Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nezavisni hrvatski sindikati PRILOG 1. Predlažemo da se u predmetni Zakon unese odredba kojom se od primjene Zakona izuzima sindikalna imovina koja je sukladno Zakonu o udrugama iz 1997. godine u postupku povrata sindikatima odnosno na kojoj je zbog tog postupka trenutno moguće upisano vlasništvo Republike Hrvatske, te da se odredi kako će tom imovinom bez prava prodaje do okončanja postupka povrata upravljati sindikati koji su imali pravo raspolaganja nad njom, bili su u njezinom posjedu ili su bili upisani kao njezini vlasnici (osim u slučaju drugačijeg dogovora između sindikata i Republike Hrvatske). Obrazloženje Iako je trebao trajati oko godinu dana, postupak povrata sindikalne imovine prema Zakonu o udrugama traje već gotovo 25 godina. U prvoj fazi tog postupka u većini slučajeva proveden je upis Republike Hrvatske na predmetnu imovinu, a to je učinjeno isključivo s ciljem kako bi se ista imovina sukladno dogovoru sindikata odnosno mjerilima utvrđenim Zakonom naposljetku vratila sindikatima. Kako unatoč inicijativama i dogovoru sindikalnih središnjica do danas još uvijek nisu potvrđeni modaliteti ni zakonski okvir povrata predmetne imovine, ali je nesporno da postoji namjera da se ista imovina vrati sindikatima, do konačne provedbe tog postupka i povrata imovine važno je jasno odrediti da Republika Hrvatska neće upravljati ni raspolagati predmetnom imovinom da bi se otklonile dodatne komplikacije nesporazumi i sporovi koji nastaju i mogu nastati iz ove nedefinirane situacije odnosno svojevrsne pravne praznine. Bez obzira na provedene upise Republike Hrvatske, oko kojih se vode i mnogi sporovi, do okončanja navedenog postupka povrata sindikalne imovine, nužno je i jedino pravedno sindikatima omogućiti da nastave bez ograničenja koristiti imovinu koja im se ionako treba vratiti, a sa postupcima u tijeku (bilo sudskim ili zemljišno – knjižnim) zastati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Primjedba će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom
2 Matica hrvatskih sindikata PRILOG 1. Predlažemo da se u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom unese odredba kojom se od primjene Zakona izuzima sindikalna imovina koja je sukladno Zakonu o udrugama iz 1997. godine u postupku povrata sindikatima odnosno na kojoj je zbog tog postupka trenutno moguće upisano vlasništvo Republike Hrvatske, te da se odredi kako će tom imovinom bez prava prodaje do okončanja postupka povrata upravljati sindikati koji su imali pravo raspolaganja nad njom, bili su u njezinom posjedu ili su bili upisani kao njezini vlasnici (osim u slučaju drugačijeg dogovora između sindikata i Republike Hrvatske). Obrazloženje Iako je trebao trajati oko godinu dana, postupak povrata sindikalne imovine prema Zakonu o udrugama traje već gotovo 25 godina. U prvoj fazi tog postupka u većini slučajeva proveden je upis Republike Hrvatske na predmetnu imovinu, a to je učinjeno isključivo s ciljem kako bi se ista imovina sukladno dogovoru sindikata odnosno mjerilima utvrđenim Zakonom naposljetku vratila sindikatima. Kako unatoč inicijativama i dogovoru sindikalnih središnjica do danas još uvijek nisu potvrđeni modaliteti ni zakonski okvir povrata predmetne imovine, ali je nesporno da postoji namjera da se ista imovina vrati sindikatima, do konačne provedbe tog postupka i povrata imovine važno je jasno odrediti da Republika Hrvatska neće upravljati ni raspolagati predmetnom imovinom da bi se otklonile dodatne komplikacije nesporazumi i sporovi koji nastaju i mogu nastati iz ove nedefinirane situacije odnosno svojevrsne pravne praznine. Bez obzira na provedene upise Republike Hrvatske, oko kojih se vode i mnogi sporovi, do okončanja navedenog postupka povrata sindikalne imovine, nužno je i jedino pravedno sindikatima omogućiti da nastave bez ograničenja koristiti imovinu koja im se ionako treba vratiti, a sa postupcima u tijeku (bilo sudskim ili zemljišno – knjižnim) zastati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Primjedba će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom
3 Savez samostalnih sindikata Hrvatske PRILOG 1. Nastavno na postupak Savjetovanja s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom, predlažemo da se u predmetni Zakon unese odredba kojom se od primjene Zakona izuzima sindikalna imovina koja je sukladno Zakonu o udrugama iz 1997. godine u postupku povrata sindikatima odnosno na kojoj je zbog tog postupka trenutno moguće upisano vlasništvo Republike Hrvatske, te da se odredi kako će tom imovinom bez prava prodaje do okončanja postupka povrata upravljati sindikati koji su imali pravo raspolaganja nad njom, bili su u njezinom posjedu ili su bili upisani kao njezini vlasnici (osim u slučaju drugačijeg dogovora između sindikata i Republike Hrvatske). Obrazloženje Iako je trebao trajati oko godinu dana, postupak povrata sindikalne imovine prema Zakonu o udrugama traje već gotovo 25 godina. U prvoj fazi tog postupka u većini slučajeva proveden je upis Republike Hrvatske na predmetnu imovinu, a to je učinjeno isključivo s ciljem kako bi se ista imovina sukladno dogovoru sindikata odnosno mjerilima utvrđenim Zakonom naposljetku vratila sindikatima. Kako unatoč inicijativama i dogovoru sindikalnih središnjica do danas još uvijek nisu potvrđeni modaliteti ni zakonski okvir povrata predmetne imovine, ali je nesporno da postoji namjera da se ista imovina vrati sindikatima, do konačne provedbe tog postupka i povrata imovine važno je jasno odrediti da Republika Hrvatska neće upravljati ni raspolagati predmetnom imovinom da bi se otklonile dodatne komplikacije nesporazumi i sporovi koji nastaju i mogu nastati iz ove nedefinirane situacije odnosno svojevrsne pravne praznine. Bez obzira na provedene upise Republike Hrvatske, oko kojih se vode i mnogi sporovi, do okončanja navedenog postupka povrata sindikalne imovine, nužno je i jedino pravedno sindikatima omogućiti da nastave bez ograničenja koristiti imovinu koja im se ionako treba vratiti, a sa postupcima u tijeku (bilo sudskim ili zemljišno – knjižnim) zastati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Primjedba će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom