Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Dujmović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
3 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 Adriana Pavković PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Srdačan pozdrav Adriana Pavković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
5 Martina Novak PRAVILNIK Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Lijepi pozdrav, Martina Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
6 Gordana Gregurović Petrović PRAVILNIK Poštovani, podržavam Izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Mišljenja sam da je za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu neophodno biranje kvalitetnih i kompetentnih učitelja koji će djeci iseljenika pružiti kvalitetno obrazovanje kao i osnaživanje u materijalnom smislu te reguliranje u skladu s propisima iz područja rada. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
7 Sunčica Sabljak PRAVILNIK Poštovani, podupirem ovaj pravilnik. Smatram neophodnim biranje kvalitetnoga i kompetentnoga kadra za rad u ovakvoj vrsti nastave. Srdačno, dr.sc. Sunčica Sabljak, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
8 Ana Marija Sačer PRAVILNIK Poštovani! Podržavam Izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu je potrebno regulirati i osnažiti što se može uz kvalitetan nastavnički kadar. Srdačan pozdrav, Ana Marija Sačer Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
9 Marija Blažević PRAVILNIK Poštovani, podržavam Izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. U svakom slučaju, rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, treba regulirati i osnažiti, a sukladno propisima iz područja rada. Također, smatram da je najvažnije odabrati kvalitetan nastavnički kadar kako bi djeci iseljenika pružio maksimalnu podršku u svakom pogledu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
10 Ankica Pokos PRAVILNIK Poštovani, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi i inozemstvu ima dvije promjene koje će pridonijeti pravednijem postupku i uvjetima ( U članku 6. stavku 1. riječi: „na rok od četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „ na rok do najdulje četiri godine, pri čemu će se konačno trajanje ugovora o radu odrediti prilikom sklapanja istoga na način da ugovor o radu prestaje posljednjeg dana školske godine u četvrtoj godini mandata učitelja.“ . U stavku 2. riječi: „ako je nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radio najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
11 Senija Horvat PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Rad u inozemstvu svakako treba podržati, regulirati i osnažiti na svim pravnim razinama. Senija Horvat, učiteljica mentor razredne nastave Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
12 LJILJANA CVETKO PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam svaku pojednostavljenu točku ovog pravilnika te njegovu prilagodbu zakonu o radu i komparaciju sa pozitivnom praksom u europskoj uniji. Činjenica je da imamo zamršene i bespotrebno komplicirane i kontradiktorne pravilnike i zakone. Ovim pravilnikom se dužina mandata nije promijenila, a što ako imaš kvalitetnog učitelja koji želi nastaviti. Opet natječaj, gubitak vremena, novaca. Što se tiče satnice, i kod nas je teško u nekim područjima ostvariti satnicu, pa je tu dobro predložena nadopuna INA. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
13 Jadranka Jelisavac PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Djeca naših iseljenika moraju imati kvalitetno obrazovanje i educirane odgojno - obrazovne djelatnike koji će s ljubavlju i ponosom prenositi znanja generacijama koje odrastaju daleko od svoje domovine. S poštovanjem, Jadranka Jelisavac, mag. prim. educ., savjetnica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
14 Renata Horžić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam Prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Smatram da je kvalitetan nastavnički kadar najbitniji pri educiranju djece naših iseljenika. S poštovanjem, Renata Horžić, učiteljica RN, savjetnica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
15 Kazimir Berljavac PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Osobno zbog pandemije covid 19 i njenih razloga propalo mi je jedno takvo iskustvo sa školom-partnerom u Budimpešti. Nadam se da ćemo u jesen ove godine nastaviti ovo vrijedno i potrebno iskustvo. Rad u hrvatskoj nastavi svakako treba poticati, kvalitetno je osmisliti i financijski poduprijeti vrstan kadar. S poštovanjem, Kazimir Berljavac,prof.savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
16 Olivera Tadić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu treba podržati na razne načine (materijalno i pravno), regulirati i osnažiti, a sukladno propisima i zakonima naše države i države gdje se nastava izvodi. S poštovanjem, Olivera Tadić, prof.savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
17 Ljiljana Jeftimir PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu jer gdje god je to moguće u svim zemljama moramo je osnažiti i uskladiti sukladno zakonima zemlje u kojoj se održava i našim, zakonima Republike Hrvatske. Svaki, pa bio on i jedan pojedinac mora imati pravo obrazovati se na materinskom, hrvatskom jeziku. Garanciju za to pružit će mu kvalitetno obrazovan kadar prema uvjetima iz Pravilnika. Na taj način očuvat ćemo hrvatski jezik i stvoriti svjesnost i povezanost budućih generacija o svom podrijetlu. Srdačan pozdrav, Ljiljana Jeftimir, dipl. ing., profesor savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
18 Helena Vulić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Hrvatsku nastavu u inozemstvu potrebno je regulirati i uskladiti sa zakonima države u kojoj se provodi i zakonima RH. Uz pravnu regulativu hrvatsku nastavu u iseljeništvu potrebno je podržati na svim razinama, a samo jedna od je kvalitetan kadar. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
