Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Stevan Radić                  NACRT PRIJEDLOGA Tko čini povjerenstvo? Tko su članovi? Odnosno, tko može biti član/ica? Primljeno na znanje Člankom 24. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta je propisan sastav Povjerenstva.
2 Stevan Radić                  NACRT PRIJEDLOGA Nositelj komasacije treba biti samo Republika Hrvatska. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Stevan Radić                  NACRT PRIJEDLOGA Bez uređenih vlasničkih odnosa nad zemljištem, potpuna komasacija je neprovediva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U postupku komasacije, kada je potrebno, mogu se uređivati imovinskopravni odnosi.
4 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA                  NACRT PRIJEDLOGA Za predsjednika ovakvog tijela imenovati osobu pravne struke sa iskustvom i to tako i definirati, dva člana imenovati isključivo agronomske struke, kao što je to jasno definirano za člana geodetske struke u dijelu njihova posla. Ponovo se propušta prilika u ovakav važan posao više uključiti agronomska struka, čiji bi poslovi mogli biti jasnije propisani kao što je to napravljeno u članku 38. za osobu geodetske struke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Gabriela Primožič-Radić                  NACRT PRIJEDLOGA Da bi se proveo postupak komasacije potrebno je prvo izvršiti usklađenje vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem (vlasnički odnosi, usklađenje katastra i gruntovnice...itd). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U postupku komasacije, kada je potrebno, mogu se uređivati imovinskopravni odnosi
6 Đuro Japarić                  NACRT PRIJEDLOGA Zakon o komasaciji postoji još iz Brozove Jugoslavije ! Iz te za OPG štetne države postoji niz zakona koji su omogućili površinsko smanjivanje imanja od 10 ha , povećanje broja vlasnika i usitnjavanje zemljišta ! Za 30 godina RH nema strategiju razvoja poljoprivrede , a za što su krivi političari i nestručne vođe udruga i korumpirane HPK ! Sa moje strane poslan je ove godine prijedlog svim klubovima zastupnika , Vladi i predsjedniku Milanoviću da se imenuje POVJERENSTVO i napišu NACRTI ZAKONA ZA HRVATSKU AGRARNU REFORMU ! Ovo je poslano i ministrici Vučković ! Usitnjavanje i povećanje broja vlasnika možemo zaustaviti sa izmjenom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sa naglaskom na članak 1 , sa Zakonom o nasljeđivanju - plagirani BEOGRADSKI moramo zamijeniti sa Slovenskim , Nizozemskim ! Također Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojega je nametnula prva Plenkovićeva Vlada , a sada je prijedlog za izmjene u Saboru , NIJE za okrupnjavanje i nije u interesu za OPG !Dvije službe za evidenciju zemlje MORAMO ukinuti ! OKRUPNJAVANJE parcela moramo raditi sa ; pravo prvokupa susjedne po modelu Slovenije ; parcela 1 Plenković , parcela 2 Vučković , parcela 3 Peđa Grbin , ako ministrica Vučković želi prodati svoju parcelu prvo mora ponuditi susjedima ! OKRUPNJAVANJE državnih - RH 1 , RH 2 koje se dodiruju treba spojiti u JEDNU parcelu , Zamijena privatne za privatnu , Zamijena privatne za državnu i Zakonom o komasaciji , za 3 do 5 godina MOŽEMO okrupniti više stotina tisuća parcela ! SA Zakonom o nasljeđivanju MORAMO natjerati nasljednike da u iseljeničkoj RH , moraju pokrenuti ostavinske postupke u roku 6 mjeseci sa rješenjem ako se ne pokrene , TE MODEL površinskog očuvanja OPG nasljeđivanjem ili prodajom sa MODELOM obeštećenja ako ima 2 ili više nasljednika ! Dio novca iz državne zemlje mora ići u FOND iz kojeg bi dobivali kredite za obeštećenje !Ovo su dio prijedloga za AGRARNU REFORMU , sa posebnim člancima za IZUMRLA SELA ! Ovi su zakoni u 2 najnesposobnija ministarstva RH - pravosuđa i poljoprivrede ! Pa neka premijer Plenković naredi svojim nesposobnim ministrima da se ide u predloženom ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Stevan Radić                  NACRT PRIJEDLOGA , NACRT PRIJEDLOGA Članak 6., stavak 8. ako je u članku 1. i 2. naglašeno kako se komasacija vrši u interesu RH tada je nositelj komasacije upravo RH, a ne JLS ili Grad Zagreb ili neko ministarstvo (nije naglašeno koje). Primljeno na znanje Primljeno na znanje Članak 2. stavak. 1. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta propisuje: ''Komasacija se provodi u interesu Republike Hrvatske.''; što je u skladu s člancima 50. i 52. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 8/98. – službeni pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – službeni pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – službeni pročišćeni tekst, 76/10., 85/10. – službeni pročišćeni tekst, 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. SuP-0-1/2014 od 14.1.2014 Ministarstvo koje može provoditi komasaciju navedeno je u članku 6. stavku 1. točki 7.
