Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 P.O.Ratarstvo Stupovača-Farma Stupovača   Poštovani,dali je prihvatljiv trošak uz izgradnju i rekonstrukciju postojećih objekata i afaltiranje pristupnih puteva do farmi i asfaltiranje manipulativnih prostora u krugu farme,ako nije bilo bi poželjno i to uvrstiti je mnoge farme to nemaju a moglo bi se reći da je neophodno iz mnogih razloga(lakše održavanje higijene na farmama,zaštita okoliša...) Paralelno uz predmetnu operaciju 4.1.1. bilo bi poželjno raspisati natječaj i za operacije 4.1.2 i 4.1.3 Primljeno na znanje Navedeno je prihvatljivo u sklopu izgradnje /rekonstrukcije objekta za držanje životinja i mužnju. Točka 1 u Listi prihvatljivih troškova uključuje troškove koji se odnose na vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a troškovi su sadržani u troškovniku izgradnje samog objekta. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 i 4.1.3 je otvoren, a zahtjevi za potporu se podnose od 15. ožujka 2022. godine do 12. svibnja 2022. godine.
2 Janko Hajduk   Poštovani, želio bi ovim putem i nadodati da je pošeljan i tip operacije 4.1.3. paralelno sa time Primljeno na znanje Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3 je otvoren, a zahtjevi za potporu se podnose od 15. ožujka 2022. godine do 12. svibnja 2022. godine.
3 Hrvatska poljoprivredna komora   Odbor za mljekarstvo HPK smatra kako je najviša visina potpore (1.000.000,00 eura) previsoka zbog moguće distribucije mjere na manji broj korisnika. Odbor traži da se iznos smanji na 400.000 eura kako bi se obuhvatio veći broj korisnika mjere. Dodavanje intenziteta potpore kroz ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Mjera 10. i 11. s obzirom da agrokolišne mjere nisu uključene te ih je potrebno uključiti. Bodovanje Korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju, korisnik mora u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju biti član proizvođačke organizacije priznate u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili u sektoru goveđeg mesa (dodati !). Dodatno: Uvođenje novog kriterija pod 9. Neophodno uvesti barem jedan kvalitativni kriterij vezan na dosadašnju proizvodnju mlijeka - početni prijedlog: godišnja prosječna proizvodnja po kravi unazad tri godine (kg u 305 dana, prema podacima HAPIH-a): do 7.000 = 1 bod od 7.000 = 3 boda smanjiti kod kriterija 8. Prilog 3 - LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA 1.2.11. Specificirati i: podne rešetke, gume na podnim rešetkama, gume / madraci u ležištima Djelomično prihvaćen Visina potpore po projektu određena je u skladu s trenutnim troškovima gradnje, odnosno cijenom građevinskog materijala i radne snage koji su doveli do rasta troškova izgradnje. Nadalje, u sklopu ovoga Natječaja omogućena je i kupnja strojeva i opreme radi modernizacije tog segmenta poljoprivrednih gospodarstava. S obzirom da je rast cijena prisutan i u ovom segmentu, držimo da će smanjenje visine potpore kako predlažete onemogućiti korisnicima značajniji iskorak ka modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava u cjelini. Prijedlog u vezi bodovanja kada je korisnik član proizvođačke organizacije ili zadruge se prihvaća i predloženi tekst će se dodati u Prilog 2 Kriteriji odabira. Prijedlog uvođenja kvalitativnog kriterija vezanog uz dosadašnju proizvodnju mlijeka se ne prihvaća. Naime, smatramo da dodjela bodova na temelju proizvodnje po kravi nije pravedan kriterij, jer su svojstva mliječnosti pasminska obilježja. Simentalska pasmina imala je prosječnu proizvodnju u standardnoj (305 dana) laktaciji 5.466 kg mlijeka u 2020. godini, dok je u istoj godini holstein pasmina imala prosjek 8.342 kg mlijeka. Prijedlog dodavanja i specifikacije troškova se prihvaća pa će se u točku 1.2.11 dodati podne rešetke, gume na podnim rešetkama, gume/madraci u ležištima.
