Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Fito ekologija d.o.o. NATJEČAJ Imamo nekoliko prijedloga vezanih za probleme s kojima se susreću krajnji korisnici: Dinamika objavljivanje natječaja za ovu mjeru bi trebala biti minimalno dva puta godišnje. Za šetete uvjetovane zlatnom žuticom je definitivno najprikladniji jesenski period, kada bi fitosanitarni inspektor utvrdio zarazu i naredidio uklanjanje zaraženog nasada do početka nove vegetacije tj. do kraja ožujka. Biologija patogena fitoplazme i vektora američkog cvrčka je takva da je sa sigurnošću moguće odrediti postotak zaraze u periodu od lipnja pa do kraja vegetacije. Kada fitosanitarni inspektor utvrdi zarazu u tome periodu naredi uklanjanje nasada dok je nasad još u vegetaciji tj. nije završena berba. Na ovakav način korisnici ne ostvaruju prihode a imali su troškove. Također se može postaviti pitanje potrebe Rješenja fitosanitarne inspekcije za prijavu na natječaj, kada se točno zna koja su to demarkirana područja zaraze zlatnom žuticom u Hrvatskoj a kao takva su i praćena od nadležnih službi. Predlažemo da se vinogradarima sa demarkiranih područja omogući prijava na natječaj bez Rješenja fitosanitarne inspekcije koje bi se priložilo najkasnije kod podnošenja prvog zahtjeva za isplatu. Naš prijedlog je da se još jednom iskomunicira sa nadležnim stručnim službama dinamika pojave patogena a u skladu sa navedenim objavi natječaj koji bi bio najučinkovitiji za krajnjeg korisnika. Na taj način bi se riješili širenja zaraze a istovremeno omogućili vinogradarima da iskoriste predviđena sredstva. Djelomično prihvaćen Natječaji za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ se objavljuju za projekte obnove poljoprivrednog potencijala koji je uništen prirodnim nepogodama, a ne samo zbog obnove vinograda koji su zaraženi zlatnom žuticom. Projekti obnove poljoprivrednog potencijala koji je uništen prirodnim nepogodama zahtijevaju brzu reakciju. Novi natječaj koji uključuje i štete od zlatne žutice Ministarstvo poljoprivrede planira objaviti krajem ljeta/početkom jeseni. Time će se omogućiti završetak berbe kako navodite u prijedlogu. Prema stavku 1. članku 8. Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze („Narodne novine“, broj 48/2018) ako je u vinogradu s više od 20 % trsova koji pokazuju simptome koji upućuju na zarazu zlatnom žuticom, Državni inspektorat izdaje rješenje kojim je obavezno krčenje cijelog vinograda. S obzirom na cilj i odredbe Naredbe izlazak inspektora na teren je obavezan kao i izdavanje Rješenja fitosanitarne inspekcije, čime se kvalitetnije doprinosi suzbijanju zaraze žutice vinove loze. Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano razmjenjuje informacije sa stručnim službama i prati situaciju na terenu vezanu uz dinamiku pojave patogena na temelju čega se i objavljuje Natječaj za provedu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.
2 PRUDENCIA KONZALTING NATJEČAJ Komentar - Uvjeti prihvatljivosti U slučaju zaraženosti vinograda zaraznom - zlatnom žuticom, nije prihvatljiva sadnja novog vinograda na drugoj katastarskoj čestici. Predlažemo izmjenu uvjeta prihvatljivosti u dijelu krčenja kompletnog vinograda zbog zarazne žutice te da bi u slučaju zlatne žutice trebalo omogućiti sadnju novog vinograda po izboru i na drugoj – zdravoj čestici, jer vinogradari iz iskustva vele da bi zemlja nakon krčenja zaraženog vinograda trebala biti bez nasada 5 godina. Dešava se da vinogradari koji su išli na mjeru prije 4 godine, na iskrčenim vinogradima opet imaju isti problem. Komentar - Lista prihvatljivih troškova U PRILOG 3 - Lista prihvatljivih troškova_XIV natjecaj_.pdf, točka 5.2.9.3 piše između ostalog da nabava opreme za armaturu višegodišnjih nasada i usluga postavljanja u slučaju zaraženosti žuticom nije prihvatljiva. Smatramo da bi trebalo omogućiti da vinogradari koji krče vinograde imaju pravo na financiranje i tog dijela jer mnogi vinogradi imaju drvene armature koji se prilikom vađenja / krčenja vinograda oštećuju zbog dotrajalosti i više nisu pogodne za nove nasade. Nije prihvaćen Tip operacije 5.2.1. u ovom programskom razdoblju se provodi u skladu s mišljenjem stručnih službi prema kojemu se preporuča „odmor“ tla od najmanje jedne godine prije sadnje novog vinograda uz pretpostavku da su detaljno uklonjeni i uništeni dijelovi korijena prilikom pripremne obrade tla „rigolanja“ za sadnju novog vinograda. S obzirom da je rok za provedbu projekta (rok za dostavljanje konačnog zahtjeva za isplatu) 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, smatramo da postoji dovoljno vremena za provedbu projekta (sadnju na istoj čestici). Vaš prijedlog ćemo uzeti u obzir prilikom programiranja provedbe intervencije za obnovu uništenog poljoprivrednog potencijala u novom programskom razdoblju 2023. – 2027. Primljeno na znanje U slučaju zaraženosti vinove loze žuticom, u Prilogu 3 - Listi prihvatljivih troškova , točka 5.2.9.3, neprihvatljivi su samo troškovi označeni na kraju redka sa zvjezdicom (*): * Napomena: Nije primjenjivo za krčenje vinograda na temelju Rješenja fitosanitarne inspekcije o zaraženosti vinove loze žuticom koje je izdano od nadležnog ureda Fitosanitarne inspekcije, označeni troškovi nisu prihvatljivi. Dakle, prihvatljivi troškovi su nabava opreme za višegodišnje nasade i višegodišnje bilje uključujući konstrukciju nasada: - nabava opreme za armaturu višegodišnjih nasada i usluga postavljanja - nabava opreme protugradne zaštite i usluga montaže - nabava opreme protukišne zaštite i usluga montaže - nabava sustava za navodnjavanje i usluga postavljanja.
3 Joško Bubalo 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore, 2.2.1. Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Kod točke B nije navedeno da korisnik prijavljuje katastrofalni događaj Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda, a isto ima obavezu registriranja štete u Registar šteta pri Ministarstvu financija. Prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), zlatna žutica se ne navodi kao prirodna nepogoda. U Prilogu 1, točka 15 Natječaja navodi se da se zahtjev odbija ako nije ispunjen uvjet. Nije prihvaćen Točkom 15 Priloga 1 Natječaja propisuju se uvjeti koji se odnose na prirodne nepogode, a zlatna žutica se ne smatra prirodnom nepogodom kako ste i naveli u komentaru. Iz tog se razloga u slučaju zlatne žutice šteta ne prijavljuje Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda. Prema točki 40 Priloga 1 Natječaja korisnik mora imati Rješenje o zaraženosti vinove loze žuticom izdano od nadležnog ureda Fitosanitarne inspekcije.