Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Armando Slaviček ODLUKU Suglasan sam s dijelom Odluke (Članak II.) kojom se donose izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA u dijelovima koji se odnose na izmjene naziva nastavnih predmeta Fotogrametrija u Fotogrametrija i daljinska istraživanja i Geoinformacijska infrastruktura u Geoinformacije u Nastavnom planu i programu. Ne ulazeći u motiviranost Predlagača za izmjenom kadrovskih uvjeta u nastavnim predmetima Geodetska grafika, Fotografija, Osnove geoinformatike, Geoinformatika i Geodetska izmjera izražavam svoje neslaganje s predloženom mogućnošću da nastavnik stručno-teorijskih sadržaja bude i inženjer geodezije ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike. Sektor graditeljstva i geodezije u svakoj je zemlji vrlo važan segment gospodarstva. Kompetencije koje obrazovni programi nude svojim učenicima trebaju izvoditi najkompetentniji nastavnici, kako bi na tržištu rada bili što konkurentniji. Svojim znanjima i sposobnostima trebaju biti što bliže potrebama tržišta rada. Potrebno je posebno posvetiti pažnju na međupredmetno povezivanje obrazovnih sadržaja kako bi se učenika potaklo na kreativnost i razvoj logičkih sposobnosti te na taj način doprinosilo unapređenju cijelog nastavnog procesa, a to je moguće isključivo ako su i nastavnici jednakih kompetencija. Inženjeri geodezije ili sveučilišni prvostupnici (baccalaureusi) inženjeri geodezije i geoinformatike ne mogu zadovoljiti tražene uvjete kvalitetne nastave stručno-teorijskih i međupredmetno povezanih obrazovnih sadržaja. S poštovanjem, Armando Slaviček dipl. ing. geodezije, nastavnik savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izraženim razmišljanjima i prijedlozima. U tijeku je revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju Tehničar geodezije i geoinformatike te će vaši prijedlozi svakako biti uzeti u razmatranje. Potrebna vrsta i razina kvalifikacije za izvođenje nastave propisana je strukovnim kurikulumom, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999). Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike u trajanju od 3 godine kojim se stječe 180 ECTS-a i stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.) diplomanti prema nastavnom programu usvajaju stručno – teorijska znanja za navedene predmete.
2 Zdravka Šimić ODLUKU U potpunosti se slažem s gospodinom Soldom i podržavam odluku o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA. Isto tako smatram da su predložene promjene u KADROVSKIM UVJETIMA su neprihvatljive. Kadrovski uvjeti su definirani u postojećem kurikulumu i nema potrebe da ih se mijenja, a u nedostatku stručnog kadra uvijek postoje druge zakonske mogućnosti da se za održavanje nastavnog procesa angažira nestručna zamjena. Primljeno na znanje Potrebna vrsta i razina kvalifikacije za izvođenje nastave propisana je strukovnim kurikulumom i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).
3 ALEN JUNAŠEVIĆ ODLUKU Mijenjanje kadrovskih uvjeta na ovaj način nikako nije ispravno, tu se bez podrobnije analize neki moduli degradiraju, kako je rekao kolega Soldo, kadrovski uvjeti su jako dobro definirani u postojećem kurikulumu. Možda bi se u daljnjim izmjenama više trebalo usmjeriti na korekcije nekih modula, jer kako su kolege već spomenule QGIS treba ući u kurikulum, a ono što smatram apsurdnim , učenici tijekom školovanja nemaju obveznu stručnu praksu! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izraženim razmišljanjima i prijedlozima. U tijeku je revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju Tehničar geodezije i geoinformatike te će vaši prijedlozi svakako biti uzeti u razmatranje. Potrebna vrsta i razina kvalifikacije za izvođenje nastave propisana je strukovnim kurikulumom, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999). Korekcije modula i uvođenje stručne prakse nije predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti.