4 ALEN MIKULIĆ   Poštovani,slažem se sa prethodnim komentarom da bi kao što je bilo u dosadašnjoj praksi u sklop nacrta ovog natječaja bilo poželjno da je raspisano e-savjetovanje prijedloga nacrta natječaja 4.1.2 Zbrinjavanje,rukovanje i korištenje stajskog gnjojiva u cilju smanjenja štetnog utjecja na okoliš u sklopu ovog natječaja 4.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u sektor mliječnog govedarstva Primljeno na znanje Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 je otvoren, a zahtjevi za potporu se podnose od 15. ožujka 2022. godine do 12. svibnja 2022. godine.
5 Zlatko Dudaš   Dosadašnja praksa prilikom raspisivanja natječaja za Operacije 4.1.1 bila je da se paralaleno, ovisno o sektoru premetnog natječaja, raspiše i natječaj za Operaciju 4.1.2. Izgradnja infrastrukture, nabava opreme i mehanizacije vezano na izgnojavanje, sastavni je i vrlo značajan iznos investicije podizanja proizvodnih objekata u stočarstvu. Predlažem da se paralelno sa ovim Natječajem stavi na e- avjetovanje i natječaj za Operaciju 4.1.2 , te nakon e- savjetovanja i raspiše. Sektor mljekarstva je najosjetljiviji i najugroženiji sektor poljoprivredne proizvodnje i tu ne biti trebalo biti nikakvih eksperimanata. Primljeno na znanje Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 je otvoren, a zahtjevi za potporu se podnose od 15. ožujka 2022. godine do 12. svibnja 2022. godine.
6 Istarska županija - Regione Istriana  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA „Smatramo da bi najviša visina javne potpore trebala iznositi 1.500.000 eura u odnosu na 1.000.000 eura koji je predložen u tekstu natječaja, i to isključivo za područja koja su evidentirana kao brdsko-planinska područja“. Obrazloženje: „Najviša javna potpora po projektu naznačena je u iznosu od 1.000.000 eura. Smatramo da je potrebno istaknuti važnu činjenicu da nije isto graditi farmu na ravnom i pristupačnom terenu u nizinama ili u brdsko planinskim područjima. Zbog otežanih i kompleksnijih uvjeta gradnje samih objekata farme te prateće infrastrukture, dolazimo do znatno većih troškova kako bi prilagodili teren smještanju same farme. Najveća razlika u troškovima gradnje su upravo dodatni troškovi koje sačinjava veća cijena izvođenja radova ,veći utrošak materijala, doprema betona, čelika i ostalog materijala i elemenata za gradnju, gradnja potpornih zidova, veći trošak temeljenja objekta, gradnja pristupne ceste, i ostalo. Nije prihvaćen Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Svrha ovoga Natječaja je osnaživanje sektora mliječnog govedarstva kroz ulaganja u objekte te strojeve i opremu s ciljem modernizacije te jačanja konkurentnosti. U cilju ublažavanja trendova smanjenja broja poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom mlijeka, nužna su ulaganja koja doprinose povećanju njihove konkurentnosti i opstanka na tržištu. Stoga je potrebno raspoloživa sredstva staviti na raspolaganje što većem broju poljoprivrednih gospodarstava, a ujedno omogućiti sufinanciranje potrebnih ulaganja. Povećanjem maksimalnog iznosa potpore neće se ispuniti planirani ciljevi.
7 GEORG d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA U sklopu natječaja dozvoljena je gradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata za držanje životinja i mužnju, kao i gradnja i rekonstrukcija ostalih gospodarskih i upravnih objekata. Cijena građevinskog materijala i ljudskog rada značajno je poskupjela što je dovelo do značajnih poskupljenja gradnje navedenih objekata. Poskupljenja su još jače izražena na područjima s posebnim ograničenjima te na otocima zbog otežanog transporta, ali i zahtjevnijih tipova gradnje koji se očituju kroz potrebu za jačom konstrukcijom (ugradnja više željeza i betona), jače temeljenje, zahtjevnije uređenje okoliša farmi kao i pristupnih puteva i sl. Stoga smatramo da maksimalni iznos potpore po projektu od 1 mil. eura, pogotovo za područja s posebnim ograničenja i otoke nije dovoljan te predlažemo povećanje za 50% tj. na 1,5 mil eura. Nije prihvaćen Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Svrha ovoga Natječaja je osnaživanje sektora mliječnog govedarstva kroz ulaganja u objekte te strojeve i opremu s ciljem modernizacije te jačanja konkurentnosti. U cilju ublažavanja trendova smanjenja broja poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom mlijeka, nužna su ulaganja koja doprinose povećanju njihove konkurentnosti i opstanka na tržištu. Stoga je potrebno raspoloživa sredstva staviti na raspolaganje što većem broju poljoprivrednih gospodarstava, a ujedno omogućiti sufinanciranje potrebnih ulaganja. Povećanjem maksimalnog iznosa potpore neće se ispuniti planirani ciljevi.
