Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINSITRACIJA.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ŽELJKA JERAMAZ ODLUKU Poštovani! Zanima me zašto predmet Ekologija i održivi razvoj ne mogu predavati geografi ? Svi geografi su i više nego kompetentni predavati taj predmet tim više što je tema Održivog razvoja sastavni dio kurikuluma studija, te nastave Geografije i po gimnazijskom i po novim strukovnim Kurikulumima. Mislim da je jedino ispravno uvrstiti geografe u tablicu kadrovskih uvjeta za navedeni predmet. Ovakve se situacije ponavljaju i za niz drugih predmeta u strukovnim školama za koje su geografi stručni, ali nisu predviđeni kao kadar koji ih može predavati npr. Osnove turizma, Prostorno planiranje, Osnove kartografije i slično. Mislim da bi tu prednost trebali imati nastavnici geografije pred osobama koje su se školovale za rad u nekim drugim sektorima. Nastavnici su se primarno školovali za rad u nastavi i imaju sve potrebne kompetencije da iznesu taj predmet kvalitetno za razinu koja je potrebna srednjem obrazovanju. U nadi da ćete prihvatiti navedene sugestije, Željka Jeramaz prof. Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
2 Željka Dodig ODLUKU Poštovani, Smatram kako su profesori geografije itekako kompetentni za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj. Studij geografije ima više kolegija koje povezujemo sa održivim razvojem te sam nastavni predmet u školama bavi se nizom aktualnosti na navedenu temu. Kroz studij i kroz stručna usavršavanja na seminarima profesori geografije stječu zavidne kompetencije iz navedenih područja te ih se nepravedno izuzelo iz kadra koje može predavati spomenuti predmet. S poštovanjem Željka Dodig, prof. Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
3 Zdenka Marton ODLUKU Poštovani, slažem se s Nacrtom odluke o donošenju izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za stjecanje kvalifikacije Prodavač (060923) u sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna uprava, a vezano uz promjenu kadrovskih uvjeta u navedenim predmetima. Svjedoci smo da je u školama sve manji broj upisanih učenika i da većina naših škola obuhvaća više strukovnih kvalifikacija, a to ujedno znači i da nastavnici imaju problem sa zaduženjima u redovnoj nastavi. Ovim promjenama sačuvati će se norma za mnoge nastavnike. S poštovanjem, Zdenka Marton, profesor savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
4 Tonka Medvid ODLUKU Poštovani, smatram kako predmet Ekologija i održivi razvoj trebaju predavati, uz sve navedene, i osobe koje su završile studij geografije jer kroz studij stječu i više nego dovoljne kompetencije za predavanje sadržaja tog predmeta. Mislim da je jedino ispravno uvrstiti geografe u tablicu kadrovskih uvjeta za navedeni predmet. Srdačan pozdrav, Tonka Medvid Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
5 Suzana Pešorda ODLUKU Poštovani; predlažem da predmet Ekologija i održivi razvoj, predaju i profesori geografije. U novom kurikulumu Geografije održivi razvoj je primarna domena, a ekološke teme i sadržaji sastavni dijelovi gotovo svih kurikularnih pristupa i sadržaja u Geografiji na svim razinama poučavanja. S poštovanjem; Suzana Pešorda Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
6 STJEPAN MARKOVIĆ ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Poštovani, predmet Ekologija i održivi razvoj ponajprije trebaju predavati geografi. Njihov studij, znanje i kompetencije više su nego dovoljni za održavanje nastave u ovako koncipiranom predmetu. Vjerujem kako je njihovo izostavljanje s popisa osoba kojima izobrazba omogućuje rad u navedenom zanimanju i predmetu nehotična pogreška koju treba ispraviti. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
7 SILVIJA SOLDAT ODLUKU Smatram da su profesori geografije ( a kojih nema na popisu djelatnika sa odgovarajućom izobrazbom za predmet Ekologija i održivi razvoj) kompetentni u potpunosti održavati nastavu polaznicima koji stječu kvalifikaciju prodavač. Svakako bi bilo potrebno dodati geografe na taj popis. Lijep pozdrav, Silvija Soldat Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
8 SILVIJA SOLDAT ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Smatram da su profesori geografije ( a kojih nema na popisu djelatnika sa odgovarajućom izobrazbom za predmet Ekologija i održivi razvoj) kompetentni u potpunosti održavati nastavu polaznicima koji stječu kvalifikaciju prodavač. Svakako bi bilo potrebno dodati geografe na taj popis. Lijep pozdrav, Silvija Soldat Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