4 Antonija Šimunović ODLUKU Poštovani, kako je kolega Barišić napisao, potrebno je uvrstiti QGIS u kurikulum. Nadalje, daljinska istraživanja, sa fokusom na mogućnosti COPERNICUS sustava su tržište koje rapidno raste, EU će u narednim godinama trebate tisuće radnika kvalificiranih za naprednije analize satelitskih snimaka. Ako ta priča stane u 2. razredu, kada se učenici velikim dijelom još "bore" sa terminologijom, mislim da se neće postići veliki napredak, većinom ćemo ostati na teorijskim znanjima. Naša škola je nabavila i bespilotnu letjelicu, zasad ju koristimo u minimalnom opsegu, najviše prilikom izrade maturalnih radova. Tržište se drastično mijenja, i nužno je ići ukorak s istim. Ono što je dosta velik kamen spoticanja trenutno je infrastruktura, točnije Internet veza u našoj školi (neprilagođena za istovremeni pristup više desetaka računala), a vjerujem da nismo jedini. To je možda ključni segment za ubrzani rad. Softveri kao što su ArcGIS, i QGIS su degradirani ukoliko učenici ne mogu sami preuzimati podatke, učitavati podloge i slično. Što više se okretati geoinformatici, tj izradi konačnih proizvoda u toj domeni. Lijep pozdrav, Antonija Šimunović, SŠ Matije Antuna Reljkovića Nije prihvaćen Izmjene i dopune u dijelu koji se ne odnosi na kadrovske uvjete nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti u sljedećim izmjenama i dopunama predmetnog strukovnog kurikuluma.
5 Zlatan Soldo ODLUKU Podržavam odluku o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA u dijelu koji se odnosi na izmjene naziva nastavnih predmeta Fotogrametrija u Fotogrametrija i daljinska istraživanja i Geoinformacijska infrastruktura u Geoinformacije i na taj način se usklađuju nazivi u nastavnom planu s onima u strukovnom kurikulumu. Drugi dio prijedloga koji se predlaže pod 4. KADROVSKI UVJETI smatram potpuno neprihvatljivim. Kadrovski uvjeti u nastavnim predmetima Geodetska grafika, Fotografija, Osnove geoinformatike, Geoinformatika i Geodetska izmjera su već dobro definirani postojećim kurikulumom i nema ih potrebe mijenjati. Predložene izmjene nisu ničim obrazložene. Nema objašnjenja koja i kakva poboljšanja će predložene izmjene donijeti. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona) NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 koji je na snazi od 30.05.2020. u člancima 100., stavak (3) i 101. stavak (3) i (4)definira: Članak 100. (1) Odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne nastave, učitelji edukatori rehabilitatori i stručni suradnici. (2) Odgojno-obrazovni rad u srednjoškolskoj ustanovi obavljaju nastavnici i stručni suradnici. (3) Nastavnici u srednjoškolskoj ustanovi su nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi i odgajatelji. (4) Stručni suradnici u školskoj ustanovi su: pedagog, psiholog, knjižničar, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator rehabilitator, logoped i socijalni pedagog). Članak 101. (1) Učitelji u osnovnoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada. (2) Nastavnici u srednjoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada. (3) Strukovni učitelji samostalno izvode vježbe i praktičnu nastavu. (4) Suradnici u nastavi sudjeluju u izvođenju praktične nastave i vježbi pod neposrednim vodstvom nastavnika ili stručnog učitelja te obavljaju druge poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada. (5) Odgajatelji rade s obrazovnom skupinom u učeničkom domu te obavljaju druge poslove koji proizlaze iz naravi odgojno-obrazovnog rada. (6) Stručni suradnici obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručno-razvojne i koordinacijske poslove. U postojećem kurikulumu su za predmet Geodetska izmjera definirani kadrovski uvjeti: nastavnik stručno-teorijskih sadržaja • diplomirani inženjer geodezije • magistar inženjer geodezije i geoinformatike i suradnik u nastavi • geodetski tehničar • tehničar geodezije i geoinformatike Smatram da se predloženim izmjenama kadrovskih uvjeta, kojima se za predmete: Geodetska grafika, Fotografija, Osnove geoinformatike, Geoinformatika i Geodetska izmjera uvodi mogućnost da nastavnik stručno-teorijskih sadržaja bude i inženjer geodezije ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike nepotrebno otvara mogućnost narušavanja kvalitete nastave stručno-teorijskih sadržaja. Ako predložene izmjene imaju za namjeru opravdati moguća postojeća stanja polivalentnih škola, a koja su ionako već regulirana odlukama i rješenjima nadležnih tijela, onda je puno bolje rješenje da ta iznimka ostane na odobrenoj razini iznimke i da se ista ne ugrađuju u kurikularne dokumente kao pravna praksa. Zlatan Soldo dipl. ing. geodezije, nastavnik izvrsni savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izraženim razmišljanjima i prijedlozima. U tijeku je revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju Tehničar geodezije i geoinformatike te će vaši prijedlozi svakako biti uzeti u razmatranje. Potrebna vrsta i razina kvalifikacije za izvođenje nastave propisana je strukovnim kurikulumom, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999). Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike u trajanju od 3 godine kojim se stječe 180 ECTS-a i stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.) diplomanti prema nastavnom programu usvajaju stručno – teorijska znanja za navedene predmete.