8 Stjepan Mitrović  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Intenzitet potpore treba povećati na 90% ( kroz 20% za mlade, 20% zajednički projekat) Prekretnica je u opstanku mliječnih farmi i svako dodatno zaduženje investiranjem je teško održivo pored sadašnjeg kreditnog zaduženja i neće ga na kraju banke odobriti. Više-milijunsko zaduženje robotima i opremom dovest će farme u još veća zaduženja i dužničko ropstvo. Potpora od 90% bi omogućila milijunske investicije, a to je i pravi način i prilika da se mliječni sektor održi i pomogne. Nije prihvaćen Natječajem je propisana mogućnost uvećanja intenziteta potpore do 70%. Na ovaj način potiču se ulaganja u sektor mliječnog govedarstva i rast konkurentnosti pri čemu korisnik treba uložiti 30% svojih sredstava. Cilj ovoga Natječaja je da se obuhvati što veći broj korisnika, što svakako neće biti moguće ako se omogući intenzitet potpore od 90%.
9 ALEN MIKULIĆ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, najviša javna potpora po projektu naznačena je u iznosu od 1.000.000 Eura. Smatramo da je potrebno napomenuti jednu jako važnu činjenicu a to je da nije isto graditi farmu na nizinama ili u brdsko planinskim područjima. Zbog otežanih i kompleksnijih uvijeta gradnje dolazimo do većih i dodatnih troškova kako bi prilagodili teren smještanju same farme,a dodatni troškovi npr.(veća cijena izvoditelja radova,veći utrošak materijala,betona čelika,potporni zidovi,jači i veći temelji,pristupačne ceste,itd.) Zbog svega navedenog smatramo da bi trebala isključivo za područja koja su u registru navedena u brdsko-planinskom području najviša visina javne potpore iznositi minimalno 1.500.000Eura. Mislim da bi bilo poželjno razmisliti o intezitetu potpore od 90%,to jest 50%+20% mladi poljoprivrednik+20% brdsko-planinsko,područje otežanih uvijeta. Primljeno na znanje Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Svrha ovoga Natječaja je osnaživanje sektora mliječnog govedarstva kroz ulaganja u objekte te strojeve i opremu s ciljem modernizacije te jačanja konkurentnosti. U cilju ublažavanja trendova smanjenja broja poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom mlijeka, nužna su ulaganja koja doprinose povećanju njihove konkurentnosti i opstanka na tržištu. Stoga je potrebno raspoloživa sredstva staviti na raspolaganje što većem broju poljoprivrednih gospodarstava, a ujedno omogućiti sufinanciranje potrebnih ulaganja. Povećanjem intenziteta potpore na 90% neće se ispuniti planirani ciljevi.
10 Zadarska županija  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Smatramo da treba omogućiti ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje mliječnih koza i ovaca jer nema smisla da se "zaobilaze" koze i ovce kada su i te životinje također proizvođači mlijeka. Ovim proširivanjem natječaja dobili bi veći broj projekata i potaknuli ulaganje u ostale mliječne sektore što je osobito bitno i za razvoj područja gdje je dominira uzgoj ovaca i koza u odnosu na govedarstvo . Primljeno na znanje Na sjednici Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020, održanoj 23. studenoga 2021. godine pojašnjeno je da je za sektor mliječnog govedarstva provedena analiza potreba te da je isto potrebno učiniti i za sektor kozarstva i ovčarstva prije raspisivanja natječaja. Nakon provedene analize te sa informacijama o relevantnim inputima te procjenom potrebne financijske alokacije u narednom razdoblju će se objaviti i natječaj za tražene sektore.