9 Sandra Šalamon ODLUKU Poštovani, podržavam kolege da se u Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA kod nastavnog predmeta Ekologija i održivi razvoj dodaju i profesori geografije, magistri edukacije geografije. Lijep pozdrav Sandra Šalamon, prof. Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
10 Sandra Šalamon ODLUKU, IV. Poštovani, podržavam kolege da se u Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA kod nastavnog predmeta Ekologija i održivi razvoj dodaju i profesori geografije, magistri edukacije geografije. Lijep pozdrav Sandra Šalamon, prof. Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
11 Ružica Ivanković Ciotti ODLUKU Poštovani, ne podržavam izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač. Smatram kako nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj mogu i trebaju predavati i nastavnici s izobrazbom profesora ili magistra geografije. Svojim znanjem, sposobnostima i vještinama koje stječu tijekom studija i više su nego kompetentni predavati sadržavaj ovog predmeta. Teme održivog razvoja i ekološke teme sastavni su dio kurikuluma Geografije na svim razinama obrazovanja. Stoga predlažem da u popis izobrazbe za nastavni predmet Ekologija i održivi uvrstite i profesore i magistre geografije. Lijep pozdrav, Ružica Ivanković Ciotti Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
12 Melita Katalinić ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Poštovani, slažem se s onim što je predloženo kroz prethodne komentare, a to je da se u stupac izobrazbe kod nastavnog predmeta Ekologija i održivi razvoj doda profesor/magistar geografije. S poštovanjem, Melita Katalinić Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
13 MARTINA ŠULJIĆ ODLUKU Poštovani, zanima me zašto nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj ne može predavati profesor geografije? Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
14 MARKO GODINIĆ ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Poštovani, kao i ostali dosadašnji objavljeni komentari, slažem se da bi kod predmeta Ekologija i održivi razvoj kao mogući nastavnici svakako trebali biti dodani i profesori/magistri geografije. Uz to što je održivost jedan od temeljnih koncepata u geografiji, studij geografije obuhvaća i mnoge kolegije vezane uz ekologiju i održivi razvoj kao što su Povijest okoliša, Geoekologija i zaštita okoliša, Primijenjena geoekologija, Osnove regionalnog i prostornog planiranja, Metode i tehnike u regionalnom i prostornom planiranju te mnogi drugi, da sad ne nabrajam sve, te stoga smatram da su geografi itekako stručni i kompetentni za držanje nastave iz spomenutog predmeta te vas ujedno molim da razmotrite traženu dopunu. S poštovanjem, Marko Godinić Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
15 MARIO DONKOV ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Poštovani, zaista želim vjerovati da profesori geografije slučajnom nepažnjom nisu uvršteni kao kompetentni stručnjaci za predavanje nastavnog predmeta Ekologija i održivi razvoj. I površnim uvidom u syllabus studija geografije vidi se da su geografi vrsni poznavatelji i stručnjaci širokog koncepta održivog razvoja. Vjerujem da će ubrzo doći do dopune navedenog! S poštovanjem, Mario Donkov Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
16 MARIJA UJLAKI ODLUKU Poštovani, ne slažem se s prijedlogom da predmet Ekologija i održivi razvoj ne mogu predavati, uz sve navedene stručnjake, čiju stručnost ne mogu komentirati, i geografi, tj. profesori i magistri geografije. Područje održivog razvoja primarno je geografsko područje, a tek zatim područje biologije, kemije i ekonomije. Cijelo područje ekologije i održivog razvoja je interdisciplinarno, koje između ostalih znanosti i struka obavezno uključuje i geografiju. Stoga predlažem da u nastavi predmeta Ekologija i održivi razvoj kao nastavnike dodate profesore i magistre geografije. Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
17 MARIJA BELJO ODLUKU Poštovani, kao i većina mojih kolega koji se tu javljaju, mišljenja sam kako nastavi predmet Ekologija i održivi razvoj primarno trebaju predavati profesori geografije jer tijekom svog studija stječu apsolutno sve kompetencije za predavanje spomenutog predmeta. Samim tim činom čuvate i radna mjesta ljudi koji su već predavali predmet geografiju toj struci (2. godina ovog smjera ima 2 sata geografije). S poštovanjem Marija Beljo Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