6 Alenka Šimić ODLUKU Slažem se sa kolegom da bi bilo korisno uvrstiti osnovne vještine u korištenju softwarea koji bi bio koristan u daljnjem školovanju i radu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 ilija barišić ODLUKU Mislim da bi bilo dobro uvrstiti u program osnovne vještine u korištenju software QGIS i AutoCad kako bi budući geodetski tehničari lakše pristupili tržištu rada i daljnjem školovanju. Nije prihvaćen Izmjene i dopune u dijelu koji se ne odnosi na kadrovske uvjete nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti u sljedećim izmjenama i dopunama predmetnog strukovnog kurikuluma.
8 Damir Rajle ODLUKU, II. Apsolutno se slažem s izmjenama! Kadrovski minimum kakav je sada u primjeni možda može funkcionirati u Zagrebu, ali ne i u ostalim, manjim, sredinama! Razlog je taj što jednostavno nedostaje kadra! A postoji interes i potreba za smjerom tehničara geodezije i geoinformatike i ne bi bilo dobro da se smjer ugasi jer nema nastavnika koji bi predavali strukovne geodetske predmete. Primjerice, u školi u kojoj radim, od listopada prošle godine raspisan je natječaj za zapošljavanje na radno mjesto nastavnika geodetskih predmeta i još se uvijek NITKO nije javio na natječaj!!! Naravno, treba težiti zadovoljenju najviše akademske izobrazbe, ali uz uvjet da ima i diplomiranih inženjera koji će htjeti raditi u školama. S obzirom na to da su oni vrlo slabo zainteresirani za rad u nastavi, ne bismo trebali zanemariti raspoloživi trenutni kadar. S druge strane, činjenica je da nova znanja ne dolaze samo iz formalnog obrazovanja. Cjelokupni IT sektor, najbrže rastući segment privrede, baziran je velikim dijelom na znanju koje potječe iz neformalnog obrazovanja. Isto tako, velik broj geodetskih tehničara koji dolaze iz realnog sektora i imaju pet godina staža u struci, vjerojatno su bolje upoznati s novim tehnologijama i geodetskim izmjerama od svakog diplomiranog inženjera koji je u prosvjeti 10 i više godina, a nije nadograđivao svoje znanje u novim tehnologijama. Zašto? Zato što su oni koji su zaposleni u realnom sektoru prinuđeni polaziti stručne (geodetske) edukacije kako bi ostali konkurentni na tržištu dok inženjer koji radi u prosvjeti to nije dužan činiti, odnosno educira se samo po pitanju novih metoda poučavanja. Zbog toga se nerijetko događa da nastavnici zapravo nisu dovoljno upoznati sa suvremenim zbivanjima u geodeziji, a onda samim tim nisu u stanju ni prenijeti znanje učenicima onako kako bi trebali. Stoga smatram da, uz adekvatnu PPDM izobrazbu i određeni staž rada u struci, nema razloga zbog kojega geodetski tehničar ili inženjer geodezije ne bi mogao biti uključen u provedbu kurikuluma. Nezamislivo mi je da inženjer sa 18 godina rada u fotogrametriji i majstor fotografije ne bi bio kvalificiran predavati te predmete...Doista ne vidim kako to narušava kvalitetu i integritet kurikuluma?! Netko se prethodno u raspravi referirao na zakonsku pretpostavku; upravo se ovim izmjenama ili nadopunama to mijenja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Ksandra Sinožić ODLUKU, V. Poštovani, slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Margareta Trconić ODLUKU, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, u potpunosti se protivim prijedlogu predlagatelja koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Geodetska grafika, Fotografija, Osnove geoinformatike, Geoinformatika i Geodetska izmjera. Smatram takav prijedlog neprihvatljivim. Također se slažem sa ovdje izrečenim mišljenjem i stavom kolega Zlatana Solde, Medan Ratka, Tomislava Debeljaka, Armanda Slavičeka, Balde Stančića i kolegice Zdravke Šimić. U priloženom dokumentu u ovom savjetovanju predlagatelj navodi sljedeće: „Potrebu za predloženim izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) vezano uz kadrovske uvjete i nazive nastavnih predmeta imaju nastavnici, srednje škole i osnivači školskih ustanova, a kako bi se zadovoljili minimalni uvjeti za izvođenje nastave.