8 Stevan Radić                  NACRT PRIJEDLOGA , NACRT PRIJEDLOGA Članak 6., stavak 6. koji točno ministar? Članak 7., stavak 7. koje točno ministarstvo? Prihvaćen Primljeno na znanje Članak 6. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta propisuje ''Pojmove'', u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona. U članku 6. stavku 1. točki 6. propisuju se pojmovi ministar je ministar nadležan za poljoprivredno zemljište, te točka 7. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poljoprivredno zemljište. Navedeno je u skladu s odredbama Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN, br. 74/15) i nomotehničkim standardima, u propisima se ne navode imena i prezimena osoba koje su imenovane čelnikom tijela državne uprave. Naime, osobe, nazivi tijela državne uprave - ministarstva i njihovo unutarnje ustrojstvo se mijenjaju pa bi prilikom takvih promjena bilo potrebno mijenjati i propis.
9 Stevan Radić                  NACRT PRIJEDLOGA , NACRT PRIJEDLOGA Članak 2., dakle, komasacija je obvezna? Odlično! Dakle i rješavanje vlasničkih odnosa je obvezno. Tko to provodi? Provest će se prije početka komasacije ili tijekom provedbe komasacije? Primljeno na znanje Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta nema propisan poseban način (postupak) ''rješavanja vlasničkih odnosa'', već se ne riješeni vlasnički odnosi na zemljištu unutar komasacijskog područja rješavaju prema važećim propisima koji uređuju to područje, s tima da prema članku 2. stavak 2.: ''Svi postupci koji se provode za potrebe komasacije su hitni postupci.'', stoga je i ''rješavanje vlasničkih odnosa'' unutar postupka komasacije hitan postupak, dok je člankom 9. stavkom 2. točkom 57. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) propisano da se upravne pristojbe ne plaćaju u postupku komasacije za poljoprivredno zemljište u svim radnjama u vezi s komasacijom, a člankom 13. Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine", broj 115/16 i 106/18) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina. Provedba komasacije osigurat će se ''odabirom određenog područja radi ispunjenja važećeg Programa'' iz članka 5. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, a članak 11. Nacrta propisuje Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, te za pokretanje i provođenje postupka komasacije.
10 Stevan Radić                  NACRT PRIJEDLOGA , NACRT PRIJEDLOGA Interes RH treba provoditi isključivo RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Damir Buntić                  NACRT PRIJEDLOGA , NACRT PRIJEDLOGA Poštovane dame i gospodo, još jedan zakon koji je ne provediv, ne životan! Govorim o Dalmaciji, ne rješavate osnovne preduvjete da bi se ovakav i slični zakoni mogli provesti, a to je rješavanje vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem!!! Kako će te bilo što provesti ako je više od 95% poljoprivrednog zemljišta NERIJEŠENOG IMOVINSKOG STANJA!!! Govorim o krškim poljima koje imaju oznaku P1, pokrivaju površine od nekoliko desetina ha pa do nekoliko tisuća ha. Govorim o visoko vrjjednom poljoprivrednom zemljištu, na kojem je sada glavna kultura ne kvalitetna livada koja se, možda, jednom pokosi! Pogledajte malo oko sebe kako to rade zemlje kojima je stalo do poljoprivrede, do ruralnog razvoja, do boljitka cijele zemlje. Da ne ispadne samo kritika, molim za odgovor kako planirate provoditi zakon o komasaciji na "nekom" visoko vrijednom poljoprivrednom zemljištu (koje je samo na papiru u funkciji), od kojeg RH nema gotovo nikakve koristi, a vlasništvo nad takvim zemljištem, poljoprivrednoj površini kao cjelini, nije riješeno 90-95% ? Molim da se ne pozivate na to da pitanje nije vezano za ovaj zakon i da je isto predmet nekih drugih zakona! Hvala na odgovoru Primljeno na znanje Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta nema propisan poseban način (postupak) ''rješavanja vlasničkih odnosa'', već se ne riješeni vlasnički odnosi na zemljištu unutar komasacijskog područja rješavaju prema važećim propisima koji uređuju to područje, s tima da prema članku 2. stavak 2.: ''Svi postupci koji se provode za potrebe komasacije su hitni postupci.'', stoga je i ''rješavanje vlasničkih odnosa'' unutar postupka komasacije hitan postupak, dok je člankom 9. stavkom 2. točkom 57. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) propisano da se upravne pristojbe ne plaćaju u postupku komasacije za poljoprivredno zemljište u svim radnjama u vezi s komasacijom, a člankom 13. Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine", broj 115/16 i 106/18) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina. Provedba komasacije osigurat će se ''odabirom određenog područja radi ispunjenja važećeg Programa'' iz članka 5. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.
