Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o istraživanju velikih nesreća povezanih s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. ISTRAGA, Članak 5. Potrebno je propisati koje uvjete treba zadovoljavati glavni istražitelj, barem okvirno. Za ovako važnu ulogu nije dovoljno biti samo „iz redova Ministarstva“ (2. Glavnog istražitelja imenuje rješenjem Ministar iz redova Ministarstva.). Nadalje nije navedeno u koju listu, koju vodi Ministarstvo, trebaju biti upisani „neovisni stručnjaci“, koje uvjete trebaju zadovoljiti i na temelju čega će ih imenovati Ministar, odnosno treba pojasniti što znači pojam „primjereno kvalificirani za istražitelje“. Tko neovisne stručnjake i na koji način predlaže na „listu“, odnosno na temelju čega će Ministar prilikom imenovanja procijeniti njihovu „primjerenu kvalificiranost". Djelomično prihvaćen Neovisni stručnjaci koji mogu biti članovi Povjerenstva biti će imenovani na traženje Ministarstva iz redova pravnih osoba s javnim ovlastima, stručnih, znanstvenih i obrazovnih ustanova, kao i stručnih udruga; dok je člankom 6. stavkom 2. Pravilnika određeno: "Članovi Povjerenstva moraju imati stručnu osposobljenost, stručno znanje i praktično iskustvo u konkretnim područjima koja su predmet istrage".
2 INA Industrija nafte d.d. ISTRAGA, Članak 6. - U članku 6. navedeno je da povjerenstvo nakon imenovanja potpisuje izjavu na temelju koje preuzima sve ovlasti i odgovornosti sukladno Pravilniku, ali u Prijedlogu Pravilnika nisu navedene odgovornosti povjerenstva. - U potpunosti je opravdan zahtjev Prijedloga Pravilnika da izvještaj koji priprema Povjerenstvo ne smije sadržavati tekst kojim se utvrđuje krivnja ili odgovornost za nesreću (čl. 13. stavak 2.). Međutim, nije mi jasna odredba da izvješće ne smije biti sastavljeno na način da može poslužiti u svrhu utvrđivanja bilo kakve pravne odgovornosti (čl. 11. stavak 2.). Prema Zakonu, Ministarstvo provodi istragu velikih nesreća radi prikupljanja dokaza u svrhu analize velikih nesreća, radi utvrđivanja uzroka i prijedloga za poboljšanje stanja, te pravodobnog i točnog izvještavanja o rezultatima istrage. Postavlja se pitanje, zbog čega činjenice u izvješću koje potpisuju „primjereno kvalificirani stručnjaci za istražitelje“, ne mogu poslužiti u svrhu utvrđivanja pravne odgovornosti. Nije prihvaćen Ovdje ukazujemo na odredbe članka 1. Pravilnika kojima je određeno: "Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, postupci, način i ovlasti za provedbu istrage velikih nesreća povezanih s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika, kako bi se: a) omogućila brza provedba istrage radi prikupljanja dokaza i podataka u svrhu primjerene analize velikih nesreća povezanih s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika, b) osiguralo pravodobno i točno izvješćivanje o rezultatima istrage i prijedlozima za poboljšanje stanja, sa svrhom unaprjeđenja sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, zaštite okoliša i prirode i smanjenja rizika budućih velikih nesreća povezanih s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika". odnosno nigdje nije propisano da se predmetnim Pravilnikom utvrđuje pravna odgovornost. Ovdje je bitno napomenuti da se predmetnim Pravilnikom određuje samo ono što je propisao Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, odnosno istim Zakonom i Pravilnikom nigdje nije navedeno da ostala državna tijela sukladno svojim nadležnostima nisu dužna provoditi istrage glede velikih nesreća povezanih s odobalnim radovima, odnosno provođenjem istrage po ovom Pravilniku ne isključuje provođenje i ostalih istraga.
3 INA Industrija nafte d.d. ISTRAGA, Članak 7. - Članak 7. stavak 1, podstavak b) na kraju iza zareza dodati „uz poštivanje mjera sigurnosti“. Prihvaćen Zahvaljujemo, ispravljeno.
4 INA Industrija nafte d.d. ISTRAGA, Članak 8. - Članak 8. stavak 1. umjesto „članka 8.“ napisati „članka 7.“ Prihvaćen Zahvaljujemo, ispravljeno.