“ Kao što je kolega Medan napisao, predložena potreba, vezana uz kadrovske uvjete navedenih predmeta, nije došla od međužupanijskog stručnog vijeća geodezije (MŽSV), koje je sigurno mjerodavno po pitanju ovako korjenitih promjena u kurikulumu. Tehničari geodezije i geoinformatike školuju se u RH u manje od 10 srednjih škola. Smatram da je bilo jako bitno, prije ovog savjetovanja, a da bi se opravdala njegova svrhovitost, da predlagatelj ispita sljedeće (a bilo bi poželjno i u obliku izvješća, nakon ovog savjetovanja): 1. Koliko srednjih škola u RH, koje školuju tehničare geodezije i geoinformatike, u ovom trenutku ima na neodređeno radno vrijeme zaposlene osobe koje imaju najvišu završenu kvalifikaciju Viša sprema (sveučilišni prvostupnik (baccalaureus)), tj. inženjer geodezije i geoinformatike, u funkciji nastavnika/nastavnice stručno-teorijskih predmeta? 2. Koliko srednjih škola u RH, koje školuju tehničare geodezije i geoinformatike, ima problem sa manjkom propisanog kadra visoke spreme tj. diplomiranih inženjera geodezije ili magistara inženjer geodezije i geoinformatike? Koliko je dosad bilo upita prema predlagatelju u vezi ove problematike? Naravno da je opravdano, u pomanjkanju propisanog kadra, da kao nestručna zamjena, u funkciji nastavnika stručno-teorijskih sadržaja, bude zaposlen i sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), tj. inženjer geodezije i geoinformatike, ali uz uvjet da škola redovno objavljuje natječaj za nastavnika s kurikulumom propisanom stručnom spremom. 3. Koliko je osnivača škola, koje školuju tehničare geodezije i geoinformatike, do ovog trenutka, uputilo predlagatelju zahtjev za navedenim kadrovskim promjenama u kurikulumu? Postavlja se i pitanje koliko je osnivač škola, u svim županijama, pogotovo u županijama s polivalentnim školama, uopće upućen u ovu kadrovsku problematiku. Nadalje, u istom priloženom dokumentu u ovom savjetovanju predlagatelj navodi i sljedeće: „Prijedlozi koji se odnose na izmjene i dopune kadrovskih uvjeta i nazive nastavnih predmeta utječu na osobe koje se javljaju na natječaje za radno mjesto nastavnika u srednjoj školi ili već jesu zaposleni nastavnici srednjih škola, obzirom da se strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike otvara mogućnost da se isti navedenih profila uključe u njegovu provedbu u školskoj godini 2022./2023.“ Ne vidim svrhu ovog savjetovanja u dijelu koji se odnosi na osobe, koje već sada jesu trajno zaposlene kao nastavnici stručno-teorijski sadržaja, a nemaju kurikulumom propisanu izobrazbu. Što se tiče dijela koji se odnosi na osobe, koje će se tek javljati na natječaje za radno mjesto nastavnika u srednjoj školi, ponovo se vraćam na isto rješenje: taj se problem uvijek može riješiti kao nestručna zamjena, kao što je i kolegica Šimić navela u ovom savjetovanju, a kao uvjet može se ostaviti određeni vremenski period (npr. 5 godina) takvom kadru, da dovrši svoje školovanje na razini magistra geod. (dipl. inženjera geodezije) i time stekne uvjete propisane kurikulumom (uz obavezu raspisivanja natječaja). Nadalje, nikada do sada osoba sa završenom spremom Viša sprema (sveučilišni prvostupnik (baccalaureus)), tj. inženjer geodezije i geoinformatike, nije mogla biti nastavnik stručno-geodetskih predmeta, niti u jednom kurikulumu, ni nastavnom predmetu. Tehničar geodezije i geoinformatike je vrlo zahtjevno zanimanje u kojem npr. predmet matematiku učenici imaju samo 1 sat tjedno manje nego matematičke gimnazije. Stoga se nameće pitanje postoji li i u jednoj gimnaziji ili četverogodišnjoj strukovnoj školi primjer gdje je nastavnik, bilo strukovnih bilo općih predmeta, osoba sa završenom spremom Viša sprema (sveučilišni prvostupnik (baccalaureus))? Ovdje moram napomenuti da u našem zanimanju „Tehničar geodeziije i geoinformatike“ praktična nastava ne postoji. Postoji predmet Geodetska izmjera, koji je redovan predmet i održava se u sklopu redovne nastave u školi, dapače, to je predmet iz kojeg se rade završni radovi. Također, molim pojašnjenje, na kojem principu i zašto su baš ova 4 predmeta (Geodetska grafika, Fotografija, Osnove geoinformatike, Geoinformatika), odabrani da u njima nastavnik može biti i sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), tj. inženjer geodezije i geoinformatike? Također, koja je funkcija strukovnog učitelja i suradnika u nastavi kod predmeta Geodetska izmjera? Što se tiče novih kurikuluma, na čijoj izradi sudjeluju mnogi članovi ovog međužupanijskog vijeća, koji su redom izvrsni savjetnici, mentori, savjetnici, opet će biti propisano da će nastavu moći izvoditi samo dipl. inž. geodezije ili magistar geodezije. Novi standardi zanimanja, kvalifikacija i kurikulumi, koji su tek u izradi, rade se u sklopu ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, koji provodi ASOO, a financirani su iz Europskog socijalnog fonda, operativni program naziva „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.