12 OPG Manojlović Nebojša                  NACRT PRIJEDLOGA , NACRT PRIJEDLOGA Ovo je odlična stvar. Bilo bi dobro u komisiju za komasaciju ipak uvrstiti dva člana vlasnika zemljišta kako bi postupak bio transparentniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA                  NACRT PRIJEDLOGA , ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15),koji je na snazi od 20.05.2015. Do današnjeg dana po pitaju tog zakona nisu pokrenute nikakve aktivnosti. Važno je naglasiti da je već nakon donošenja Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta te 2015. godine bilo nezadovoljstva agronomske struke u smislu „trivijalizacije“ njene uloge u samom procesu koji je od strateškog interesa Republike Hrvatske u smislu razvoja poljoprivredne proizvodnje. Posebno zato što je iste godine donesen i Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori NN 51/15) koji je trebao osigurati uvijete za jače uključivanje poljoprivredne struke u provedbu određenih aktivnosti koji su vezani za poljoprivrednu struku, a stručne su naravi. Stoga bi prije samog početka poslova vezanih za komasaciju valjalo raditi na izmjeni zakonske regulative, jače uključiti jasnim ovlaštenjima agronomsku struku u dio stručnih radova koji su sadašnjim zakonom definiraju kroz „subjekt“ „ izvođač stručnih geodetskih poslova“ što bi u buduće dalo na važnosti agronomskoj struci, pogotovo uključivanje u stručne poslove mladih inženjerki i inženjera koji s obzirom na današnje stanje u poljoprivredi gube svoj smisao u struci, a samim tim i obrazovne ustanove koje ih „produciraju“ , često nakon završenog fakulteta završe radeći druge poslove nevezane za struku, a da se i ne spominje da se jedan dio odluči i na odlazak iz RH što je posebice izraženo u Slavoniji kao najtipičnije poljoprivredne regije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA                  NACRT PRIJEDLOGA , ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Sve se svelo na to da se poslovi prebace na JLS a onda se famoznom javnom nabavom nabavljaju „stručni radovi“ od već „pripremljenih tvrtki, pa je jasno tko će u ovom važnom poslu za poljoprivredu „profitirati“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA                  NACRT PRIJEDLOGA , ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Nositelj Komesacije treba biti Republika Hrvatska. Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga Zakona propisuje se mogućnost da nositelj komasacije bude i nadležno tijelo državne uprave odnosno ministarstvo.
16 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 1. Niti u jednoj zemlji EU komasaciju ne vrše JLS već isključivo Država. Nositelj komasacije treba biti RH. Ako se navodi da je INTERES REPUBLIKE HRVATSKE, tada se komasacija provodi na odgovornost RH. Primljeno na znanje Propisi koji se odnose na komasaciju nisu isti u svim državama članicama Europske unije, svaka država članica taj postupak drugačije uređuje. U nekim državama članicama Europske unije nositelj komasacije je država, a negdje lokalna razina ili javnopravna tijela koja upravljaju poljoprivrednim zemljištem. Nacrtom prijedloga Zakona propisuje se i mogućnost da nadležnost za komasaciju ima i ministarstvo koje je nadležno za poljoprivredno zemljište, sada je to Ministarstvo poljoprivrede.
17 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 2. Članak 2. (1) Komasacije se provodi u interesu Republike Hrvatske. (2) Svi postupci koji se provode za potrebe komasacije su hitni postupci. Načelo jednake vrijednosti Nije primjenjivo dok se ne riješe vlasnički odnosi nad zemljištem u RH, kao i usklađenje gruntovnice, katastra i vlasništva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 2. Članak 2. daje naslutiti da je komasacija obvezna, dok se u članku 3. stavak 1 jasno navodi da se treba biti sudionik komasacije, što znači da ne moraju svi posjednici biti sudionici komasacije. Primljeno na znanje Člancima 14. do 34. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta uređuje se ''Pokretanje komasacije'', članak 6. stavak 1. točka 13. definira ''sudionika komasacije'', a točkom 12. definira se tko se sve smatra ,,strankama komasacije“. Postoji razlika između položaja vlasnika poljoprivrednog zemljišta i ostalih osoba koje na zemljištu na kojem se provodi komasacija imaju druga stvarna prava ili na zakonu zasnovan pravni interes.
