Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Kalea UREDBU U obrazloženju manjkaju bilo kakva utemeljenja za brojke predložene ovom Uredbom. Kako se došlo do baš 60%, kako se vjeruje da će 10,5 lipa/kWh biti dovoljno, zašto se smatraa će HROTE uspjeti plasirati ostatak od 40% na buzri... Nema procene ukupnih ostvarenja u 2021, godini niti projekcije za 2022. godinu! Primljeno na znanje Sve brojke iskazane u obrazloženju temelje se na realnim kalkulacijama nadležnog tijela koje vodi sustav poticanja i bavi se prodajom električne energije povlaštenih proizvođača električne energije na razvidan i nepristran način, na tržištu električne energije.