18 MAJA GRAČNER ODLUKU Poštovani, predlažem da se u stupac izobrazbe za predmet Ekologija i održivi razvoj uvrste i profesori geografije. Smatram da od svih navedenih izobrazbi profesori geografije imaju najbolje kompetencije za predavanje navedenog predmeta s obzirom da je geografija jedina znanost koja navedeni predmet može podučavati i sa prirodnog i sa društvenog gledišta. Lp, Maja Gračner Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
19 Ljiljana Martinović ODLUKU Poštovani, Ne podržavam izmjene i dopune strukovnog kurikuluma. Mišljenja sam kako bi nastavni predmet Ekologija i Održivi razvoj trebali moći predavati i nastavnici koji završe studij geografije. Uvidom u nastavne planove i programe kako Geografskog odsjeka PMF Sveučilišta u Zagrebu ili Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru vidljivo je da polaznici ovih studija stječu potrebne kompetencije za predavanje spomenutog predmeta.( molim iste pogledajte pa će Vam biti jasnije) Kad se pogledaju Kurikulumi nastavnog predmeta jedan od koncepata u Kurikulumu geografije je i koncept održivosti što smatram dovoljnim samo za sebe. Stoga predlažem da u nastavi predmet Ekologija i održivi razvoj kao izobrazbu dodate prof geografije, magistre edukacije geografije i magistre geografije.Želim obrazloženje zašto su geografi izuzeti ako se po novim Kurikulima naglašava Koncept održivog razvoja. S poštovanjem Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
20 Linda Segarić ODLUKU Poštovani, slažem se predloženim izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ koji se odnosi na izmjenu kadrovskih uvjeta i podržavam prijedloge kolega da se za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj uvrste profesori geografije. Srdačan pozdrav! Linda Segarić Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
21 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
22 KLARA HORVAT ODLUKU Poštovani, Smatram da bi među osobe koje mogu predavati predmet Ekologija i održivi razvoj trebalo uvrstiti osobe koje su završile neki od sveučilišnih studija geografije na Sveučilištu u Zagrebu ili u Zadru, a na kojima su stekle znanja i vještine koje ih čine itekako kompetentnima za predavanje ovog predmeta. Hrvatsko geografsko društvo je u ranijim komentarima to detaljno objasnilo, a i lako se može provjeriti pregledom Elaborata o studijskim programima geografije na web stranicama PMF-a u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru (preddiplomskog istraživačkog studija geografije, diplomskog nastavničkog studija geografije, integriranog nastavničkog studija geografije i povijesti, dvopredmetnog nastavničkog studija [Zadar]). Ekologija i održivi razvoj su vrlo važne teme koje se provlače i kroz Kurikulum geografije od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda gimnazije, a treba naglasiti i da je jedan od koncepata Kurikuluma geografije upravo održivi razvoj. Predlažem da se u Tablici 4 Kadrovski uvjeti, pod nastavnim predmetom Ekologija i održivi razvoj, u stupac Izobrazba dodaju slijedeća zvanja: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geografije i geologije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar geografije Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
23 KARLO HORVAT ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Poštovani, zbog kompetentnosti i educiranosti geografa koji su svoja znanja i vještine stekli studirajući na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i/ili Odjela za geografiju sa Sveučilišta u Zadru smatram kako nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj mogu, osim navedenih kadrova u stupcu 'Izobrazba', predavati i: - profesori geografije - profesori geografije i povijesti - profesori geografije i geologije - magistri geografije - magistri edukacije geografije - magistri edukacije geografije i povijesti Lijep pozdrav. Karlo Horvat Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
