Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bina-Istra Pravilnik o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC, Članak 6. U čl. 6. nije predviđeno postupanje u situaciji kada subjekt za naplatu cestarine namjerava koristiti novu tehnologiju za pružanje usluge (npr. implementacija free flow sustava s drugim dobavljačem) tj. nije definirano tko tada snosi troškove za prihvat opreme i uređaja EENC pružatelja usluge. Sukladno navedenom predlažemo dodati stavak 3. koji glasi: (3) U slučaju kada subjekt za naplatu cestarine vrši značajne izmjene svog softwarea i/ili hardwarea na način da takve izmjene onemogućavaju EENC pružatelju usluge daljnje pružanje EENC usluge bez prilagodbe sustava, u tom slučaju pružatelj usluge EENC-a je dužan snositi sve troškove prilagodbe svoje opreme, dok subjekt za naplatu cestarine ima pravo od pružatelja usluge EENC naplatiti troškove i to: Fiksnu naknadu za izradu nove dokumentacije temeljem koje dokumentacije je pružatelj usluge EENC-a dužan svoju opremu prilagoditi izmijenjenom sustavu subjekta za naplatu cestarine Fiksnu naknadu za testiranje i provjeru novog tehnološkog rješenja koje ima pružatelj EENC usluge, u fiksnom iznosu Iznos svih troškova koje mu naplate treće strane za testiranje opreme u vozilu, te dodatnih 15% troškova vanjskih dobavljača, a na ime internih troškova subjekta za naplatu cestarine nastalih prilikom provođenja testova kompatibilnosti na vozilima i opremi Izračun troškova prema ovom stavku mora biti transparentan, ne diskriminirajući i po istom principu iskazivanja troškova za sve pružatelje usluga EENC-a u području EENC-a subjekta za naplatu cestarine. U slučaju da sukladno ovom stavku pružatelj usluge EENC-a ne želi nastaviti suradnju sa subjektom za naplatu cestarine, pružatelj usluge EENC-a ima pravo na raskid ugovornog odnosa uz obvezu podmirenja svih obveza i eventualnih dugovanja prema subjektu za naplatu cestarine sukladno ugovornom odnosu. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Bina-Istra Pravilnik o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC, Članak 7. Predlažemo izmijeniti cijeli stavak 2 članka 7 na sljedeći način, a sve kako bi se izbjegle situacije u kojima se ugovorni odnos zasnuje tijekom godine kada je najmanji promet pa samim time garancije ne bi pokrivala razdoblje kada je prihod najveći: (2) Visina bankovne garancije određuje se u ugovoru subjekta za naplatu cestarine i pružatelja usluge EENC-a, a ista mora odgovarati najmanje: i. vrijednosti najvećeg mjesečnog prihoda pružatelja usluge EENC-a ostvarenog kod subjekta za naplatu cestarine u prethodnoj godini ili ii. vrijednosti očekivanog najvećeg mjesečnog prihoda pružatelja usluge EENC-a u tekućoj u slučaju da u prethodnoj godini nije postojao poslovni odnos s pružateljem usluge ili da je u prethodnoj godini ugovorni odnos trajao manje od 12 mjeseci. Prihvaćen Prihvaća se.