Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ PRAVILNIK , Članak 11. Poštovani, predlažemo da se u stavku (7) dodaju i kronične bolesti dišnih putova s obzirom da je moguće da je zbog uvjeta u kojima su branitelji boravili na ratištu (izloženost vlazi, hladnoći, plijesni, barutnim česticama i ostalom štetnom aerosolu koji nastaje pri ratnim djelovanjima, cigaretnom dimu čak i u slučajevima kada se radilo o nepušačima, nemogućnosti odvikavanja od pušenja zbog psihičkih posljedica sudjelovanja u ratnim operacijama što dovodi do KOPB-a, emfizema i karcinoma, i mnogim drugim okolnostima). Sve navedeno je teško dokazati kao direktnu posljedicu rane ili ozljede pa predlažemo da se braniteljima omogući da dobiju plućnu rehabilitaciju prema ovom Pravilniku bez dodatnih administrativnih opterećenja. Nije prihvaćen U članku 11. stavku 7. točkama a) do c) navedena su najteža i najčešća zdravstvena stanja u slučajevima kojih će se odobriti medicinska rehabilitacija bez dodatnog postupka utvrđivanja uzročno-posljedične veze. Svi ostali slučajevi razmotrit će se pojedinačno sukladno točki d).