Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nova TV d.d. Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom, Članak 6. čl. 6. st. 1. i 2. - Predlažemo da se za sav, a osobito za filmski i serijski sadržaj, utvrdi rok od 12 mjeseci (vidjeti pojašnjenje u odnosu na prijedlog za izmjene članka 2 Pravilnika o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija), nakon kojeg bi ti sadržaji u slučaju novog emitiranja (objavljivanja) ponovno imali status premijernog djela. Ponavljamo da je ovo osobito značajno za vlastitu i domaću produkciju, takvi sadržaji posjeduju produkcijsku i nacionalnu vrijednost i presjek su jednog vremena ili imaju univerzalne priče koje kod gledatelja bude interes za višekratnim emitiranjem i s vremenom ne gube na aktualnosti kao što je to slučaj kod ostalih sadržaja te ih treba tako i tretirati unutar kategorije vlastite proizvodnje i uvrstiti njihova reprizna emitiranja ponovno u vlastitu proizvodnju kako je gore navedeno. Alternativno predlažemo da se bilo koje ponovljeno emitiranje unutar duljeg vremenskog razdoblja smatra prvom reprizom koja će se ubrajati u vlastitu proizvodnju (pod čime se podrazumijeva prva repriza koja ima jednaki tretman kao i premijera, što znači da će se ubrojiti .svako ponovno emitiranje djela tijekom razdoblja od sedam dana od dana emitiranja prve reprize Ovo je osobito značajno za više epizodne programske sadržaje čije premijerno emitiranje traje dulje vrijeme (pa i dulje od godinu dana) i koje stoga nije ni moguće reprizno emitirati u vrijeme koje bi prema nacrtu predstavljalo prvu reprizu. Smatramo da bi svako emitiranje nakon 12 mjeseci trebalo biti premijerno emitiranje tog istovjetnog programa kao što je gore predloženo (a što bi trebalo općenito utvrđivati i priznavati Pravilnikom o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom u odnosu na ukupan filmski i serijski sadržaj koji predstavlja vlastitu produkciju, a s obzirom na troškove nabave i produkcije takvih sadržaja kao i njihovu zanimljivost gledateljima). U slučaju emitiranja nakon primjerice proteka roka od 5 godina, nakladnik se više ne obraća istovjetnoj publici, odnosno obraća se publici kojoj emitirano djelo predstavlja premijerno emitiranje. čl. 6. st. 3. - Predlažemo da se naknadno emitiranje istog sportskog prijenosa ubraja u vlastitu proizvodnju ako je do njega došlo unutar 7 dana računajući od premijere tako da bude izjednačeno sa svim ostalim vrstama programa koje se, kao prva repriza, ubrajaju u vlastitu proizvodnju. Nije prihvaćen Odbija se prijedlog da se svako emitiranje nakon proteka vremena od 12 mjeseci ponovno smatra premijerom. Djelomično se prihvaća prijedlog da se prva repriza može emitirati u razdoblju dužem od 12 mjeseci, odnosno da se vremenski ne ograničava razdoblje u kojem se može emitirati emisija koja se smatra prvom reprizom. Prihvaća se prijedlog da prva repriza može imati više emitiranja unutar sedam dana, kao što je to slučaj kod premijernog emitiranja. Vrijedna audiovizualna djela mogu se emitirati bilo kada, no u kvotu vlastite proizvodnje se, sukladno zakonskom rješenju, mogu računati samo premijera i prva repriza hrvatskog audiovizualnog djela. Intencija zakonodavca je poticanje audiovizualne proizvodne, razvoj audiovizualne i kreativne industrije, te se stoga i rješenja u Pravilniku kreću u tom okviru.