11 SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTASKOG GOVEDA  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Najvišu visinu javne potpore do 1.000.000 Eura obavezno smanjiti na max. 400.000 Eura Cilj je da što više opg-ova prođe na natječaju i da se što više farmi modernizira, zbog teške situacije u mliječnom sektoru. Primljeno na znanje Visina potpore po projektu određena je u skladu s trenutnim troškovima gradnje, odnosno cijenom građevinskog materijala i radne snage koji su doveli do rasta troškova izgradnje. Raspoloživa alokacija bit će odvojena za mikro, male i srednje korisnike te velike korisnike. Nadalje, u sklopu ovoga Natječaja omogućena je i kupnja strojeva i opreme radi modernizacije tog segmenta poljoprivrednih gospodarstava. S obzirom da je rast cijena prisutan i u ovom segmentu, držimo da će smanjenje visine potpore kako predlažete onemogućiti korisnicima značajniji iskorak ka modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava u cjelini.
12 Janko Hajduk  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani , iz cjelokupnog natječaja nije vidljivo na koji vid mlječnog govedarstva se odnosi ovaj natječaj, sve do Priloga 2 točka 8. "Broj mlječnih krava na gospodarstvu na kraju ulaganja". Prema mojem mišljenju ovaj natječaj se odnosi na mlječno govedastvo - proizvodnja kravljeg mlijeka, Smatram da se kroz ovaj natječaj treba davati potpora i za proizvodnju kozjeg i ovčjeg mlijkea ! Primljeno na znanje Iz naziva Natječaja razvidno je da se natječaj odnosi na sektor mliječnog govedarstva. Na sjednici Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020, održanoj 23. studenoga 2021. godine pojašnjeno je da je za sektor mliječnog govedarstva provedena analiza potreba te da je isto potrebno učiniti i za sektor kozarstva i ovčarstva prije raspisivanja natječaja. Nakon provedene analize te sa informacijama o relevantnim inputima te procjenom potrebne financijske alokacije u narednom razdoblju će se objaviti i natječaj za tražene sektore.
13 Goran Zečić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore S obzirom na dugotrajan trend pada proizvodnje mlijeka i broja proizvođača u RH te problem financijske održivosti poslovanja u sektoru mljekarstva, bilo bi od velikog značaja da se promijeni uvjet prihvatljivosti 3. Priloga 1. Naime, uvjetom je propisano da Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika kao nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva nakon objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju. Ova odredba ima smisla ukoliko se radi o mladim poljoprivrednicima koji bi sada pokrenuli poljoprivredno gospodarstvo, međutim, nema smisla u slučaju prenošenja gospodarstva na drugog nositelja. Postupak prebacivanja Obrta ili OPG-a iziskuje određeno vrijeme. Moguće je da je postupak i započet, a nije proveden prije objave natječaja na e-savjetovanju, stoga nema smisla da se korisnike kažnjava na način da nisu prihvatljivi za natječaj. Predlažem da u slučaju prenošenja gospodarstva na mladog poljoprivrednika, prije službene objave natječaja, isti budu prihvatljivi na ovom Natječaju uz ostvarenje potpore od 70%. Nije prihvaćen Isti uvjet prihvatljivosti primjenjuje se u sklopu svakog natječaja za ovaj tip operacije. Sve promjene uvjeta prihvatljivosti nastale nakon objave Nacrta natječaja na e-Savjetovanju nisu prihvatljive.
14 ALEN MIKULIĆ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Poštovani,treba napomenuti da je izrazito važno kako bi u sklopu prijedloga ovog natječaja pušteno u e-savjetovanje treba pustiti u e-savjetovanje natječaj 4.1.2. koji se odnosi na ovaj natječaj. Gradnja nove farme mliječnih krava bez vezanog natječaja 4.1.2 sa prihvatljivim troškovima gradnje lagune i opreme za rukovanje stajskog gnjojiva dovodi do upitnosti gradnje same farme mliječnih krava. Primljeno na znanje Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 je otvoren, a zahtjevi za potporu se podnose od 15. ožujka 2022. godine do 12. svibnja 2022. godine.