19 ALEN RENDULIĆ ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 2. "Komasacije se provodi u interesu Republike Hrvatske." Komasacije se provodi u interesu GRAĐANA Republike Hrvatske i to je potrebno naglasiti, kako bi Građani shvatili da se moraju aktivirati oko svih aktivnosti prilikom komasacije, a isto tako da je interes svakog građana utvrđivanje i rješavanje stvarnog stanja na trenu, ali i konačno višegodišnjih vlasnički problema. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 6. Nositelj komesacije treba pisati Republika Hrvatska. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 6. Članak 6. stavak 1, točka 6. ministar je ministar nadležan za poljoprivredno zemljište, potrebno je točno naglasiti o kojem resornom ministru je riječ (ministar poljoprivrede, ministar graditeljstva…itd), a ako je ministar nadležan za poljoprivredno zemljište, tada je nužno angažiranje agronomske stručnjake; Članak 6. stavak 1, točka 7. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poljoprivredno zemljište, potrebno je točno naglasiti o kojem resornom ministarstvu je riječ; Članak 6. stavak 1, točka 8. Nositelj komasacije je jedinica lokalne samouprave ili Grad Zagreb odnosno Ministarstvo kada je to ovim Zakonom propisano. Ako je u članku 1. i 2. naglašeno kako se komasacija vrši u interesu RH tada je nositelj komasacije upravo RH, a ne JLS ili Grad Zagreb ili neko ministarstvo (nije naglašeno koje). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
22 OPG Manojlović Nebojša ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 7. Ovdje je predviđena situacija ako se smanji ukupna površina poljoprivrednog zemljišta, ali isto tako bi trebalo predvidjeti i obrnutu situaciju, ako se poveća površina ukidanjem ili nestajanjem nekih nekategoriziranih putova, pa bi u tom slučaju ako se uveća zemljište trebalo podijelit. Druga stvar, bilo mi razumno ako se smanji površina da se to umanjenje namiri iz državnog vlasništva, pa da država izgubi, jer nam je cilj zaštiti primarne poljoprivredne proizvođače i njihovo vlasništvo koje treba da štiti i Ustav Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Članak 3. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, propisuje ''Načelo jednake vrijednosti'', u stavku 2. se navodi: ''Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vrijednost zemljišta koje se sudioniku komasacije dodjeljuje, ne može biti manja od 90 % niti veća od 120 % od vrijednosti zemljišta koje je unio u komasacijsku gromadu''. Isto je propisano jer je vrlo vjerojatno da će se u tijeku komasacije pojaviti odstupanje i neće uvijek biti moguće postići matematičku točnost/preciznost.
23 Stevan Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 9. Članak 9., stavak 4. Ovlašteni sudski vještak je agronom? Ovlašten od Hrvatske Agronomske Komore? Ili je...netko? Nekakav sudski vještak? Primljeno na znanje Članak 9. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta propisuje da će određene poslove 'obaviti ovlašteni sudski vještak koji je za to ovlašten posebnim propisima koji su već uredili područje koje se odnosi na sudske vještake i utvrđivanje vrijednosti nekretnina, trajnih nasada, građevina i sl., Sudski vještak može biti i osoba agronomske struke, a odabir struke vještaka ovisi o predmetu vještačenja sve u skladu s posebnim propisima.
24 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 9. Članak 9., stavak 4. Da bi se utvrdila starost nasada i rodnost kulture sudski vještak mora biti agronom i ovlašten od strane Hrvatske Agronomske komore. Primljeno na znanje Odredba članka 9. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, propisuje da će određene poslove 'obaviti ovlašteni sudski vještak koji je za to ovlašten posebnim propisima koji su već uredili područje koje se odnosi na sudske vještake i utvrđivanja vrijednosti nekretnina, trajnih nasada, građevina i sl.. Sudski vještak može biti i osoba agronomske struke, a odabir struke vještaka ovisi o predmetu vještačenja sve u skladu s posebnim propisima.
25 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 9. čl.9.st.1. Citirano :„…izvedenih u skladu s pravilnikom kojim se uređuje određivanje premještanja odnosno rušenja jednostavnih i drugih građevina i radova, odnosno krčenje nasada, vlasniku pripada naknada. „ Iza riječi „određivanje“ dodati riječi : „premještanja odnosno rušenja „ čl.9.st.3. Naknada za premještanje, rušenje ili krčenje iz stavka 1.ovog članka ne bi trebala biti trošak sudionika komasacije, već mora biti osigurana sredstvima potrebnim za izvršenje Programa. čl.9.st.4. Propisati nalog za uklanjanje sa sankcijom u slučaju neizvršenja. Alt. :Razmotriti da li je moguće da se uklanjanje obavi iz sredstava Programa. Nije životno očekivati da će vlasnik/posjednik utrošiti vlastita sredstva da bi uklonio neplodan ili zastario nasad. Djelomično prihvaćen Prihvaćen u dijelu koji se odnosi na članak 9. stavak 4. – propisivanje naloga.
26 OPG Manojlović Nebojša ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 12. ovdje bi trebalo napraviti iznimku za zemljište koje promjeni namjenu, pa postane građevinsko zbog proširenja naselja ili za potrebe izgradnje poljoprivrednih objekata, farmi ili skladišnih kapaciteta, prosto ima potrebe da se pravi geometrijska dioba. Primljeno na znanje Članak 12. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, ne zabranjuje ''promjenu namjene komasiranog zemljišta'', a nakon toga i odgovarajuću parcelaciju u svrhu provedbe nove namjene i prema propisu koji uređuje takvu novu namjenu.
