treba kod svih nastavnih predmeta iza titula magistar inženjer prometa i diplomirani inženjer prometa dodati u zagradi da piše (smjer cestovnog prometa). Razlog tome je što u nekim prometnim školama u RH gdje se školuju Tehničari cestovnog prometa magistri i inženjeri drugih vrsta prometa predaju cestovne predmete, npr. netko tko je završio smjer poštanski promet ili smjer logistike predaje Ceste i cestovni objekti te Prometnu tehniku-teorija i vježbe, a da o projektiranju prometnica i raskrižja nema pojma, tj. nema nikakva znanja i vještine, što je vidljivo iz nastavnog plana i programa Fakulteta prometnih znanosti. Molim da o tome ozbiljno vodite računa da osobe koje nemaju o tome pojma, ne mogu predavati prometnim smjerovima za koje se nisu školovali! To da netko može predavati predmete drugog prometnog smjera i da je sve legalno, to je skandalozno! To je kao da netko predaje njemački jezik, a završio je smjer ukrajinskog jezika. Nema blage veze, osim što su jedan i drugi jezici. Jedina stručna osoba koja može predavati cestovne strukovne predmete Tehničarima cestovnog prometa (osim Osnova prijevoza i prijenosa koji mogu svi) je onaj tko je završio cestovni promet. Jedina stručna osoba za željezničke predmete je onaj tko je završio željeznički promet, vodni-vodni, zračni-zračni, itd. Ravnatelji dobro znaju da osobe nemaju pojma o gradivu, jer na fakultetu nisu slušali i položili te kolegije i ostvarili ishode učenja, pa namjerno ne traže mišljenje preko Ministarstva za ASOO. Samim time nestručne osobe postaju stručne osobe s ugovorom o radu na određeno ili u još gorem slučaju na neodređeno vrijeme (u jednoj cestovnoj prometnoj školi imate čak četiri takva slučaja!). Da se iza navedenih titula napiše (smjer cestovnog prometa) samim time bi se takve zlouporabe zaustavile. Na diplomi svi smo mag. ing. traff. ili dipl. ing., ali u idućim redovima piše koji smo prometni smjer završili i samim time da smo samo za određenu vrstu prometa ostvarili stručne kompetencije, pa zbog toga diplome nisu jednake. Nitko od roditelja ne bi htio da mu neki predmet predaje osoba o kojem nemam nikakvih znanja i vještina, a u širu javnost se šalje pogrešna poruka. Molim vas da temeljito pročitate argumentirane stavove i da prijedloge nastavnika koji te predmete predaju u školi ugradite u izmjenu i dopunu, kako bi školovanje Tehničara cestovnog prometa bilo na još višoj razini. Lp, Mario Brčić, mag. ing. traff. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dobivenim razmišljanjima i prijedlozima. U tijeku je revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju Tehničar cestovnog prometa pa će vaši prijedlozi svakako biti uzeti u razmatranje. Prihvaća se prijedlog o uvođenju nastavnog predmeta Inteligentni transportni sustavi u treću godinu obrazovanja. Ishodi učenja i nastavni sadržaji nastavnog predmeta Prva pomoć u cestovnom prometu u cijelosti odgovaraju predznanju učenika u drugoj godini učenja. U trećoj godini ima veliki broj strukovnih predmeta koje učenici druge godine ne bi mogli savladavati bez poteškoća pa je logično da se jednostavniji nastavni sadržaji izučavaju u nižim godinama učenja. Nastavni predmet Ekonomika prometa povezan je ishodno i sadržajno s ostalim strukovnim predmetima koji se izučavaju u četvrtoj godini učenja te čine smislenu cjelinu koju ne bi bilo uputno razdvajati. Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma koje se ne odnose na Izmjene i dopune kadrovskih uvjeta nisu predmet ovih izmjena. Člankom 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999), koji je i dalje na snazi, propisana je odgovarajuća stručna sprema za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi iz područja rada: cestovni, pomorski, riječni, željeznički, zračni promet i PTT promet.
3 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 KARLO HORVAT ODLUKU Poštovani, slažem se da je u 2. razredu općeobrazovni predmet Geografija i dalje odvojen od strukovnog predmeta Prometna geografija te smatram kako bi i u drugim srodnim smjerovima (Tehničar za logistiku i špediciju i Vozač motornog vozila) ta dva predmeta trebala biti odvojena, a ne kao sada spojena u jedan predmet Geografija sa po 2 sata tjedno. Smatram da bi općeobrazovni predmet Geografija trebao biti zastupljen s 2 sata tjedno u 2. razredu + 1 sat Prometne geografije iz razloga što je nastavni sadržaj oba predmeta nužan za struku i bolje funkcioniranje u suvremenom svijetu. Lijep pozdrav. Karlo Horvat Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Gordana Senić Koprivnikar ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Poštovani, smatram da bi predmet Statistiku mogli predavati i profesori / magistri edukacije Matematike (i prikladne dvopredmetne skupine: Matematika – Informatika, Matematika – Fizika). Tijekom svog je školovanja navedeni kadar pohađao kolegij sa sadržajima predmeta Statistika. Statistika je ujedno i grana primijenjene matematike te ne vidim prepreke da se nadopuni kadar za navedeni predmet u smjeru Tehničar cestovnog prometa. Lijep pozdrav, Gordana Senić Koprivnikar Nije prihvaćen Sadržaji nastavnog predmeta Statistika osmišljeni su s ciljem stjecanja kompetencija povezanih s cestovnim prometom jer je izrada statističkih izvješća, prognoza i sl. jedan od poslova koje obavlja tehničar cestovnog prometa. Vrlo je bitno (tako je sadržajno predmet i osmišljen) izvoditi nastavu direktno povezanu sa sadržajima ostalih strukovnih predmeta. Osobe s navedenim kadrovskim uvjetima posjeduju kompetencije za izvođenje nastavnog predmeta Statistika, ali im nedostaju kompetencije koje se odnose na cestovni promet.
6 BOJAN PETRAN ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Poštovani, 1. Premda se radi o zanimanju u cestovnom smjeru nastavnik koji predaje predmete u tom području mora imati završen cestovni smjer. PRIJEDLOG: U kadrovskim uvjetima iza titule koja se odnosi na promet potrebno je navesti smjer – cestovni promet. 2. Ne vidim razlog zašto profesor matematike ne bi mogao kao i do sada predavati Statistiku. Smatram da su stručni za realizaciju programa tog predmeta. PRIJEDLOG: U kadrovskim uvjetima u predmet Statistika dodati matematičare. Nije prihvaćen Člankom 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999), koji je i dalje na snazi, propisana je odgovarajuća stručna sprema za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi iz područja rada: cestovni, pomorski, riječni, željeznički, zračni promet i PTT promet. Sadržaji nastavnog predmeta Statistika osmišljeni su s ciljem stjecanja kompetencija povezanih s cestovnim prometom jer je izrada statističkih izvješća, prognoza i sl. jedan od poslova koje obavlja tehničar cestovnog prometa. Vrlo je bitno (tako je sadržajno predmet i osmišljen) izvoditi nastavu direktno povezanu sa sadržajima ostalih strukovnih predmeta. Osobe s navedenim kadrovskim uvjetima posjeduju kompetencije za izvođenje nastavnog predmeta Statistika, ali im nedostaju kompetencije koje se odnose na cestovni promet.