Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nova TV d.d. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 2. Pravilnik mora biti usuglašen sa čl. 48/6 ZEM-a koja glasi: Odredba stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na udio hrvatskih audiovizualnih djela primjenjuje se i na pružatelje specijaliziranog kanala u dijelu programa koji ne pripada specijaliziranom programu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Hrvatska audiovizualna djela su uvijek i europska djela. Osim toga, sadržaj naveden u primjedbi reguliran je odredbom čl. 48. st. 6. ZEM-a te odredbu nema potrebe ponavljati u Pravilniku.
2 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 3. Predlažemo u ovom članku također definirati kakvi se sadržaji ne smatraju europskim djelima (vijesti, sportska događanja, pornografski sadržaj, igrama (igre na sreću, loto igre), oglašavanje, teletrgovina, kako je to predviđeno člankom 3. Napominjemo da se za pornografski sadržaj ne može utvrditi porijeklo djela jer ne postoji javna baza podataka iz koje se porijeklo djela može sa sigurnošću utvrditi. Predlažemo da se taj sadržaj uopće ne uključuje u ukupan broj naslova u videoteci, obzirom da se nalaze u posebnom xxx katalogu i da ih se ne smije promovirati. Osim toga, predlažemo da se točno definira na koji način se određuje EU djelo, konkretno u odnosu na podatke u Tablici (koji podatak određuje porijeklo EU djela). U stavku 7 potrebno je ispraviti pozivanje na stavak 5 u 6 obzirom da je najmanji početni udio europskih djela u katalogu programa pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev predviđen stavkom 6. ovog članka, a ne stavkom 5. Djelomično prihvaćen U odnosu na dio komentara koji se odnosi na definiranje sadržaja koji se ne smatra EU djelom PRIHVAĆA SE te se ističe kako ZEM izrijekom to ne definira (kao kod linearnih usluga). Međutim, smatramo da se može primijeniti i ovdje. U konačnoj redakciji prijedloga Pravilnika će se utvrditi novi tekst. Dio komentara koji se odnosi na točan način definiranja EU djela prema Tablici nije jasan, budući da je konkretno određeno što je to EU djelo i na temelju kojih kriterija se određuje te se primjedba NE PRIHVAĆA. Vezano uz komentar pozivanja na stavak 7, PRIHVAĆA SE. Došlo je do pogreške prilikom prijepisa što će se ispraviti u konačnoj redakciji prijedloga Pravilnika.
3 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 3. Nejasna je svrha uzimanja sadržaja kataloga na dan 31. prosinca za potrebe izračuna udjela. Trebao bi se računati godišnji prosjek kako je navedeno u prvoj rečenici. Stanje na dan 31. prosinca ne mora nužno pravilno predstavljati godišnji prosjek. Primjerice, pružatelj usluge je mogao imati stotine sati europskih djela tijekom cijele godine kojima je licenca istekla 30. prosinca. Znači li to da se sva ta djela neće uzeti u obzir prilikom izračuna? Predlaže se obrisati drugu rečenicu stavka 4. Prihvaćen Prihvaća se.
4 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 3. (4)Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev dužni su udio iz stavka 1. ovog članka ostvariti u prosjeku tijekom svake godine. Prihvaćen Prihvaća se.
5 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 3. (2) Izračun udjela iz stavka 1. ovog članka odredit će se na temelju broja sati trajanja audiovizualnih djela u katalogu programa, odnosno udjelu ukupnog trajanja europskih djela u odnosu na ukupno trajanje svih djela sadržanih u katalogu. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Prijedlog Pravilnika u ovome dijelu napravljen je temeljem Smjernica EK te temeljem odredbi ZEM-a.