27 OPG Manojlović Nebojša ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 14. trebalo bi omogućiti pokretanje komasacije ako je procjena da će nakon komasacije se povećati vrijednost proizvodnje i ako bi se povećala vrijednost zemljišta. Omogućiti komasaciju i relativno velikih proizvodno tehničkih cijelina od 1 ili pol hektara kakve su karakteristične u panonskoj/kontinentalnoj/slavonskoj Hrvatskoj. Ovdje to ne izgleda predviđeno. Nisam siguran da se to sve može podvesti pod ,,ne može svrhovito obrađivati". Primljeno na znanje Članak 1. stavak 2. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, propisuje svrhu komasacije, a to je okrupnjavanje, grupiranje zemljišta radi ekonomičnije poljoprivredne proizvodnje. Vlasnik zemljišta odnosno JLS procjenjuju da li je potrebna komasacija za ostvarenje svrhe iz članka. 1. stavka 2., tako da je navod u članku 14. stavku 1. podstavku 1. ''ne može svrhovito obrađivati'', samo usklađenje sa člankom 1. stavkom 2.
28 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 16. Članak 16., stavak 1. Stručna osnova za pokretanje komasacije je idejno rješenje komasacije, a stručna osnova za provedbu komasacije je projekt komasacije. Ovim Zakonom propisuje se komasacija POLJOPRIVREDNIOG ZEMLJIŠTA, a nigdje se ne navodi obvezna prisutnost agronomskih institucija i stručnjaka agronomske struke koji moraju sudjelovati u izradi IDEJNOG RJEŠENJA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
29 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 16. Zakon je u potpunosti propustio u sam postupak komasacije uključiti institucije i stručnjake agronomske struke čiji bi poslovi bili jasno propisani, a ipak se radi o poljoprivredom zemljištu i poljoprivrednoj proizvodnji, a Ministarstvo poljoprivrede izrađuje Plan, ovako će se sve svesti na par agronoma „državnih službenika“ i javnu nabavu vanjskih usluga, pa se ne može oteti dojmu da je zakon tome i prilagođen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
30 Stevan Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 20. Članak 20., stavak 3. se odnosi na privatne osobe. A što je s pravnim osobama? Naročito pravnim osobama registriranima u RH, a čiji su, de facto, vlasnici strani državljani? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
31 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 20. Članak 20. stavak 3. Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka daje se uz provjeru identiteta osobe traženjem na uvid njene osobne iskaznice ili putne isprave, uz upis prebivališta, osobnog identifikacijskog broja (OIB) i kontakt podataka (e-pošta, broj fiksnog ili mobilnog telefona), a isprave za sudjelovanje na sastanku iz stavka 1. ovoga članka određuje Nositelj komasacije u pozivu za isti sastanak. Ovo se odnosi na privatne subjekte, a što je s pravnim subjektima koji su registrirani u RH, a stvarni vlasnici nisu državljani RH? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
32 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 20. čl.20. st.3. Propušteno je propisati provjeru identiteta pravnih osoba . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
33 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 23. Obzirom na iskustvo s COVID-19 potrebno je predvidjeti sjednice on line. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
34 ALEN RENDULIĆ ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 23. Potrebno predvidjeti i omogučiti, održavanje Sjednica, rasprava, davanja kometara i prijedloga i Digitalnim putem. Kao što funkcionira "e-Savjetovanja", može se i potrebno je prijemiti i kod Sjednica, rasprava. Isto ne znači da se neće održati i javne prezentacije, Sjednice (početna i završna), rasprava, ali se svakako dnevna rasprava i prijedlozi mogu organizirati i Digitalim putem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
35 Romeo Jukić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 24. Kad čovjek čita ovaj zakon pita se čemu nam služe poljoprivredni fakulteti u Osijeku i Zagrebu, i u kom smislu su u izradi ovakvog prijedloga sudjelovali eminentni profesori, stručnjaci s oba fakulteta, ovako je što se tiče uključivanja agronomske struke u provođenje ovog zakona sve ostalo na „jako izraženoj svijesti“ te nam nije čudo da nam mladi fakultetsko obrazovani ljudi odlaze u inozemstvo. Uključiti agronomsku struku i obavezno dva agronoma u povjerenstva u protivnom ovakav zakon je neprovediv kao i iz 2015. Primljeno na znanje U izradi Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta sudjeluju profesori i stručne osobe Agronomskog, Pravnog i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske zajednica županija, Hrvatske zajednica općina, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Državne geodetske uprave, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske poljoprivredne komore.
36 Stevan Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 24. Članak 24., stavak 4. ako već ne predsjednik ili zamjenik Povjerenstva, ali član svakog povjerenstva mora biti agronom/ka ovlašten/a od Hrvatske Agronomske Komore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
37 Stevan Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 24. Članak 24., stavak 2. i 3. ne može biti ove ili one struke već mora biti agronom/ka...i to ovlašten/a od Hrvatske Agronomske Komore. Primljeno na znanje Članak 24. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, propisuje ''Sastav povjerenstva'' i mogućnost da predsjednik povjerenstva i još dva člana budu agronomske struke, s tim da je moguće da vlasnici zemljišta izaberu osobu agronomske struke, što bi značilo četiri od ukupno sedam članova. U svrhu provedivosti postupka dio izbora je na Nositelju komasacije, dio na Ministarstvu, a dio na vlasnicima zemljišta.