24 Josipa Zanki ODLUKU Poštovani, budući da u Vašoj Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prodavač u nastavnom predmetu Ekologija i održivi razvoj nije previđeno da isti može predavati profesor geografije (sa završenim adekvatnim studijem) mišljenja sam da bi svakako trebali analizirati i konzultirati programe Studija geografije u Zadru i Zagrebu jer osobe sa završenim ovim studijima svakako zadovoljavaju uvjete za predavati ovaj nastavni predmet. Također, prema novom Kurikulumu, jedan od temeljnih koncepata u geografiji je Održivost i stoga ovo ne bi trebalo zanemariti. Srdačno, Josipa Zanki Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
25 JOSIP JUKIĆ ODLUKU Poštovani, smatram kako predmet Ekologija i održivi razvoj trebaju predavati i osobe koje su završile studij geografije (profesor geografije, profesor geografije i povijesti, magistri edukacije geografije, magistri edukacije povijesti i geografije) jer kroz taj studij stječu i više nego dovoljne kompetencije za predavanje sadržaja tog predmeta. Kako u jednom od komentara stoji, lako je provjeriti uvidom u silabuse na odsjecima za geografiju u Zagrebu i Zadru. Srdačan pozdrav Josip Jukić Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
26 IVICA BORIĆ ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Poštovani, profesor geografije, profesor geografije i povijesti, magistri edukacije geografije, magistri edukacije povijesti i geografije su osobe koje su kompetentne predavati predmet Ekologiju i održivi razvoj. Studij geografije kvalitetno pokriva područje ekologije a održivi razvoj je tipična geografska tema. Nevjerojatno je da geografi nisu uvršteni kao mogući nastavnici spomenutog predmeta. Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
27 IVAN ČIRJAK ODLUKU Poštovani, predlažem da u popis izobrazbe za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj uvrstite i profesore geografije. Kao što je navedeno u Kurikulumu za nastavni predmet geografija jedan od koncepata je Održivost, pa je nejasno kako su se nastavnici geografije "izgubili" u predloženom popisu. S poštovanjem, Ivan Čirjak Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
28 Hrvatsko geografsko društvo ODLUKU U dokumentu se navode predmeti kao i struke koje iste mogu predavati. Jedan od predmeta je Ekologija i održivi razvoj za kojeg predlagatelj nije prepoznao da ga mogu predavati osobe koje završe neki od sveučilišnih studija geografije. Geografi koji su završili neki od sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zagrebu ili Zadru prema odobrenim programima odnosno stručnim nzanjima, sposobnostima i vještinama koje stječu posve su kompetentni predavati predmet Ekologija i održivi razvoj. U programima njihovih studija među najvažnijim relevantnim ishodima na preddiplomskoj (i integriranoj) razini je poznavanje i razumijevanje prirodnogeografskih elemenata i faktora te njihovih međuodnosa unutar geoekosustava na različitim prostornim razinama, ali i drugih koji se odnose na odnos pojedinih elemenata prirodne osnove i društvene nadgradnje kao i Primarnog značenja stanovništva u razumijevanju objektivne stvarnosti na Zemlji te ekonomskogeografskih sustava i modela, njihove strukture, dinamike i faktora razvoja na različitim prostornim razinama. Na diplomskoj razini proširuju se relevantni ishodi, pa se među njima nalaze na primjerice analiza geografskih utjecaja klimatskih ekstrema i klimatskih promjena, analiza i vrednovanje klimatskih utjecaja u prirodnogeografskoj i društvenogeografskoj sredini, vrednovanje vode kao ključnog elementa održivog razvoja, geoekološka analiza, planiranje i vrednovanje krajolika, poznavanje i primjena principa održivog upravljanja i zaštite prirode i okoliša kao a stječu se znanja, sposobnosti i vještine analize i vrednovanja prirodne osnove u izradi prostornih i regionalnih planova, stručnih podloga, studija utjecaja na okoliš i ostale dokumentacije. Osim toga, valja istaknuti da, važeći kurikulum nastavnog predmeta geografija za osnovne škole i gimnazije između ostaloga navodi: pod a) Svrha i opis predmeta: Geografija stoga jedina u sustavu odgoja i obrazovanja holistički poučava o prostornome kompleksu i njegovoj identitetnoj osnovi. Temelji se na filozofiji i logici prostora, usmjerenima ka kvalitetnom življenju i učinkovitom, dugoročno održivom djelovanju sukladnom s prirodom. Pod b) Vrijednosti i načela učenja i poučavanja Geografije: Učenje i poučavanje Geografije posebno doprinosi razumijevanju održivosti. Suvremeni je svijet suočen s brojnim izazovima, kao što su osiguranje pitke vode, hrane i energije, koji su posljedica intenzivnoga razvoja koji nije usklađen s prirodnim mogućnostima. Pitanje održivoga razvoja i sudjelovanje u odgovornome vrednovanju