“ Na njima rade razne radne skupine, stručna i kvalificirana povjerenstva, kroz dulji vremenski period. Na kraju se postavlja pitanje postoji li uopće svrha rada tolikog broja kvalificiranih stručnjaka, tijekom dužeg vremenskog perioda, a novcem financiranim iz Europske unije, ako se ona može poništiti jednom ovakvom neispitanom i neargumentiranom odlukom. Na kraju ostaje jedino nada da će predlagač ipak poslušati komentare iznesene na ovom savjetovanju, koji su došli od kvalificiranih ljudi, savjetnika, mentora, nastavnika, od kojih su neki i ovlašteni inženjeri geodezije, čak i doktori znanosti, čije kvalifikacije i postignuća u strukovnom i pedagoškom području ovdje ne smatram da je potrebno dodatno navoditi. Lijep pozdrav svima! Trconić Margareta, dipl. inž. geodezije, nastavnik mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izraženim razmišljanjima i prijedlozima. U tijeku je revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju Tehničar geodezije i geoinformatike te će vaši prijedlozi svakako biti uzeti u razmatranje. Sukladno članku 8. Zakona o strukovnom obrazovanju strukovni kurikulum donosi ministar, na prijedlog Agencije nadležne za strukovno obrazovanje. Naime, na Preddiplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike u trajanju od 3 godine kojim se stječe 180 ECTS-a i stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.) diplomanti prema nastavnom programu usvajaju stručno – teorijska znanja za navedene predmete.
11 RATKO MEDAN ODLUKU, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, s obzirom na navedene promjene kadrovskih uvjeta, iste ne mogu podržati jer smatram da ovakva strukturalna promjena postojećeg kurikuluma nije opravdana. Kolega Zlatan Soldo dao je iscrpne i specifične razloge koje u potpunosti podupirem. Dodajem ovdje još i neke razloge zašto ova kadrovska promjena nije opravdana. Naime, iako u "Ostali dokumenti" - Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje stoji navedeno (CITIRAM): "Potrebu za predloženim izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) vezano uz kadrovske uvjete i nazive nastavnih predmeta imaju nastavnici, srednje škole i osnivači školskih ustanova, a kako bi se zadovoljili minimalni uvjeti za izvođenje nastave." i to pod redom u kojem piše: - "Ako je relevantno, različiti izvori mišljenja i informacija te činjenični podaci s temeljitim popratnim referencama (npr. znanstvenika ili skupina korisnika)", nije mi poznato na kojem radnom sastanku, sastanku školskog aktiva ili međužupanijskom aktiva su iskazane ovakve potrebe navedenih nastavnika, a koje se uzimaju kao mišljenja ili činjenični podaci? Koliko je meni poznato, do sada na međužupanijskom stručnom vijeću geodezije (MŽSV) nije bilo ovakvih iskaza od strane nastavnika, a što bi po mom sudu bilo mjerodavno za uzeti pri ovakvoj strukturalnoj promjeni i zahvatu u jedan temeljni dokument poput kurikuluma. Mislim da nije dobro mijenjanje ovakvog temeljnog dokumenta jedne struke samo na mišljenju ili izjavi pojedinih nastavnika, a da se pri tome ne uzima za mjerodavno jedno tijelo poput među-županijskog aktiva nastavnika geodezije i geoinformatike koje nikada nije iskazalo formalnu ili neformalnu želju ili zahtjev za ovakvom promjenom. Također, koliko mi je opet poznato, Grad Zagreb, kao osnivač Geodetske škole koja jedina obrazuje isključivo Tehničare geodezije i geoinformatike i ima ukupno maturanata više nego sve ostale polivalentne škole zajedno, nije nikada niti jednim zahtjevom ovo spomenuo, a niti pismeno zatražio. Geodetska škola iz Zagreba, kao jedina isključivo Geodetska škola, također ovo nije tražila. S obzirom na sve navedeno, mišljenja sam kako se postojeći kurikulum po pitanjima kadrovskih uvjeta ne treba mijenjati, a svakako podupirem promjenu naziva predmeta Fotogrametrija i Geoinformacijska infrastruktura. S poštovanjem, Ratko Medan, dipl.ing. nastavnik savjetnik Primljeno na znanje Sukladno članku 8. Zakona o strukovnom obrazovanju, strukovni kurikulum donosi ministar, na prijedlog Agencije nadležne za strukovno obrazovanje.