38 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 24. Članak 24., stavak 4., podstavak 2. jedan član i njegov zamjenik imenuje se iz redova sudaca imenovanih u nadležnom općinskom sudu. Imamo li dovoljno sudaca u RH? Ili se ovlasti mogu dodijeliti Javnim bilježnicima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
39 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 24. Kako je riječ o KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, nužna je prisutnost ovlaštenih agronoma (koji imaju akreditaciju Hrvatske Agronomske Komore) koji će biti dio komasacijskog tima, bilo u ulozi predsjednika, tajnika ili prvih članova. Zamjenik također treba biti agronom. Obavezan član svakog povjerenstva MORA biti osoba AGRONOMSKE STRUKE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
40 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 24. Zanimljivo je kao se u uvodu koji govori o potrebi donošenja ovakvog zakona navodi kako je to posljedica, „jako izražena svijest stručnih osoba iz područja agronomskih i geodetskih znanosti o nužnosti i potrebi provođenja komasacije na poljoprivrednom zemljištu“, agronomska struka spominje samo kao „jedna od mogućnosti“ kod izbora predsjednika Povjerenstva koje imenuje Nositelj i još dva člana isto kao „mogućnost „ iz redova državnih službenika Ministarstva poljoprivrede, kao i do sada nije se moguće oteti dojmu da je u ovom „poslu desetljeća“ agronomska struka potpuno marginalizirana. Primljeno na znanje Članak 24. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, propisuje ''Sastav povjerenstva'' i mogućnost da predsjednik povjerenstva i još dva člana budu agronomske struke, s tim da je moguće da vlasnici zemljišta izaberu agronoma, što bi značilo četiri od ukupno sedam članova. U svrhu provedivosti postupka dio izbora je na Nositelju komasacije, dio na Ministarstvu poljoprivrede, a dio na vlasnicima zemljišta
41 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 24. Čl.24.st.4.podstavak 2. Razmotriti mogućnost da umjesto sudaca, ukoliko nadležni sud ne raspolaže dovoljnim brojem sudaca, za člana Povjerenstva bude imenovan javni bilježnik kao povjerenik suda. čl.24. u vezi sa čl. 27. st.5. Čl. 27.st.5. glasi : „U tijeku provedbe postupaka utvrđivanja stvarnog stanja na zemljištu za komasaciju, sastavlja se dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje vođenje zemljišnih knjiga (nacrt zemljišnoknjižnog uloška),….“ Člankom 24.propisan je sastav Povjerenstva koje nema niti jednog člana ovlaštenog za obavljanje tih poslova u skladu sa odredbama Zakona o zemljišnim knjigama ( u nastavku : ZZK ) a koji određuje postupak sastavljanja nacrta zemljišnoknjižnog uloška, . Stoga je potrebno u sastav Povjerenstva uključiti i osobe ovlaštene za sastav nacrta zemljišnoknjižnog uloška. Za napomenuti je da suci nisi ovlašteni za sastav nacrta ZK uloška, već su nadležni samo za odlučivanje o prijavama i prigovorima koji budu izjavljeni protiv sastavljenog nacrta uloška. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
42 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 25. čl.25.st.3. Mala je vjerojatnost da će stranke u sporu ili stranke iz zemljišnoknjižnih postupaka redovito i pravovremeno dostavljati odluke sudova ( parničnog, zemljišnoknjižnog i drugih) tijelu nadležnom za provedbu komasacije. U odnosu na provedbu promjena predlaže se da se obaveže nadležni zemljišnoknjižni sud da obavijesti Povjerenstvo o svim promjenama koje su provedene u zemljišnoknjižnim ulošcima u kojima postoji zabilježba komasacije iz čl.35.st.5. ovog Zakona. Kroz zemljišnoknjižni postupak na prijedlog stranke provode se i odluke parničnog, trgovačkog i drugih sudova pa bi po obavijesti ZK suda Povjerenstvu bilo ažurirano stanje komasacijskog rješenja. Uz to, ZK sud po službenoj dužnosti na provedbu dobiva i javne isprave iz ostavinskog,i ovršnog postupka, upravnog i drugih postupaka , pa bi po obavijesti i te promjene bile provedene u rješenju o komasaciji. U svakom slučaju, ukoliko i ostane propisana obveza iz čl.25.st.3. ovog Zakona, smatramo potrebnim dodati stavak u kojem će biti propisana obveza ZK suda da obavještava Povjerenstvo o svim promjenama provedenim u ulošcima obuhvaćenim komasacijom. Prihvaćen Prihvaća se
43 Stevan Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 26. Članak 26., stavak 2. koga zastupa privremeni zastupnik? Nepoznate vlasnike? Nedostupne vlasnike? Preminule vlasnike? Vlasnike nesposobne zastupati sebe? Primljeno na znanje Članak 26. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, između ostalog, propisuje da ''Nositelj komasacije donosi zaključak o određivanju privremenog zastupnika stranci komasacije i sudioniku komasacije,…., u skladu s propisom kojim uređuje postavljanje privremenog zastupnika u upravnom postupku''. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09. i 110/21.), koji se primjenjuje u postupku komasacije, u članku 34. propisuje slučajeve u kojima se određuje privremeni zastupnik i postupak određivanja privremenog zastupnika.
