Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krešimir Kuterovac PROGRAM POTPOREPOLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU, 5.MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Poštovani Stočarstvo je na ovome području velikog potencijala i predlažem da MPS osiguura sredstva i program potpore proširi sa novom mjerom . Mjera za nabavu rasplodne stoke Mjerom bi se poljoprivrednicima sa ovoga područja upisanim u odgovarajuće registre omogućila potpora za nabavu za prvih ( 10 junica,20 nazimica,50 šilježica/jarica) . Iznos potpore za nabavu je 7500 kn za nabavu junica mliječnih/kombiniranih pasmina goveda, 5000 kn zanabavu junica mesnih pasmina 2000 kn za nabavu F1 generacija rasplodnih nazimica 3000 kn za nabavu čistih pasmina /linija rasplodnih nazimica 1000 kn za nabavu F1 generacija šilježica i jarica 2000 kn za nabavu čistih pasmina šilježica i jarica Proizvođač je obavezan držati stoku za koje je ostvario potporu ili zamjensku u uzgoju minimalno dvije godine . Ukoliko se zbog bolesti, uzgojnih pogreški, više sile živtinje izluče iz proizvodnje proizvođač je dužan nabaviti istovrijedno zamjensko grlo i držati ga u uzgoju do proteka obaveznog roka uzgoja . Nije prihvaćen Ne prihvaća se Ovaj Program odnosi se na poljoprivredne proizvođače s prijavljenim površinama na Jedinstvenom zahtjevu za 2021. godinu s ciljem zadržavanja poljoprivredne proizvodnje na razini prošlogodišnje kroz jednokratnu potporu kojom se olakšava nabava repromaterijala i nastavak proizvodnje.
2 Dražen Kocet PROGRAM POTPOREPOLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU, 6.KORISNICI Pridružujem se komentarima da je potporu potrebno proširiti na sve korisnike pa tako i na pčelarski sektor Sisačko Moslavačke županije gdje je prema službenim podacima usljed potresa stradalo 6000 pčelinjih zajednica. Ako to preračunamo sa vrijednošću istih od cca 600 kuna to iznosi 3.600. 000, 00 kn. Tih 6000 zajednica bi u recimo prosjećnoj godini donjelo cca 40 kg. meda. Kada pomnožimo 6000 sa 40 i sa prodajnom cijenom od 40 kn to vam u konaćnici ispada još 9.600.000, 00 kn. što je ukupni gubitak od 13.200 000,00 kn. Naravno da su ti gubici još veći na širem području županije usljed loših vremenskih uvjeta. Predlažem da se pčelarima vlasnicima OPG-a iz županije također pomogne sa potporom po košnici u iznosu od 50 kn. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Ovaj Program odnosi se na poljoprivredne proizvođače s prijavljenim površinama na Jedinstvenom zahtjevu za 2021. godinu s ciljem zadržavanja poljoprivredne proizvodnje na razini prošlogodišnje kroz jednokratnu potporu kojom se olakšava nabava repromaterijala i nastavak proizvodnje.
3 ZLATKO REPAČ PROGRAM POTPOREPOLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU, 6.KORISNICI Poštovani, prema službenim podacima APPRRR na dan 31.12.2021. godine od 8562 registrirana OPG-a na području Sisačko-moslavačke županije 4271 OPG ima površine do 3 ha. Iz tog podatka je razvidno da će veliki broj OPG-ova ostati van ove potpore. Važno je istaknuti da su to OPG-ovi koji većinom imaju kombiniranu ratarsko-stočarsku proizvodnju, pa stoga njihova proizvodnja ostaje na tržištu RH. Također takvi OPG-ovi nemaju mogućnosti ugovaranja rabata i raznih popusta za svoju proizvodnju te će u ovoj situaciji doći do slabljenja njihovog proizvodnog potencijala. PREDLAŽEM: da su za ovaj program prihvatljivi korisnici sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više pod proizvodnjom žitarica, uljarica, industrijskog bilja, krmnog bilja i povrća. Primljeno na znanje Korisnici potpore u okviru Programa su svi poljoprivredni proizvođači s prijavljenim površinama od 1 ha i više na Jedinstvenom zahtjevu za 2021. godinu pod ratarskim kulturama, povrćem, trajnim nasadima, ljekovitim i aromatičnim biljem.
4 DOMAĆE VOĆE d.o.o. PROGRAM POTPOREPOLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU, 6.KORISNICI Poštovani, obzirom da se u ovom prijedlogu ne spominju poljoprivredni proizvođači iz voćarskog sektora predlažem da se i njih obuhvati ovom potporom. Članovi proizvođačke organizacije Domaće voće sa područja Sisačko-Moslavačke Županije kao i druge kolege ulažu velike napore da bi opstali na tržištu i zadržali proizvodnju. Stigmatizacoijom voćara i izuzećem iz ove potpore nebi bilo pravedno obizirom na trenutno stanje u našem sektoru. Primljeno na znanje Korisnici potpore u okviru Programa su svi poljoprivredni proizvođači s prijavljenim površinama od 1 ha i više na Jedinstvenom zahtjevu za 2021. godinu pod ratarskim kulturama, povrćem, trajnim nasadima, ljekovitim i aromatičnim biljem.
5 KRISTINA KADIĆ PROGRAM POTPOREPOLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU, 6.KORISNICI Opet će stradati oni mali poljoprivrednici koji nemaju upisano 3 ha i više i koji se stvarno muče da nešto rade i da imaju. Ako ste stvarno imali volju pomoći poljoprivrednicima na ovom području onda pomozite svima a ne samo velikima a pogotovo onima koji imaju upisanu zemlju a ne rade ništa Primljeno na znanje Korisnici potpore u okviru Programa su svi poljoprivredni proizvođači s prijavljenim površinama od 1 ha i više na Jedinstvenom zahtjevu za 2021. godinu pod ratarskim kulturama, povrćem, trajnim nasadima, ljekovitim i aromatičnim biljem.
6 Krešimir Kuterovac PROGRAM POTPOREPOLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU, 7.PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Za mjeru nabave rasplodne stoke osigurat će se 6 500 000 kuna u Državnom proračunu Nije prihvaćen Ne prihvaća se Ovaj Program odnosi se na poljoprivredne proizvođače s prijavljenim površinama na Jedinstvenom zahtjevu za 2021. godinu s ciljem zadržavanja poljoprivredne proizvodnje na razini prošlogodišnje kroz jednokratnu potporu kojom se olakšava nabava repromaterijala i nastavak proizvodnje.