6 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 3. Prema predloženom načinu izračuna iz stavka 2., pružatelji audiovizualnih usluga koji najviše ulažu u europska djela, naručujući i snimajući televizijske serije i formate, dolaze u nepovoljniji položaj u odnosu na pružatelje koji ulažu manje i pribavljaju samo filmove. Osobito uzimajući u obzir da je cijena proizvodnje pojedine epizode serije/formata najčešće viša od cijene nabavke igranog filma. Prijedlog je izračun temeljiti na trajanju programskog sadržaja, odnosno udjelu u ukupnom broju sati raspoloživog programa na predmetnoj platformi: "(2) Izračun udjela iz stavka 1. ovog članka odredit će se na temelju broja sati trajanja audiovizualnih djela u katalogu programa, odnosno udjelu ukupnog trajanja europskih djela u odnosu na ukupno trajanje svih djela sadržanih u katalogu." Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Prijedlog Pravilnika u ovome dijelu napravljen je temeljem Smjernica EK te temeljem odredbi ZEM-a.
7 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 5. Nejasno je kako će pružatelj medijskih usluga na zahtjev znati da li udovoljava kriteriju iz stavka 1, s obzirom da se financijska izvješća uobičajeno ne objavljuju prije kraja veljače. Da li će Agencija objaviti ukupan prihod svih pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev? Osim toga, na način kako je predloženo, da se zahtjev dostavlja do 28.2., a obveza mora ispuniti do 31.1., znači da pružatelj mora prvo ispuniti obvezu dostave podataka a onda zahtjevati izuzeće, pa se predlaže omogućiti dostavu izvještaja tek ako zahtjevu ne bude udovoljeno. Konačno, predlažemo da se propiše da se smatra da je zahtjevu udovoljeno ako Vijeće ne obavijesti pružatelja u roku od 14 dana od primitka zahtjeva Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Subjekti na koje se odnose ove odredbe mogu s priličnom preciznošću svakako do 31.1 procijeniti svoje prihode, bez obzira što GFI još neće biti javno objavljeni. Ukoliko će doći do velike razlike između procjene prihoda i stvarnog prihoda to će se javiti Agenciji koja će to uzeti u obzir. Isto tako, svi subjekti imaju svoje procjene vrijednosti o ukupnim prihodima, a taj podatak će imati i Agencija. Vezano uz primjedbu o presumpciji, ističe se kako se ne može kod ovakvih stvari postupak temeljiti na presumpciji.
8 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 5. Predlaže se brisanje stavka 4. članka 5. Kriterij za izuzeće koji podrazumijeva prihode manje od 1% u ukupnim prihodima svih pružatelja usluga, trebao bi biti dovoljan. Pogotovo ako se uzme u obzir prijedlog izmjene stavka 1. po kojem bi se računao samo prihod od pružanja usluga na zahtjev. Uz ovaj drugi izuzetak, čak i oni koji bi po izvornom tekstu stavka 1. bili u obvezi ostvarivati najmanje 30% udjela europskih djela (npr. telekomunikacijski operateri), mogli bi biti izuzeti od te obveze što nakladnike s nacionalnom koncesijom opet stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na sve druge pružatelje usluga na zahtjev. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ne može se unaprijed znati tko će biti izuzet. Nakladnici televizije koji su ujedno i pružatelji usluga na zahtjev nisu diskriminirani budući da i u drugim dijelovima ZEM-a moraju udovoljiti strožim uvjetima. Osim toga, ističe se kako je izuzeće namijenjeno upravo malim subjektima koji tek ulaze na tržište te bi im bilo teško odmah ostvariti sve uvjete.