44 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 26. Članak 26., stavak 2. Nositelj komasacije donosi zaključak o određivanju privremenog zastupnika stranci komasacije i sudioniku komasacije, radi provedbe postupka komasacije prema ovom Zakonu te radi postupka koji se vodi pred tijelima državne uprave, a utječe ili bi mogao utjecati na provedbu postupka komasacije prema ovom Zakonu, u skladu s propisom koji uređuje postavljanje privremenog zastupnika u upravnom postupku. Na koga se odnosi „privremeni zastupnik“? Na stranku koja nije poznata (nepoznati ili nedostupan vlasnik) ili na stranku koja nije u mogućnosti zastupati sama sebe? Primljeno na znanje Članak 26. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, između ostalog, propisuje da ''Nositelj komasacije donosi zaključak o određivanju privremenog zastupnika stranci komasacije i sudioniku komasacije,…., u skladu s propisom kojim uređuje postavljanje privremenog zastupnika u upravnom postupku''. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09. i 110/21.), koji se primjenjuje u postupku komasacije, u članku 34. propisuje slučajeve u kojima se određuje privremeni zastupnik i postupak određivanja privremenog zastupnika.
45 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 26. čl.26.st.2. Zaključak o određivanju privremenog zastupnika mora se odnositi samo na stranke komasacije koje su nepoznate, nepoznatog prebivališta, nedostupne ili one koje su prestale postojati. Ovako formuliran stavak navodi na zaključak da se privremeni zastupnik može postaviti bilo kojoj stranci postupka. Primljeno na znanje Članak 26. Nacrta prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, između ostalog, propisuje da ''Nositelj komasacije donosi zaključak o određivanju privremenog zastupnika stranci komasacije i sudioniku komasacije,…., u skladu s propisom koji uređuje privremenog zastupnika u upravnom postupku''. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09. i 110/21.) u članku 34. propisuje uvjete pod kojima se određuje 'privremeni zastupnik'
46 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 27. čl.27.st. 1. i 2. Iz teksta u ta dva stavka brisati riječi „ iz čl.26.st.2.“ i „čl.26.st.1. “jer proizlazi da se tehnički radovi na identifikaciji i uparivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka o katastarskim česticama, prikupljanje i obrađivanje podataka o katastarskim česticama, prikupljanje i obrađivanje podataka o katastarskim česticama o kojima se vodi spor pred nadležnim sudom, predočavanje identificiranih i uparenih te prikupljenih i obrađenih podataka o katastarskim česticama, te se provjeravanje i uređivanje nesređenih vlasničkih, stvarnopravnih i drugih odnosa na zemljištu odnosi samo na slučajeve u kojima se vode sudski postupci, odnosno slučajeve u kojima se postavlja privremeni zastupnik. čl.27.st.4. Dopuniti sa svim slučajevima prema Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o upravnom postupku kada se postavlja privremeni zastupnik, kako isto ne bi bilo ograničeno samo na slučaj kada je sudionik komasacije nedostupan ili nepoznatog boravišta. čl.27.st.5. Posao sastavljanja ZK uloška prema odredbi čl.184 . st. 1.i 2. ZZK provodi ovlašteni zemljišnoknjižni referent ili sudski savjetnik odnosno zemljišnoknjižni referent bez posebnog ovlaštenja pod nadzorom ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta ili sudskog savjetnika. Treba voditi računa da svi sudovi u RH nisu dovoljno ekipirani da uz redovite poslove , u koje spadaju i već započeti postupci osnivanja i obnova zemljišnih knjiga, nemaju kadrove koji mogu sudjelovati u postupcima komasacije, ukoliko Zakonom o komasaciji ne bude propisano da su te osobe članovi Povjerenstva. U tijeku je i donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama ZZK gdje je moguće da nadležnost za sastavljanje uložaka bude prenesena na javne bilježnike , pa je i to argument zašto umjesto sudaca u sastav Povjerenstva treba imenovati javne bilježnike kao povjerenike suda. Djelomično prihvaćen Prihvaćen u dijelu koji se odnosi na prijedlog dopune u dijelu ''sa svim slučajevima prema Zakonu o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13., 89/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 70/19.) i Zakonu o upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09. i 110/21.) kada se postavlja privremeni zastupnik'', te u dijelu sastavljanja zemljišnoknjižnog uloška prema odredbi članka 184. stavaka 1.i 2. Zakona o zemljišnim knjigama.