15 AKTIVA Slatina 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Obzirom na to da je ovim Natječajem predviđeno i dopušteno građenje i opremanje novih objekata u sektoru mliječnog govedarstva koji kao funkcionalne cjeline moraju imati i gnojne jame, lagune ili gnojne ploče sa osočarama za kruti gnoj, nije razvidno odakle će se financirati "zbrinjavanje" gnojovke i gnoja, jer paralelno nije objavljeno savjetovanje i mjera 4.1.2. za sektor mliječnog govedarstva (kao što je to učinjeno u Natječaju M4.1.1./.4.1.2/4.1.3 kod tova svinja). Isti problem je i kod građenja ili rekonstrukcije prostora za postavu robota za robotsku mužnju, jer će se i u tom dijelu javljati gnoj i otpadne vode. Ako se navedeno planira financirati iz natječaja koji je objavljen uz Natječaj za tovilišta svinja, napominjem samo da je tamo M4.1.2. "vezana" kao prednost pri gradnji objekata tovilišta, a dodatno napominjem da je zbrinjavanje gnojovke u svinjogojstvu značajni trošak pa će predviđeni dio novca u toj mjeri jedva zadovoljiti svinjogojstvo, a ne još i mliječno govedarstvo. Primljeno na znanje Navedeni troškovi nisu prihvatljivi u sklopu ovoga Natječaja već u sklopu Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 je otvoren, a zahtjevi za potporu se podnose od 15. ožujka 2022. godine do 12. svibnja 2022. godine.
16 Nikola Zadravec  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 3. - Lista prihvatljivih troškova Predlažem da se u listu prihvatljivih troškova uz rotobalirku doda i traktor za pokretanje rotobalirke kao što je i naveden već npr. traktor za vuču mikser prikolice jer rotobalirka u sezoni baliranja voluminoznih krmiva za ishranu stoke također iziskuje zaseban traktor određene snage i duži vremenski period kroz godinu samo za tu svrhu baliranja bala. Prihvaćen Traktor će biti dodan kao prihvatljiv trošak u Listi prihvatljivih troškova.
17 Istarska županija - Regione Istriana  , 17. POPIS PRILOGA Predlažemo da se na listu prihvatljivih troškova u Nacrtu teksta ovog natječaja omogući kupnja traktora za isključivu namjenu zbrinjavanja stajskog gnoja ukoliko je korisniku odobrena potpora za cisternu ili prikolicu većih volumena na natječaju za Mjeru 4.1.2“ Obrazloženje: Potrebno je napomenuti da je u tekstu natječaja za Mjeru 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš koji je najavljen je za 1.3.2022. g do 27.04.2022. g u listu prihvatljivih troškova stavljene su cisterne i prikolice za prijevoz i deponiranje stajskog gnoja u oranice većih volumena, ali nije prihvatljiv trošak kupnja traktora koji je potreban za vuču te cisterne, kao šta je u prijedlogu ovog natječaja, traktor za vuču mikser prikolice. Ukoliko korisniku bude odobrena potpora za kupnju cisterne ili prikolice većeg volumena neće biti u mogućnosti koristiti prikolice bez adekvatnog traktora. Prihvaćen Traktor će biti dodan kao prihvatljiv trošak u Listi prihvatljivih troškova.
18 Istarska županija - Regione Istriana  , 17. POPIS PRILOGA „Predlažemo uvođenje barem jednog kvalitativni kriterija koji je vezan na dosadašnju godišnju prosječnu proizvodnju mlijeka po kravi (kg u 305 dana, prema podacima HAPIH-a) koju bi dokazivali potvrdom HAPIH-a: 6.000 do 8000 litara - 1 bod 8000 do 10.000 litara - 3 boda više od 10.000 litara - 5 bodova“ Obrazloženje: Ukoliko se odobravaju bespovratna sredstva za gradnju novih objekata za muzne krave, smatramo da oni stočari koji su se već dokazali visokom efikasnošću proizvodnje mlijeka morali bi biti u prednosti dodjelom nekoliko bodova za njihov projekt. Nije prihvaćen Smatramo da vrednovanje po osnovi proizvodnje po kravi nije pravedan kriterij, jer su svojstva mliječnosti pasminska obilježja. Simentalska pasmina imala je prosječnu proizvodnju u standardnoj (305 dana) laktaciji 5.466 kg mlijeka u 2020. godini, dok je u istoj godini holstein pasmina imala prosjek 8.342 kg mlijeka.
