Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Društvo hrvatskih filmskih redatelja Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija Prijedlozima izmjena i nadopuna Prijedloga Pravilnika o Reprizama ponudili smo unapređenje pojmovnika koji se odnosi na raznolike kategorije televizijskih i radijskih radova koji su predmet Pravilnika. Sukladno naslovu Pravilnika, predlažemo da središnja kategorija koja se koristi u ostatku teksta bude "emisija" odnosno "program", uz tumačenje opsega tog pojma. Stoga u čl. 1. sugeriramo da se definira na što se sve taj pojam odnosi. Ovu terminološku razlučivost zatim predlažemo provesti kroz preostale članke, kao što je vidljivo iz našeg prijedloga. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, uz nomotehničku redakciju.
2 Društvo hrvatskih filmskih redatelja Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija, Članak 1. Predlažemo da se članak nadopuni na sljedeći način: "Ovim pravilnikom propisuju se obveze pružatelja medijskih usluga televizije i radija u pogledu primjene kriterija za određivanja programa i emisija koje se smatraju reprizom, tehničkih pojedinosti označavanja repriznih emisija, rokova, načina označavanja repriznog i drugog programa te pojmovi i definicije koji se u gornjem smislu odnose na objavljivanje izvorno proizvedenih televizijskih i radijskih programa svih kategorija, kao i na serijska te pojedinačna audiovizualna djela uključivo kratke, srednjemetražne i cjelovečernje animirane, dokumentarne i igrane filmove." Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, uz nomotehničku redakciju.
3 Društvo hrvatskih filmskih redatelja Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija, Članak 2. Predlažemo izmjene i nadopune čl. 2. na sljedeći način: "(1) Premijera je prvo, izvorno emitiranje audiovizualnog ili radijskog programa (emisije) koji prije nije bio emitiran na televiziji, radiju ili bilo dostupno putem usluge na zahtjev ili streaming servisa od strane pružatelja medijske usluge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. (2) Premijerom audiovizualnog ili radijskog programa (emisije) smatra se prvo te dva ponovna emitiranja emisije (audiovizualnog djela) tijekom razdoblja od sedam (7) dana od dana prvog emitiranja. (3) Prvom reprizom se smatra jedno ponovno emitiranje audiovizualnog ili radijskog programa (emisije) nakon proteka razdoblja koje se ubraja u premijeru iz stavka 2. ovog članka, a u razdoblju do 12 mjeseci nakon premijernog, izvornog emitiranja, ili treće emitiranje unutar razdoblja iz stavka 2. ovog članka. (4) Nakon emitiranja premijere i prve reprize, svako sljedeće emitiranje audiovizualnog i/ili radijskog djela smatra se reprizom." Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, uz nomotehničku redakciju.
4 Nova TV d.d. Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija, Članak 2. Predlažemo izmjenu članka 2 stavka 1 tako da glasi: „Članak 2. (1) Premijera je prvo, izvorno objavljivanje audiovizualnog ili radijskog djela u okviru pojedinačne medijske usluge radija/televizije, audiovizualne medijske usluge, odnosno audiovizualne medijske usluge na zahtjev, koja prije nije bila objavljena u okviru te pojedinačne usluge. „ Smatramo da bi premijerno emitiranje trebalo biti premijerno emitiranje na određenom mediju (odnosno u okviru pojedinačne medijske usluge) pojedinog pružatelja medijske usluge u RH, jer se tada prvi puta objavljuje publici tog pružatelja medijske usluge. Podredno, premijerno emitiranje na nenaplatnoj TV ne bi trebalo izjednačiti sa premijernim emitiranjem na OD usluzi ili streamingom, jer OD usluga ili streaming sigurno ne dopiru do usporedivog broja gledatelja, niti se nužno korisnici svake od tih usluga poklapaju. Stoga bi premijerno emitiranje trebalo biti ono koje je izvršeno na nenaplatnoj TV (neovisno o eventualnom ranijem emitiranju na OD usluzi ili putem streaming servisa). Predlažemo izmjenu stavka 3 i dodavanje novog stavka 3a tako da glasi: „Članak 2. (3) Prvom reprizom se smatra jedno ponovno emitiranje audiovizualnog ili radijskog djela nakon proteka razdoblja koje se ubraja u premijeru iz stavka 1 ovog članka, a u razdoblju do 12 mjeseci nakon premijernog, izvornog emitiranja. (3a) U slučaju da je od objavljivanja premijere protekao rok iz stavka 3 ovog članka, objavljivanje djela nakon isteka tog perioda će se također smatrati premijerom.