Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele prigodne nagrade i priznanja u zatvorskom sustavu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske Povjerenstvo za dodjelu prigodnih nagrada i priznanja, Članak 6. Povjerenstvo za dodjelu prigodnih nagrada i priznanja Članak (6) predlažemo Izmjenu i dopunu stavka (2) koji bi glasio: (2) Članovi Povjerenstva su ravnatelj nadležan za zatvorski sustav koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva, te tri člana iz redova službenika zatvorskog sustava i jednog člana iz redova najbrojnijeg sindikata koji djeluje u zatvorskom sustavu. Nije prihvaćen U predloženom Nacrtu Pravilnika smatramo da je dovoljan broj članova Povjerenstva, koji će osigurati transparentnost i objektivnost. Posebno ovim putem ukazujemo na odredbe koje omogućuju svim sindikatima koji djeluju u zatvorskom sustavu predlaganje osoba kojima bi se dodijelile prigodne nagrade i priznanja. Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano surađuje sa svim sindikalnim partnerima te bi prihvaćanje ovoga prijedloga dovelo u nepovoljni položaj pojedine sindikalne partnere i njihove članove.
2 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske Priznanje, Članak 5. Priznanje Članak 5 stavak (5) Uz prigodnu nagradu dodijelit će se i priznanje. Nije prihvaćen Priznanje, kao i prigodna nagrada, mogu se dodijeliti zajednički ili odvojeno jer je nužno voditi računa o pojedinim situacijama i specifičnostima.
3 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske Kriterij za dodjelu prigodne nagrade i priznanja, Članak 4. Kriterij za dodjelu prigodne nagrade i priznanja Članak 4 Izmjena stavka (2) koji bi glasio: 1.Priznanje se obavezno dodjeljuje svim službenicima prilikom prestanka državne službe. odlaskom u zasluženu mirovinu. 2. Priznanje se dodjeljuje preminulom službeniku koji je u službi proveo najmanje 10 godina. Nije prihvaćen Priznanje je nužno vezati uz određeno unapređenje i doprinos zatvorskom sustavu. Samo dodjeljivanje priznanja bez navedenih kriterija smatramo da ne bi bilo poticajno za službenike.
4 Željko Souček Prigodna nagrada i priznanje, Članak 3. S obzirom na kriterije navedene u članku 4 za pretpostaviti je da prigodnih nagrada neće biti dodjeleno puno. Iz istog razloga smatram da bi prigodna nagrada, koju na kraju potpisuje i dodjeljuje ministar, trebala iznositi mnogo više. Nije prihvaćen Visina prigodne nagrade je primjerena te je visinu iste bilo potrebno uskladiti s financijskim mogućnostima i sa sredstvima koja se mogu osigurati u Državnom proračunu Republike Hrvatske.