Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hardi Consulting   Iz nacrta nismo sigurni odnosi li se izgradnja i opremanje skladišta za žitarice i/ili uljarice samo na podno skladište za žitarice/uljarice ili se mogu graditi i silosi koji imaju istu svrhu. Unaprijed hvala. Primljeno na znanje Izgradnja i opremanje skladišta za žitarice i/ili uljarice obuhvaća izgradnju objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica, a kako je navedeno i u Listi prihvatljivih troškova. Istim su obuhvaćeni i silosi.
2 Hrvatska poljoprivredna komora   Odbor za ratarstvo HPK i Odbor za zakonodavstvo HPK predlažu da mora postojati ekonomska opravdanost svake investicije (koju će kontrolirati savjetodavna služba), popis onih koji već imaju silose, koja je veličina silosa – omjer silosa i omjer proizvodnje te veličina zemlje. Potrebno je uvesti ograničenje investicije (po ha, prinosu) tj. veličina silosa trebala bi biti u omjeru količine zemlje koja se koristi za samu proizvodnju. Također, potrebno je izvršiti reviziju/monitoring postojećeg stanja (obnova postojećih silosa). Ne smije se dogoditi da se skladišti inozemna roba i da se trguje s njom. Cilj bi trebao biti da roba koja se skladišti nakon prerade završi na hrvatskim policama, a ne na drugim tržištima. Odbori smatraju kako bi dodatno trebalo bodovati one poslovne planove/projektne prijedloge koji u svom planu imaju uključene obnovljive izvore energije (primjerice sušare koje će pokretati na poljoprivredni pelet). Prihvaćen U Natječaj će biti uvršten novi prilog kojim će biti propisan način izračuna opravdanosti kapaciteta skladišta.
3 Bc Institut, d.d.   Poštovani, pregledom predloženog nacrta natječaja i njegovih priloga obraćamo Vam se nekoliko komentara i zapažanja, a sve u cilju provedbe što kvalitetnijeg natječaja za sektor koji je od velikog značaja za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske. U cilju što kvalitetnijeg i uspješnijeg ciklusa investiranja u skladišne kapacitete predlažemo sljedeće izmjene i dopune natječaja: 1. Prilog 2 - Kriteriji odabira a. Smatramo da bi točku 10. Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda bilo korisno proširiti na način da se uz točku 10.1 uvrsti i točka 10.2 kako slijedi "10.2 korisnik je proizvođač ekološkog sjemena/sadnog materijala/presadnica" 2. Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova a. Predlažemo da se u točci 1.1 Građenje/rekonstrukcija Kod troška/točka 1.1.1 objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica sa sušarom preoblikuje i/ili proširi novim Kodom troška/točkom na način da se omogući gradnja skladišnih kapaciteta bez uvjetovanja sušare i skladišnog kapaciteta u jednoj cjelini. Predlažemo da se doda Kod troška/točka koja će definirati samo građenje „objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica“ bez sušare. Postoje poslovni subjekti koji već posjeduju potrebne sušne kapacitete, a nedostaju im skladišni kapaciteti. Ovo je posebno vidljivo i značajno izraženo kod segmenta strnih žitarica koje se u najvećoj mjeri otkupljuju u stanju kada im je sadržaj vode u zrnu takav da sušenje nije potrebno. Potreba sušenja zrna strnih žitarica (pšenica, ječam, tritikale, zob, …) ustvari je vrlo rijetka iznimka. S druge strane, količine i volumeni ovih roba su toliki da nedostaje upravo skladišnih kapaciteta. Nešto drugačija je situacija kod kukuruza kod kojega značajan dio proizvedenih količina mora ići na sušenje, ali i ovdje imamo nezanemarive količine zrna kukuruza koje se zaprima u skladišta „s njive“, a sadržaj vode u zrnu mu je takav da sušenje nije potrebno. b. Predlažemo također da se uz sljedeće Kodove prihvatljivih troškova doda potencijalni doprinos fokus području 5B, budući isti doprinose povećanju učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane: i. 1.1.2 sušare za žitarice i/ili uljarice ii. 1.2.8 oprema za skladištenje sirovine i gotovih proizvoda sukladno zahtjevima projekta iii. 1.2.9 nepokretne i pokretne sušare iv. 1.2.10 agregati za proizvodnju el. Energije v. 1.2.11 oprema i strojevi za transport unutar kruga objekta, sukladno zahtjevima projekta Unaprijed hvala! Djelomično prihvaćen Postojeći kriterij „Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda“ obuhvaća sve primarne proizvođače koji su u sustavu ekološke proizvodnje. Prihvaća se prijedlog uvođenja prihvatljivog troška izgradnje ili rekonstrukcije objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica sa ili bez sušare. Prijedlozi za doprinos fokus području 5B prihvaćaju se za građenje/rekonstrukciju sušare za žitarice i/ili uljarice te za trošak pokretnih sušara. Za ostale predložene troškove ne smatramo da imaju doprinos fokus području 5B.
