Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Uredbi o osnivanju koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. UREDBU O OSNIVANJU KOORDINACIJE ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA Prema članku 10. stavku 3. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Zakon), ova Uredba bi trebala propisati opseg odgovornosti Koordinacije, ovlaštenika dozvole, operatora, vlasnika i izvođača glede nadzora nad rizicima od velikih nesreća, odnosno odrediti pravila, procese i postupke za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji. U pogledu odgovornosti u Uredbi je navedeno da nije moguć prijenos odgovornosti za velike nesreće s operatera ili vlasnika na Koordinaciju i da je ovlaštenik dozvole financijski odgovoran za sprečavanje i sanaciju štete u okolišu i prirodi prouzročenu odobalnim radovima. Odgovornosti izvođača radova i vlasnika se ne spominju. Što se tiče određivanja pravila, procesa i postupaka za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji, u čl. 12. navedeno je kako će Koordinacija u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Uredbe: • izraditi smjernice za operatere i vlasnike, • uspostaviti formalni sporazum s tijelima javne vlasti kojim se uspostavlja mehanizam potreban za učinkovito djelovanje, uključujući nadzor aktivnosti, zajedničko planiranje, podjelu odgovornosti za obradu izvješća o velikim opasnostima,... U roku od 120 dana od stupanja na snagu Uredbe, Koordinacija je dužna izraditi upute za izradu i dostavu dokumenata iz čl. 13. Zakona (politika za sprječavanje velikih nesreća, izvješće o velikim opasnostima, Plan intervencija odobalnog objekta, ....) Prema tome Prijedlogom Uredbe nisu definirana pravila, procesi i postupci za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata, kako je to navedeno u Zakonu. Djelomično prihvaćen Predmetna Uredba je izmijenjena i dopunjena osnovom zaprimljenih mišljenja i prijedloga glede iste.
2 INA Industrija nafte d.d. UREDBU O OSNIVANJU KOORDINACIJE ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Članak 5. stavak 1. alineja 2: Pojam „bez obrazloženja kontinuirano ne sudjeluje u radu Koordinacije“ kao razlog za opoziv člana Koordinacije, potrebno je jasno definirati što znači sudjelovanje u radu Koordinacije, što može biti obrazloženje za nedolazak, odnosno iza pojma „kontinuirano“ navesti broj sjednica ili nečeg drugog (mjerljivog) što je obuhvaćeno radom Koordinacije. Stavak 4: u trećoj alineji iza riječi uvjetima dodati riječ „propisanim“. Djelomično prihvaćen Predmetnom Uredbom propisani su razlozi za razrješenje, odnosno među ostalim propisano je da će se član razriješiti ako kontinuirano ne sudjeluje u radu Koordinacije bez valjanog obrazloženja. Mišljenja smo da je navedeno dovoljno određeno, odnosno raspisano. Stavak 4. u trećoj alineji je izmijenjen.
3 INA Industrija nafte d.d. UREDBU O OSNIVANJU KOORDINACIJE ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, Članak 2. Pojam „osoba koja je na bilo koji način povezana s ovlaštenicima dozvole, operatorima, vlasnicima i izvođačima odobalnih radova“, na temelju kojeg se odlučuje o (ne)imenovanju člana Koordinacije ili stručnjaka iz redova znanstvene i stručne javnosti, je vrlo širok pojam, što može ograničiti imenovanje komisije na vrlo mali broj članova, odnosno na diskvalifikaciju stručnih osoba iz banalnih razloga. Prijedlog je da se uz uobičajene uvjete sukoba interesa (stavak 11. ovog članka), imenovanje osoba uvjetuje njihovim ne sudjelovanjem u pripremi i realizaciji projekata istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Nije prihvaćen Nije prihvaćeno budući stručnjak iz redova znanstvene i stručne javnosti ne može biti na bilo koji način povezan s ovlaštenicima dozvole, operatorima, vlasnicima i izvođačima odobalnih radova pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, budući bi se moglo dovesti u pitanje njegova neovisnost i objektivnost prilikom rada u Koordinaciji.