“ Predlažemo da se za sav, a osobito za filmski i serijski sadržaj, utvrdi rok od 12 mjeseci, nakon kojeg bi ti sadržaji ponovno imali status premijernog djela. Ponavljamo da je ovo osobito značajno za vlastitu i domaću produkciju, takvi sadržaji posjeduju produkcijsku i nacionalnu vrijednost i presjek su jednog vremena ili imaju univerzalne priče koje kod gledatelja bude interes za višekratnim emitiranjem i s vremenom ne gube na aktualnosti kao što je to slučaj kod ostalih sadržaja te ih treba tako i tretirati unutar kategorije vlastite proizvodnje i uvrstiti njihova reprizna emitiranja ponovno u vlastitu proizvodnju (priznavanjem statusa premijere ili prve reprize svakom emitiranju koje se događa s određenim vremenskim odmakom). Također, u slučaju emitiranja nakon primjerice proteka roka od 5 godina, nakladnik se više ne obraća istovjetnoj publici, odnosno obraća se publici kojoj emitirano djelo predstavlja premijerno emitiranje. Smatramo da bi trebalo pojasniti da se emitiranja nakon proteka roka propisanog stavkom 3, ponovno smatraju premijerom. Ovo je osobito značajno za vlastitu produkciju, koju pružatelj medijske usluge treba moći emitirati višekratno i to uz priznavanje statusa premijernog emitiranja. Alternativno predlažemo da se bilo koje ponovljeno emitiranje unutar duljeg vremenskog razdoblja smatra prvom reprizom koja će se ubrajati u vlastitu proizvodnju (pod čime se podrazumijeva prva repriza koja ima jednaki tretman kao i premijera, što znači da će se ubrojiti .svako ponovno emitiranje djela tijekom razdoblja od sedam dana od dana emitiranja prve reprize. Ovo je osobito značajno za višeepizodne programske sadržaje čije premijerno emitiranje traje dulje vrijeme (pa i dulje od godinu dana) i koje stoga nije ni moguće reprizno emitirati u vrijeme koje bi prema nacrtu predstavljalo prvu reprizu. Smatramo da bi dulji vremenski period za prvu reprizu (ili prva repriza bez ograničenja razdobljem od 12 mjeseci ili drugim razdobljem) trebalo općenito utvrditi u odnosu na ukupan filmski i serijski sadržaj koji predstavlja vlastitu produkciju, a s obzirom na troškove nabave i produkcije takvih sadržaja kao i njihovu zanimljivost gledateljima. Predlažemo izmjenu stavka 4 u članku 2 tako da glasi: „Članak 2. (4) Nakon emitiranja premijere i prve reprize, svako sljedeće emitiranje audiovizualnog i/ili radijskog djela smatra se reprizom, osim u slučaju da su ispunjeni uvjeti iz stavka 3a ovog članka“. Izmjena ovog stavka je posljedica usklađivanja sa stavkom 3a ukoliko se taj prijedlog uvaži. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene članka 2. stavak 1. Odbija se prijedlog izmjene čl 2. stavak 3. i prijedlog novog stavka 3. a., kao i prijedlog izmjene čl. 2. stavka 4. Vrijedna audiovizualna djela mogu se emitirati bilo kada, no u kvotu vlastitiu proizvodnju se, sukladno zakonskom rješenju, mogu računati samo premijera i prva repriza hrvatskog audivizualnog djela. Intencija zakonodavca je poticanje audiovizualne proizvodne, razvoj audiovizualne i kreativne industrije, te se stoga i rješenja u Pravilniku kreću u tom okviru. Ipak, ideja prijedloga je djelomično prihvaćena, te se prva repriza neće računati samo unutar vremenskog okvira od 12 mjeseci nakon premijere.
5 Nova TV d.d. Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija, Članak 8. “Članak 8. (1) Reprizno emitiranje audiovizualnog programa označava se grafičkom oznakom slovom „R“, i to tako da bude vidljivo, primjerene veličine, bez efekata transparentnosti ili sjenčanja. (2) Grafička oznaka „SNIMKA“, mora biti vidljiva, primjerene veličine, bez efekata transparentnosti ili sjenčanja. (3) Grafička oznaka „ARHIVA“, mora biti vidljiva, primjerene veličine, bez efekata transparentnosti ili sjenčanja.” Smatramo poželjnim pružateljima medijskih usluga ostaviti slobodu odlučivanja mjesta postavljanja oznaka na ekranu. Primjerice, sportski i muzički sadržaji u sebi često sadrže grafike koje nije moguće uklanjati te bi oznake trebalo postavljati preko njih, što znači da neće biti čitljive. Također, smatramo da je od pozicije konkretne oznake zbog transparentnosti i pravilnog obavještavanja gledatelja puno bitnije da oznaka bude vidljiva i primjerene veličine. Prihvaćen Prijedlog promjene čl. 8 st. 1. - prihvaća se. Prijedlog promjene čl. 8 st. 2. - prihvaća se. Prijedlog promjene čl. 8 st. 3. - prihvaća se.