19 Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba  , 17. POPIS PRILOGA 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika Prilog 1, točka 3: Mladi poljoprivrednici su dragocjeni u ovom sektoru i ne smije se ograničavati njihovo preuzimanje gospodarstava samo na razdoblje prije objave natječaja u e-savjetovanju, nego im treba omogućiti preuzimanje sve dok ne budu sigurni u investiciju za koju apliciraju – naravno, samo za one koji su bili aktivni članovi na postojećem gospodarstvu, radili i/ili se školovali za sektor govedarstva i proizvodnje mlijeka. Mladih nasljednika u proizvodnji mlijeka, koji su 'odrastali s kravama' i svim nedaćama koje prate ovu proizvodnju zadnjih desetljeća, a koji su ipak spremni ulagati u modernizaciju proizvodnje toliko je malo u Hrvatskoj da bi ih sustav trebao držati kao kap vode na dlanu, a ne postavljati administrativna ograničenja. Nije prihvaćen Isti uvjet prihvatljivosti primjenjuje se u sklopu svakog natječaja za ovaj tip operacije. Sve promjene uvjeta prihvatljivosti nastale nakon objave Nacrta natječaja na e-Savjetovanju nisu prihvatljive.
20 Janko Hajduk  , 17. POPIS PRILOGA U prilogu 1. pod točkom 79. prema sadašnjem, u koloni 4 se navodi "ako korisnik ne dostavi obvezujuće pismo namjere banke kao obveznu dokumentaciju za utvrđivanje visine potpore/dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se ne odnosi na vrijednost projekta u cijelosti, zahtjev za potporu će biti odbijen". Ovo znači da korisnik mora sprovesti kreditni postupak kod prijave projekta. U prijašnjim natječajima, postupak dostava obvezujućeg pisma namjere se tražio kod drugog dijela prijave, tj. nakon formiranja liste. Ovim putem pozivam predlagatelja ovog natječaja, da u svrhu dokazivanje sposobnosti korisnika za provedbu projekt koristi instrument neobvezujućeg pisma namjere, kako bi se donijela Odluka o rzultatu administrativne kontrole. Svaka banka će efikasnije korisnicima izdati Obvezujuće pismo namjere, kada se uz zahtjev priloži Odluka o rezultatima administrativne kontrole. Navedeno dozvoljavam kao uvijet za pristupanje sklapanju Ugovora o financiranju. Ovim korakom bi uvelike učinili veliki korak ka lakšim ostvarivanju rezultata ovog natječaja. Primljeno na znanje Korisnik je u obvezi dostaviti obvezujuće pismo namjere banke samo u slučaju kada traži veću vrijednost potpore po projektu od zbroja vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.
21 ALEN MIKULIĆ  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Prilog 2 - KRITERIJI ODABIRA: 1. Veličina gospodarstva (Eura SO): bodovi 100.000 - 500.000 15 > 500.000 12 15.000 – 99.999 10 8.000 – 14.999 8 Poželjno bi bilo uvesti barem jedan kvalitativni kriterij vezan na dosadašnju proizvodnju mlijeka,kao prijedlog predlažem godišnju prosječnu proizvodnju mlijeka po kravi (kg u 305 dana, prema podacima HAPIH-a) koju bi dokazivali potvrdom HAPIH-a: 6.000 litara-8000 litara 1bod 8000 litara-10000 litara 3 boda više od 10 000litara 5 boda Prilog 3 Lista prihvatljivih troškova Mislim da bi bilo jako važno napomenuti jednu važnu stvar,naime natječaj 4.1.2 Zbrinjavanje,rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš najavljen je za 1.3.2022.g do 27.04.2022.g naime u njegovu listu prihvatljivih troškova stavljene su cisterne za prijevoz i deponiranje stajskog gnoja u oranice većih volumena ali nije stavljen u listu troškova traktor potreban za vuču te cisterne kao šta je napravljeno u prijedlogu ovog natječaja,traktor za vuču mikser prikolice. Prijedlog je da se sukladno natječaju 4.1.2 ako je korisniku odobrena potpora za cisternu ili prikolicu većih volumenskih površina omogući traktor isključivo za tu namjenu na listu prihvatljivih troškova na prijedlogu ovog natječaja. Djelomično prihvaćen Veliki korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine >250.000 EUR SO. Smatramo da vrednovanje po osnovi proizvodnje po kravi nije pravedan kriterij, jer su svojstva mliječnosti pasminska obilježja. Simentalska pasmina imala je prosječnu proizvodnju u standardnoj (305 dana) laktaciji 5.466 kg mlijeka u 2020. godini, dok je u istoj godini holstein pasmina imala prosjek 8.342 kg mlijeka. Traktor nije prihvatljiv trošak u sklopu tipa operacije 4.1.2. Traktor će biti dodan kao prihvatljiv trošak u Listi prihvatljivih troškova.