9 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 5. Ako se za izračun uzimaju ukupni prihodi svih pružatelja audivizualnih medijskih usluga, to praktički znači da će obvezu imati isključivo televizijski nakladnici s nacionalnom koncesijom jer prihodi od televizijskog oglašavanja i dalje daleko premašuju bilo koje druge prihode od obavljanja djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga (primjerice usluge na zahtjev) pa nijedan drugi pružatelj neće prijeći prag od 1%. Pogotovo ako u izračun uđu prihodi od HRT-a koji uključuju i pretplatu. Na taj način nakladnici s nacionalnom koncesijom, koji najviše ulažu u proizvodnju i nabavku europskih audiovizualnih djela, dolaze u nepovoljniji položaj u odnosu na druge pružatelje usluga na zahtjev. Pravedan izračun obuhvaćao bi samo prihode ostvarene od obavlljanja djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, bez priohoda od drugih povezanih djelatnosti. Prijedlog: "(1)Obveza iz članka 3. stavka 1. ne primjenjuje se na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji u prethodnoj godini ostvare udio manji od jedan posto u ukupnim prihodima svih pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, uključujući i one koji su usmjereni prema publici u Republici Hrvatskoj. Pod prihodom se podrazumijeva isključivo prihod od obavljanja djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev." Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ne može se unaprijed znati tko će biti izuzet. Nakladnici televizije koji su ujedno i pružatelji usluga na zahtjev nisu diskriminirani budući da i u drugim dijelovima ZEM-a moraju udovoljiti strožim uvjetima. Osim toga, ističe se kako je izuzeće namijenjeno upravo malim subjektima koji tek ulaze na tržište te bi im bilo teško odmah ostvariti sve uvjete.
10 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 5. (1)Obveza iz članka 3. stavka 1. ne primjenjuje se na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji u prethodnoj godini ostvare udio manji od jedan posto u ukupnim prihodima svih pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, uključujući i one koji su usmjereni prema publici u Republici Hrvatskoj. Pod prihodom se podrazumijeva isključivo prihod od obavljanja djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ne može se unaprijed znati tko će biti izuzet. Nakladnici televizije koji su ujedno i pružatelji usluga na zahtjev nisu diskriminirani budući da i u drugim dijelovima ZEM-a moraju udovoljiti strožim uvjetima. Osim toga, ističe se kako je izuzeće namijenjeno upravo malim subjektima koji tek ulaze na tržište te bi im bilo teško odmah ostvariti sve uvjete.
11 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 8. Napominjemo da na stranici Lumiere nisu dostupni svi podatci koji se traže u Tablici npr. država sjedište producentske kuće. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Podatke u konačnosti tumači Agencija. Osim toga, postoji i drugi izvori podataka (ugovor).
12 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 8. Predlažemo da se u stavku 3 precizno propiše što se točno odnosi na medijske usluge na zahtjev, a što na koncesionare (linearne kanale). Predlažemo u stavku 5 produljiti rok na 30 dana zbog kompleksnosti. Djelomično prihvaćen U dijelu koji se odnosi na odredbu st. 3. NE PRIHVAĆA SE. Smatramo da je odredba stavka 3. jasna. Osim toga, postoje dvije zasebne tablice, jedna za linearne usluge druga za usluge na zahtjev. Vezano uz rok, PRIHVAĆA SE. Konačno rješenje će se utvrditi u konačnom tekstu prijedloga Pravilnika.
13 RTL Hrvatska d.o.o. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 8. Predlaže se obrisati prvu točku stavka 6. (- ugovori o emitiranju/distribuciji navedenih audiovizualnih djela za koja se propituje podrijetlo, odnosno utemeljenost njihova uvrštavanja u europska djela). Osim što takvi ugovori bez iznimke predstavljaju poslovnu tajnu, isti redovno ne sadrže nikakve informacije koje bi pridonijele olakšavanju kategorijazacije djela jer se ne navodi ni podrijetlo, a još manje udjeli u proizvodnji. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Agencija predstavlja regulatora i na njegov zahtjev mora se dostaviti odgovarajuća dokumentacija. Agencija će s navedenim dokumentima postupati na propisani način i neće je učiniti dostupnom javnosti ni trećim osobama. Agencija odlučuje postoje li relevantni podaci.
14 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela, Članak 10. U odnosu na tablicu EU djela, koja je prilog pravilniku, prema podacima koji se zahtjevaju ističemo da: - u odnosu na Redni broj u katalogu neće biti moguće dostaviti redni broj naslova obzirom da se naslovi nalaze u više kataloga, - u odnosu na adresu producentske tvrtke neće biti moguće dostaviti te podatke obzirom isti nisu javno objavljeni. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Navedeni podaci dostavljali su se i do sada i nije bilo problema.