12 BALDO STANČIĆ ODLUKU, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, ovdje predložene izmjene kadrovskih uvjeta su mi apsolutno neprihvatljive. Smatram da predmete: Geodetska grafika, Fotografija, Osnove geoinformatike, Geoinformatika i Geodetska izmjera moraju držati diplomirani inženjer geodezije ili magistar inženjer geodezije i geoinformatike. Sve s ciljem zadržavanja razine kvalitete nastave te prenošenja znanja i vještina koje učenici trebaju usvojiti. Nije mi jasna motivacija predlagatelja odluke da se nastava iz nekih od ranije navedenih predmeta može povjeriti i manje kvalificiranom nastavnom kadru od onog koji je trenutno propisan. Mogu samo nagađati o čemu je riječ, a sve mi sliči na situacije kada se zbog nekog izoliranog slučaja mijenja, a onda i degradira cijeli sustav obrazovanja. Ako ovakav, po meni besmisleni prijedlog izmjena ostane, onda je napravljen jedan priličan korak nazad. S poštovanjem, dr.sc. Baldo Stančić, dipl.ing.geod. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izraženim razmišljanjima i prijedlozima. U tijeku je revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju Tehničar geodezije i geoinformatike te će vaši prijedlozi svakako biti uzeti u razmatranje. Potrebna vrsta i razina kvalifikacije za izvođenje nastave propisana je strukovnim kurikulumom, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999). Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike u trajanju od 3 godine kojim se stječe 180 ECTS-a i stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.) diplomanti prema nastavnom programu usvajaju stručno – teorijska znanja za navedene predmete.
13 TOMISLAV DEBELJAK ODLUKU, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, predloženim izmjenama kadrovskih uvjeta, kojima se za predmete: Geodetska grafika, Fotografija, Osnove geoinformatike, Geoinformatika i Geodetska izmjera uvodi mogućnost da nastavnik stručno-teorijskih sadržaja bude i inženjer geodezije ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike se narušava kvaliteta nastave stručno-teorijskih sadržaja. Za preložene kadrovske uvjete u kojima su sniženi dosadašnji kriteriji stupnja izobrazbe kadra (nastavnik) za određene (odabrane) nastavne predmete nema nikakvog objašnjenja. Nije obrazložena utemeljenost donošenja takve odluke, kao ni potreba za istim. Smatram da izmjene i dopune strukovnog kurikuluma ne treba donositi odlukama koje izgledaju kao lex "Netko koga treba zaposliti na radnom mjestu za koje on nema kadrovski propisanu izobrazbu", nego da izmjene i dopune kurikuluma treba raditi u suradnji sa radnom skupinom koja je izradila kurikulum, te donijeti zaključke i utemeljeno predložiti i obrazložiti izmjene i dopune strukovnih kurikuluma. Stoga se nadam da će predloženi kadrovski uvjeti biti uklonjeni iz odluke. Lp, Tomislav Debeljak. Primljeno na znanje Sukladno članku 8. Zakona o strukovnom obrazovanju, strukovni kurikulum donosi ministar, na prijedlog Agencije nadležne za strukovno obrazovanje.