22 SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTASKOG GOVEDA  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2 - KRITERIJI ODABIRA: 1. Veličina gospodarstva (Eura SO): bodovi 100.000 - 500.000 15 > 500.000 12 15.000 – 99.999 10 8.000 – 14.999 8 10. Korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju, korisnik mora u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju biti član proizvođačke organizacije priznate u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili u sektoru goveđeg mesa (dodati !). Pojašnjenje: Savez uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba (ZGSIM) jedna je od najaktivnijih i uzornijih organizacija u stočarstvu RH, a okuplja veliku većinu najnaprednijih uzgajivača simentalskog goveda na području svoga djelovanja, koji su i proizvođači mlijeka i mesa i rasplodne stoke, no, ZGSIM ima status proizvođačke organizacije u sektoru goveđeg mesa. 13. Mladi poljoprivrednici (<41 navršene godine; <5 godina) - svi po 5 bodova neovisno o tome je li nositelj manje ili više od 2 godine Dodatno: Neophodno uvesti barem jedan kvalitativni kriterij vezan na dosadašnju proizvodnju mlijeka - početni prijedlog: godišnja prosječna proizvodnja po kravi (kg u 305 dana, prema podacima HAPIH-a): 6.000 – 8.000 = 1 bod > 8.000 = 3 boda Prilog 3 - LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA 1.2.11. Specificirati i: podne rešetke, gume na podnim rešetkama, gume / madraci u ležištima Djelomično prihvaćen Veliki korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine >250.000 EUR SO. Prijedlog u vezi bodovanja kada je korisnik član proizvođačke organizacije ili zadruge se prihvaća i predloženi tekst će se dodati u Prilog 2 Kriteriji odabira. U skladu sa zaključcima 10. sjednice Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020, održane 23. studenoga 2021. godine u svim kriterijima odabira primijenit će se isti pristup i izjednačiti broj bodova za sve horizontalne kriterije. Smatramo da vrednovanje po osnovi proizvodnje po kravi nije pravedan kriterij, jer su svojstva mliječnosti pasminska obilježja. Simentalska pasmina imala je prosječnu proizvodnju u standardnoj (305 dana) laktaciji 5.466 kg mlijeka u 2020. godini, dok je u istoj godini holstein pasmina imala prosjek 8.342 kg mlijeka. Prijedlog dodavanja i specifikacije troškova se prihvaća pa će se u točku 1.2.11 dodati podne rešetke, gume na podnim rešetkama, gume/madraci u ležištima.
23 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA U točki 4. Priloga I. je propisano da "Pravne osobe moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba", a u protivnom se zahtjev odbija. Nejasno je zašto se sada ova odredba pokušava implementirati u poljoprivredne natječaje, a do sada (u svim dosadašnjim natječajima) nikada nije postojao ovaj uvjet. Ovime se tvrtke koje su u većinskom privatnom vlasništvu (>50% privatnog vlasništva) stavljaju u nejednak i neravnopravan položaj s ostalim privatnim tvrtkama. Smatramo da bi se prilikom strukturiranja natječaja trebalo voditi računa da je Hrvatska prošla fazu privatizacije (za razliku od većine EU zemalja) i da je kod pojedinih tvrtki (poglavito u području poljoprivrede) iz nekih razloga kao recidiv ostalo državno ili JLS vlasništvo oko 30%. Ovako formuliranim prijedlogom bi te tvrtke, koje su suštinski i formalno u privatnom vlasništvu od 70%, bile diskriminirane i stavljene u nejednak položaj u odnosu na ostale privatne tvrtke. Stoga, predlažemo da ovaj uvjet ne uvodite kao kriterij prihvatljivosti prijavitelja. Prihvaćen Uvjet je brisan.