4 Hardi Consulting   Poštovani, Iz nacrta nisam siguran odnosi li se izgradnja i opremanje skladišta za žitarice i/ili uljarice sa sušarom na nepokretnu sušaru u sklopu skladišta ili se može uz izgradnju skladišta nabaviti pokretna sušara koja će imati istu svrhu. Bilo bi dobro to malo bolje pojasniti da smo sigurni na što se to odnosi. Unaprijed hvala Primljeno na znanje U sklopu natječaja prihvatljiva je izgradnja i opremanje skladišta za žitarice i/ili uljarice sa sušarom, pri čemu se navedeno odnosi na nepokretnu sušaru (jer se jedino takva može graditi). Trošak kupnje pokretne sušare uvrstit će se u Listu prihvatljivih troškova te će i nabava pokretne sušare s pripadajućom opremom biti prihvatljiva.
5 OPG Grivičić Ines   Ako je ovo natječaj za primarne proizvođače onda bi bilo logično da se mora voditi računa o kapacitetima koji moraju biti vezani uz površinu koji pojedini subjekt obrađuje ( oko 5000 kg po ha što je oko prosjeka RH) kao i o tome je li oni koji se javljaju na natječaj već imaju skladišne kapacitete te se postojeći skladišni kapaciteti moraju oduzeti od umnoška koji se dobije kada hektare pomnožimo sa recimo 5000 kg i samo se na taj kapacitet može javiti inače će ovo postati trgovačka varijanta natječaja. Na dalje neophodno je dodatno stimulirati korištenje obnovljivih izvora energije kao što su siječka i poljoprivredna biomasa kao energenti za sušenje žitarica jer se najavljuje dodatno poskupljenje nafte i plina čak za 80 % a već i po sadašnjim cijenama dobar dio ljudi koji imaju sušare na te energente nisu palili svoje sušare jer im se ne isplati. Opet će se potrošiti novac i napraviti nešto što jednostavno neće moći funkcionirati. Što se tiče visine potpore treba voditi računa o cijenama koje ponovno počinju rasti i mislim da i to treba vezati za kapacitet skladišta utvrđen po gore predloženim kriterijima i to bi se trebalo kretati oko 2000 do 2500 eura po toni kapaciteta skladišta. U svijetlu nove Europske poljoprivredne politike mislim da je neophodno dodatno kroz bodove stimulirati ekološke proizvođače jer oni poslije žetve moraju negdje spremiti svoj urod i čekati da se naprave sve potrebne analize ( čeka se nekada i 2 mjeseca) i tek poslije pozitivnih analiza mogu prodati svoju robu ili što bi bilo još poželjnije početi ju prerađivati. Djelomično prihvaćen U Natječaj će biti uvršten novi prilog kojim će biti propisan način izračuna opravdanosti kapaciteta skladišta. Ekološki proizvođači se dodatno boduju kroz kriterij odabira „Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda”. Ovim natječajem nije predviđena dodatna stimulacija korištenja energije iz obnovljivih izvora.
6 OPG Vlatka Jagatić   ''Najviša visina javne potpore po projektu 2.000.000 eura'' Staviti najvišu potporu pola milijuna = 500.000 eura. Čemu toliki iznos od 2 milijuna ako znamo da se recimo sušara odlična i za veće opg-ove može kupiti za 100.000 eura, utovarivač telehendler za 100.000, a ostatak je itekako dovoljan za skladišne kapacitete i ostalu opremu. Djelomično prihvaćen Visina potpore po projektu određena je u skladu s trenutnim troškovima gradnje, odnosno cijenom građevinskog materijala i radne snage koji su doveli do rasta troškova izgradnje. Visina potpore će se smanjiti na 1.000.000 eura.
7 HGK  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Odjel za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK predlaže najvišu visinu javne potpore iz točke a) odrediti u iznosu do 1.000.000 EUR. Naime, ovo je prvi natječaj za skladišne kapacitete i za njega su u pripremi ili su već pripremljeni brojni projekti, a ukupna sredstva potpore su ograničena i niska osobito za velike tvrtke. S predloženih 2 mil eura potpore po korisniku, npr. kod velikih poduzeća koji pripremaju velike projekte i za koje je predviđeno svega 60 mil kn, moguća je prolaznost za samo 4 takva (4x15 mil kn=60 mil kn) što vjerujemo nije cilj ovog natječaja. Zato predlažemo smanjenje maksimalne potpore na 1 milijun eura što je svakako značajna potpora, a otvara se mogućnost sufinanciranja većeg broja projekata. Prihvaćen Visina potpore će se smanjiti na 1.000.000 eura.
8 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA U točki 4. Priloga I. je propisano da "Pravne osobe moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba", a u protivnom se zahtjev odbija. Nejasno je zašto se sada ova odredba pokušava implementirati u poljoprivredne natječaje, a do sada (u svim dosadašnjim natječajima) nikada nije postojao ovaj uvjet. Ovime se tvrtke koje su u većinskom privatnom vlasništvu (>50% privatnog vlasništva) stavljaju u nejednak i neravnopravan položaj s ostalim privatnim tvrtkama. Smatramo da bi se prilikom strukturiranja natječaja trebalo voditi računa da je Hrvatska prošla fazu privatizacije (za razliku od većine EU zemalja) i da je kod pojedinih tvrtki (poglavito u području poljoprivrede) iz nekih razloga kao recidiv ostalo državno ili JLS vlasništvo oko 30%. Ovako formuliranim prijedlogom bi te tvrtke, koje su suštinski i formalno u privatnom vlasništvu od 70%, bile diskriminirane i stavljene u nejednak položaj u odnosu na ostale privatne tvrtke. Stoga, predlažemo da ovaj uvjet ne uvodite kao kriterij prihvatljivosti prijavitelja. Prihvaćen Uvjet je brisan.