Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. PRAVILNIK, Članak 1. Iako se ove izmjene rade radi ukidanja parafiskalnog nameta, problem je u načinu izdavanja vodopravnih akata odnosno postupanjima "Izdavatelja", a koji iste izdaju BEZ potrebne (propisane) dokumentacije, a i sami su čestu uključeni u te postupke ne samo kao izdavatelj već zainteresirana strana. Često se ta potrebna dokumentacija lažira, plaćaju se studije protivne činjeničnom stanju pa tako imamo Hrvatske vode VGI Rijeka odnosno direktora g. Gordana Gašparovića koji osim izbjegavanja raznih zakonskih obveza prilikom izrade dokumentacije izbjegava zakonom propisane procedure, lažira dokumentaciju i studije što nadležno ministarstvo, MZOE, konkretno gđa. Elizabeta Kos nadzor na dostavljene dokaze ne pokreće potrebne, također zakonom propisane procedure. Ostaje nam jedino nadati se kako će USKOK i ostale nadležne institucije provjeriti skijanja i ljetovanja na najskupljim svjetskim destinacijama plaćena od interesnih osoba te ogromne štete nastalim na osjetljivim, (za)štićenim područjima uslijed izdavanja akata i protuzakonitog postupanja gdje je došlo do ozbiljnih posljedica odnosno zloporaba (Pazinska jama, vodocrpilište kod Senja, HEP, aglomeracije itd.) Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na prijedlog propisa, a na neutemeljene i lažne optužbe predlagatelj propisa, u postupku e-savjetovanja, ne odgovara.