Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe o metodologijama vještačenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Uredbu o izmjenama Uredbe o, Članak 11. U članku 43. Uredbe brisati stavak 2. U Prilogu 4., LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA II, brisati u cijelom tekstu riječi: „privremeno“. Obrazloženje: Naime, važeća Uredba o metodologijama vještačenja (Narodne novine, br. 67/17 i 56/18) koja je u svojim člancima (čl. 43.), kao i u Listi postotka oštećenja organizma - LISTA II, navela da se postotak oštećenja organizma utvrđuje trajno ili privremeno gdje je u navedenoj listi za sva oštećenja koja se odnose na glavu (PTSP) propisano da se određuju privremeno do tri godine, a nakon toga trajno. Navedene odredbe preuzete su iz Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 45/05 i 146/09) koji je u svom čl. 15. uređivao da se postotak oštećenja organizma utvrđuje trajno ili privremeno. Ova odredba preuzeta je u Uredbu o metodologijama vještačenja bez da se uzelo u obzir da je ovaj Pravilnik donesen odmah poslije rata te da su tek tada hrvatski branitelji počeli obolijevati od psihičkih bolesti kao što je PTSP, te da postoji mogućnost da će se oštećenje osobe u znatnoj mjeri poboljšati primjenom bilo kojega medicinskog postupka (operativni zahvati, medicinska i fizikalna rehabilitacija, terapija lijekovima i drugo). Međutim, s obzirom da je rat završio prije 25 godina, te da se hrvatski branitelji neprekidno od tada liječe zbog tih i drugih bolesti (jer u protivnom ne bi ni mogli ostvariti status HRVI), opravdano je postaviti pitanje statusa privremenosti te izglednosti poboljšanja s obzirom na dugotrajnost bolesnog stanja. Sama činjenica da je od strane ovlaštenih vještaka utvrđeno oštećenje organizma posljedica sudjelovanja u obrani Republike Hrvatske ide u prilog trajnog karaktera bolesnog stanja. Smatramo kako postoji veoma mala mogućnost da će nastupiti poboljšanje zdravstvenog stanja nakon liječenja psihičke ili neke druge bolesti neprekidno od rata, posljednjih 25 godina. Kada se uzme u obzir činjenica da sa statusom HRVI nijedno pravo koje je za HRVI propisano u novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ne mogu ostvariti bez utvrđenog trajnog statusa HRVI, te na samu činjenicu da bi predloženom izmjenom od samog podnošenja zahtjeva pa do ostvarivanja trajnog statusa HRVI proteklo više od tri godine, upitna je ostvarivost prava na temelju statusa HRVI. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena, jer se odnosi na vještačenje hrvatskih branitelja koje više nije predmet uređenja ove Uredbe, već posebnih propisa u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja.