Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Turistička zajednica Grada Preloga Prilog 1., I. Poštovani, predlažemo uvođenje dodatnih predmeta iz područja računovodstva neprofitnih organizacija i uredskog poslovanja. Pristupnici stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici trebali bi poznavati barem osnove iz navedenih područja kako bi se bolje snalazili i upravljali poslovanjem u turističkoj zajednici. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Pravilnikom se propisuje ispitni program za obavljanje stručnih poslova na izvršenju zadaća turističkih zajednica, a koje su uređene propisima iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta. Računovodstvo i uredsko poslovanje nisu stručna znanja koja su vezana isključivo uz obavljanje poslova u turističkim zajednicama. Uredsko poslovanje uređeno je Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/21) kojom se uređuju pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave.
2 Turistička zajednica Grada Preloga PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA RAD U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI, Prilog 2. Mjera Stručno zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ukinuta je početkom 2020. godine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa je institut propisan Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19). Iako mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatski zavod za zapošljavanje više ne provodi, potrebno je priznati tako stečeno radno iskustvo bivših korisnika te mjere.