prirodnih resursa koji neće nepovratno uništiti okoliš ne mogu se razumjeti bez geografije. Naposlijetku, u opisima koncepata kao jedan od tri ključna koncepta geografije u nastavi navodi se Održivost (uz Prostorne organizacije i prostorni procesi te Prostorni identitet). Ovaj koncept podrobnije se razlaže u kurikulumu: Geografski pristup temelji se na holističkom pristupu problematici održivosti koji uključuje međudjelovanje prirodne osnove, stanovništva i gospodarskih djelatnosti u geografskome prostoru. Utjecaj stanovništva prepoznatljiv je u preobrazbi okoliša i smanjenju krajobrazne raznolikosti. Fizionomske i kulturno-geografske promjene u prostoru u konačnici dovode do promjene prostornih identiteta. Održivost treba osigurati povećanje kvalitete života pojedinca i zajednice koja neće biti na štetu okoliša i prouzročiti gubitak identiteta prostora i zajednice. Održivi razvoj postao je imperativ današnjega društva i sve više ovisi o političkim odlukama i ekonomskim pritiscima. Poučavanje održivosti počinje u obitelji i traje tijekom godina školovanja uz stalnu aktualizaciju i stjecanje novih znanja, vještina, vrijednosti i stavova. Taj koncept priprema učenike za održivo razmišljanje i djelovanje s ciljem očuvanja okoliša za buduće generacije. Zaključno, predlažemo da se u tablici pod nastavnim predmet Ekologija i održivi razvoj, u stupac izobrazba dodaju slijedeća zvanja: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geografije i geologije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti S poštovanjem, UO Hrvatskog geografskog društva Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
29 Dunja Novak ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Poštovani! U potpunosti se slažem s Odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija. S poštovanjem. Dunja Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovaju.
30 Dinko Marin ODLUKU Poštovani, podržavam izmjene i dopune strukovnog kurikuluma. Međutim mišljenja sam kako nastavni predmet Ekologija i Održivi razvoj trebali bi moći predavati i pojedinici koji završe studij geografije. Naime, samim uvidom u silabuse i nastavne planove i programe kako Geografskog odsjeka PMF Sveučilišta u Zagrebu ili pak Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru jasno je kako polaznici ovih studija stječu potrebne kompetencije za predavanje spomenutog predmeta.( molim iste pogledajte pa će Vam biti jasnije) Ovdje ću samo spomenuti kako jedan od koncepata u Kurikulumu geografije je i koncept održivosti što smatram govori dovoljno samo za sebe. Stoga predlažem da u nastavi predmet Ekologija i održivi razvoj kao izobrazbu dodate prof geografije, magistre edukacije geografije i magistre geografije S poštovanjem Dinko Marin Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
31 DAVOR RELJA ODLUKU Poštovani, ne slažem se s prijedlogom da predmet Ekologija i održivi razvoj ne mogu predavati profesori i magistri geografije. Područje održivog razvoja primarno je geografsko područje, a tek zatim područje biologije i ekonomije. Iz više kolegija na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru i Geografskog odsjeka PMF-a u Zagrebu se izučavaju pojmovi i procesi vezani za održivi razvoj. Stoga predlažem da u nastavi predmeta Ekologija i održivi razvoj kao nastavnike dodate profesore i magistre geografije. Davor Relja, prof. mentor Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.
32 ANKICA NEMARIĆ ODLUKU Poštovani, mišljenja sam kako nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj mogu i trebaju predavati osobe koje završe studij geografije jer kroz studij stječu više nego dovoljne kompetencije za predavanje sadržaja tog predmeta. Srdačan pozdrav, Ankica Nemarić Prihvaćen Uvidom u studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer istraživački i integrirani studij Geografija i povijest – nastavnički studij te studij znanosti o okolišu mišljenja smo da nastavnici tijekom gore navedenih studija stječu kompetencije povezane s ekologijom i održivim razvojem. U skladu s tim prihvaćamo Vaš prijedlog da se u kadrovske uvjete za nastavni predmet Ekologija i održivi razvoj kod stjecanja kvalifikacije prodavač uvrste sljedeće kvalifikacije: profesor geografije profesor geografije i povijesti profesor geologije i geografije magistar geografije magistar edukacije geografije magistar edukacije geografije i povijesti magistar edukacije geologije i geografije.