Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU PRIJAVE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GMO-a ILI PROIZVODA KOJI SE SASTOJE OD ILI SADRŽE GMO ILI KOMBINACIJU GMO-a Smjer Hrvatske bi svakako trebao biti ekološka zemlja, ekološka poljoprivreda, kvaliteta a ne kvantiteta, kako bi se moglo to ostvariti i ići u tom smjeru GMO i i proizvodi koji se sastoje ili sadrže GMO svakako trebaju biti zabranjeni za upotrebu u RH. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
2 LADA PURGAR BUTALA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU PRIJAVE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GMO-a ILI PROIZVODA KOJI SE SASTOJE OD ILI SADRŽE GMO ILI KOMBINACIJU GMO-a / Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
3 MELITA GRGANTOV PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU PRIJAVE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GMO-a ILI PROIZVODA KOJI SE SASTOJE OD ILI SADRŽE GMO ILI KOMBINACIJU GMO-a, Članak 1. Cijenjeni, sama ideja o stavljanju na tržište GMO proizvoda ili proizvoda koji sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a je po meni neprihvatljiva. Neprihvatljivo mi je i namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš, kao i ideja o tajnosti brojnih podataka vezanih uz njih. Sami razlozi za objavu ili neobjavu određenih podataka ne bi smjeli biti ispred opće dobrobiti. Koliko znam, dokazano je da namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš narušava prirodnu bioravnotežu u smislu brojnih šteta koje nanosi. Genetski modificirani organizmi ne sadrže životnu energiju poput prirodnih organizama, što je dokazano i u istraživanjima. Jednostavno, ne vidim ništa dobrog u tome, a još manje u skrivanju podataka. Svi podatci bi trebali biti javni i transparentni. Jer ako proizvođači i prodavači GMO-a tvrde da su njihovi proizvodi sigurni, dobri i gotovo jednaki prirodnima, onda neka sve otvoreno i pokažu, ali i ukažu na opasnosti i rizike. "Igranje" s prirodom zna biti vrlo opasno. A trgovanje s transformiranom prirodom i skrivanje podataka ne mogu donijeti ništa dobra. P.S. U samoj kantini proizvođača GMO-a Monsantu (jednom od njih nekoliko) imaju samo organsku hranu i proizvode i to pravdaju svojim pravom na izbor. Znači svoje proizvode ne konzumiraju. To govori više od riječi! Nametanjem njihovih proizvoda (iz tko zna kojih razloga i čijih netransparentnih interesa) i nemogućnošću davanja izbora kakvi organizmi će rasti u našem okolišu pitamo se gdje je naše pravo na izbor? Žalosno je što sve prolazi samo zbog nečije pohlepe i želje za zaradom. Primljeno na znanje Sama Uredba (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća i Vijeća od 20 lipnja Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/202, (EZ) br.1829/2003, (EZ) br.1831/2003, (EZ) br.2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br.1107/2007 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/EZ, govori o transparetnosti podataka među svim dionicima s naglaskom na provjeru dostavljenih studija od strane podnositelja prijave s ciljem provjere dokaza u potrebljenih u konteksu procjene rizika.