47 ALEN RENDULIĆ ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 28. Projektom komascije potrebno je predvidjeti obaveznu izradu snimke postojećeg stanja, kao najednostavnije rješenje jest iz zraka, posebice ako znamo da postojeća dokumentacija ili ne postoji ili je nepotpuna ili netočna, a kako bi se time dobio temelj za usporedbu, postojeće stanje-novo stanje nakon komasacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
48 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 29. Članak 29. Nije jasno gdje su definirani uvjeti koje izvođač mora zadovoljiti za izradu prijedloga komasacije i jesu li to ovlašteni geodetski uredi.? Kako je riječ o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NUŽNO je korištenje postojećih stručnih osoba agronomske struke, geodetske i pravne struke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
49 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 29. Treba jasnije definirati koje uvijete moraju zadovoljiti „Izvođači stručnih radova“ za izradu prijedloga komasacije i jesu li to opet ovlašteni geodetski uredi koji će i u ovom „poslu desetljeća“ kao i u famoznoj „legalizaciji„ „pokupiti vrhnje“, umjesto da su se koristile postojeće stručne ustanove agronomske, geodetske i pravne struke i provodile ovaj projekt od interesa države. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
50 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 35. čl.35.st.5. Potrebno je propisati pravni učinak zabilježbe komasacije, odnosno da li će ta zabilježba biti ograničena samo na činjenje vidljivim postupka komasacije kako se nitko ne može pozivati na to da za njih nije znao niti morao znati, sukladno čl. 44.st.1. ZZK ,ili će imati koju drugu pravnu posljedicu. Uz to,iz teksta Nacrta ovog Zakona nije vidljivo u kojem času se briše zabilježba komasacije iz ove odredbe. Predlažemo odredbu o brisanju zabilježbe komasacije dodati u čl. 49. dodavanjem novog stavka. Prihvaćen Prihvaća se
51 ALEN RENDULIĆ ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 37. Potrebno definirati pojam "ovlašteni izvođač građevinskih radova". Tko daje ovlaštenje, koji su minimali uvjeti za dobivanje ovlaštenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
52 ALEN RENDULIĆ ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 37. "........obavlja se na temelju ugovora sklopljenih s ovlaštenim izvođačima građevnih radova" U tekstu članka 37. izgubio se pojam "građevniski radovi", jer isti se odnosi na Ugovori o izvođenju stručnih geodetskih poslova i građevinskih radova; pa je prijedlog da se jasno definira pojam građevinski radovi uii kroz člank 37. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
53 Stevan Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 38. Članak 38. procjenu zemljišta će vršiti geodeta? Neće agronom? Ok. Hoće li onda agronom vršiti procjenu nagiba i kvalitete ceste? Ili zdravstvenog stanja vlasnika zemljišta? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
54 Stevan Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 38. Članak 38. Provodi se KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA. Dakle, NE građevinskog NITI šumskog NITI nekog drugog zemljišta već POLJOPRIVREDNOG zemljišta. Koje nužne AGRONOMSKE poslove će vršiti OVLAŠTENI AGRONOMI? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
55 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 38. Članak 38., stavak 11. sudjeluje u procjeni zemljišta i rezultate procjene unosi u tehnički elaborat. Kako će geodeta procijeniti kvalitetu poljoprivrednog zemljišta??? Procjena zemljišta utvrđuje se analizom tla i mikrolokacije, prema tome, ovo spada u domenu agronoma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
56 Gabriela Primožič-Radić ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 38. Članak 38. jasno opisuje stručne geodetske poslove za izvršenje komasacije. NIGDJE se ne opisuju STRUČNI AGRONOMSKI poslovi za izvršenje komasacije poljoprivrednog zemljišta kao ni za izradu TEHNOLOŠKOG ELABORATA za komasaciju poljoprivrednog zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
57 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 44. čl.44. st.2. Dio teksta koji se odnosi na upis u zemljišne knjige urediti tako da odgovara sadržaju javne isprave podobne za dopuštenje upisa u zemljišnu knjigu. Javna isprava mora sadržavati nalog za upis u zemljišnu knjigu koji mora sadržavati nalog za brisanje upisa koji prestaju provedbom pravomoćnog rješenja o komasaciji, nalog za brisanje zabilježbe postupka komasacije, nalog za upis prava vlasništva kao i prava nositelja drugih stvarnih i obveznih prava, nalog za prijenos stvarnih i drugih tereta te nalog za prijenos ostalih pravnih činjenica odlučnih za pravni promet nekretnina, kao i nalog sudu za upis zabilježbe zabrane provođenja geometrijske diobe na komasiranom zemljištu . Nije nužno da se ovakav tekst unese u Zakon, ali smatramo da bi takvo određivanje sadržaja naloga za upis u zemljišnu knjigu ujednačilo postupanje u zemljišnoknjižnim odjelima, ukoliko bi postojao jedinstven način donošenja rješenja o upisu. Prihvaćen Prihvaća se
58 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 45. čl.45. st.2. U podstavak 2. iza riječi „koji se odnosi na sudionika komasacije“ dodati riječi „ sa nalogom za upis u zemljišnu knjigu“. Ovo predlažemo kako bi svaki sudionik komasacije bio obaviješten kakvo će biti zemljišnoknjižno stanje nakon provedbe pravomoćnog rješenja o komasaciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
59 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRVREDNOG ZEMLJIŠTA, Članak 51. čl.51. U troškove komasacije uključiti i troškove naknada za premještanje, rušenje ili krčenje iz čl.9. ovog Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje