Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati radionice ovlaštene za održavanje željezničkih vozila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Luka Marinovic I. UVODNE ODREDBE, Članak 4. Poštovani, Za članak 4., stavak 4. – predlažem za barem jednog od člana Povjerenstva svakako s Fakulteta strojarstva i brodogradnje ili fakulteta slične strojarske struke, koje u svojem ustrojstvu ima „Zavod za motore i transportna sredstva“, „Katedru za tračna i lebdeća pružna vozila“ ili zavod i katedru slične specijalizacije. Pri tome nikako ne bih nominirao Prometni fakultet, koji nije nadležan za vozila i transportna sredstva; već promet tih istih vozila – što je druga tematika. p.s. Moram napomenuti kako sam svoju izobrazbu napravio pri Tehničkom veleučilištu Zagreb, upravo na već spomenutom Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Ali to nikako ne znači kako član Povjerenstva mora biti sa Sveučilišta u Zagrebu, mada bi mi to bilo drago ako tako bude. Postoje i Tehnički fakultet u Rijeci, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu te Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Hvala, Luka Marinović Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Imenovanjem članova povjerenstva za provjeru uvjeta iz Pravilnika od strane ministra iz članka 4. Stavaka 2.i 4. nije definirana obveza imenovanja isključivo službenika ministarstva, čime se omogućava da se imenovanjem u rad povjerenstva, prema potrebi, uključe i druge stručne osobe - prije svega se isto može odnositi na one s praktičnim znanjem u djelatnosti održavanja željezničkih vozila koji nisu u sukobu interesa u konkretnom slučaju, a manje na članove akademske zajednice.
2 Luka Marinovic I. UVODNE ODREDBE, Članak 5. Poštovani, Za članak 5., stavak 2. - predlažem izvještaje o radu radionice slati periodično kvartalno ili polugodišnjim izvještajem, kako bi se pravovremeno i bez zahtjeva izvještavalo nadležno Ministarstvo. U protivnom, će se izvještaji prema ovom slovu Pravilnika iz radionice slati samo na upit nadležnog Ministarstva, a što može biti kobno za željeznički promet u kojem kada dođe do nesreće – one su ne rijetko sa smrtnim posljedicama. Hvala, Luka Marinović Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 5. stavkom 2. definirana je obveza radionice da obavijesti Ministarstvo, Agenciju za sigurnost želj.prometa, posjednika i subjekt nadležan za održavanje vozila isključivo u slučaju promjena u održavanju u odnosu na izdano odobrenje. Isto se ne tiče slanja izvještaja o održavanju navedenim subjektima. Nadzor nad radionicom za održavanje vozila treba imati subjekt nadležan za održavanje u skladu s člankom 81. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne Novine”, br. 63/20).