19 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani, podržavam Prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Smatram da je dobar nastavnički kadar bitan pri educiranju djece naših iseljenika i privremeno zaposlenog stanovništva izvan RH S poštovanjem, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
20 Tomislav Ćosić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu treba podržati na razne načine (materijalno i pravno), regulirati i osnažiti, a sukladno propisima i zakonima naše države i države gdje se nastava izvodi. S poštovanjem, Tomislav Ćosić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
21 Zdenka Marton PRAVILNIK Poštovani, podržavam Izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, jer rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu svakako treba regulirati i osnažiti, a sukladno propisima iz područja rada. S poštovanjem, Zdenka Marton, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
22 Danijela Valenta PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Pravilnika. Nisam se osobno susrela s radom u nastavi u inozemstvu, ali prema nekim saznanjima, taj Pravilnik dobro funkcionira. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
23 Anita Vidović PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani! Podržavam predloženi Pravilnik o izmjenama, a posebno izmjenu koja se odnosi na obvezu rada učitelja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske nakon povratka. Što se tiče roka trajanja mandata učitelja do najdulje četiri godine, sviđa mi se prijedlog kolega o usklađivanju trajanja toga roka s ostalim članicama EU. Lijep pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
24 Natalija Mihelin PRAVILNIK, Članak 2. Slažem se s promjenom stavka 2. u kojem učitelj nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi više nije obvezan raditi godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. Međutim, na taj način, ako automatski produljujemo mandate od četiri godine, dobivamo povlaštene učitelje koji godinama rade u inozemstvu te tako uskraćuju mogućnost drugim učiteljima da se natječu za navedeno radno mjesto. Imam iskustvo da sam nastavila rad učitelja koji je radio osam godina te se njegova kvaliteta rada smanjila. Naravno da roditelji u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ne vole promjene i činjenica je da se sa svakom smjenom učitelja broj učenika smanjuje te da vrijeme prilagodbe na nov način rada traje najmanje godinu kao i da su troškovi koje učitelj podnosi prilikom selidbe veliki no trebala postojati određena regulativa i kontrola kvalitete rada. Nadalje primjećujem da je ovaj pravilnik vrlo nepovoljan za učitelje i profesore mentore i savjetnike, jer se njima, prema članku 10. rad u matičnoj školi stavlja u stanje mirovanja te ne mogu iskoristiti koeficijente i bodove koje stječu napredovanjem u više zvanje. Stoga su učitelji mentori i savjetnici zapravo onemogućeni da apliciraju na takve natječaje obzirom da im se njihov status i godine usavršavanja ne priznaju. Molila bih da se o ovom problemu razmisli. Primljeno na znanje Predloženom izmjenom se ne produljuju automatski mandati učitelja, već se uzima u obzir činjenica kako je često zbog životnih okolnosti teško ostvariti Pravilnikom predviđeni preduvjet za prijavu na novi mandat. Učitelji se nakon mandata mogu zaposliti u struci i izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske te time ne bi trebali biti isključeni kao mogući kandidati za drugi mandat.
25 Nediljka Nekić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu uz napomenu da se trajanje odnosno mandat učitelja zaposlenih u inozemstvu uskladi sa ostalim zemljama u EU. Srdačno. Nediljka Nekić, učitelj savjetnik Primljeno na znanje Svaka članica EU-a odgovorna je za vlastite sustave obrazovanja. Što se tiče strukture obrazovnih sustava, hrvatski obrazovni sustav najviše ima sličnosti sa sustavima Češke i Slovenije. Struktura obrazovnih sustava Francuske, Austrije, Italije i Švedske pokazuju sličnosti, dok s druge strane obrazovni sustavi Njemačke, Slovačke i Švicarske gotovo nemaju dodirnih točaka s ostalim obrazovnim sustavima. Imajući u vidu četverogodišnji ciklus hrvatskog obrazovanog sustava (1. do 4. razred, 5. do 8. razred, četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje), mandat učitelja hrvatske nastave u inozemstvu ograničen je na četiri godine.
26 Sandra Kovacic PRAVILNIK, Članak 2. Prijedlog članka 2. stavak 1.: predloženom izmjenom i dalje je maksimalno trajanje mandata učitelja hrvatske nastave četiri godine. Obzirom na iskustvo rada u hrvatskoj nastavi i iskustvo kolega koji rade u sustavu nastave materinjeg jezika ostalih zemalja, isto bi se trebalo izmijeniti i produžiti trajanje mandata učitelja. Prema saznanjima, učitelji ostalih zemalja imaju mandate od 5 do čak 8 godina. Argumenti: a) poslodavac bi umanjio izdatke koje svake godine izdvaja za provođenje izbora novih učitelja i izdvajanje novčanih sredstava za iste (prva "pomoć" u iznosu od 80% plaće (prilikom upućivanja novoizabranog učitelja na rad), plaćanje putnih troškova pri odlasku i povratku s rada u HNuI (početak/istek mandata), plaćanje prevođenja ugovora o radu i sl.); b) svakom smjenom učitelja/ica dolazi do pada broja učenika jer se „ruši“ povezanost sa zajednicom te roditelji ne žele prolaziti sve „ ponovno“, a i djeci teško pada stalno privikavanje na novog učitelja/osobu i gube motivaciju za dolazak na nastavu; c) izmjenom učitelja događa se i izmjena učenika jer uglavnom odustaju od hrvatske nastave odlaskom učitelja koji je bio s njima 4 godine te izmjenom učitelja dolazi do stagniranja učenja i napredovanja učenika jer novopridošli učitelji u većini slučajeva ponavljaju gradivo (odnosno teme prema Kurikulumu) koje je već obradio prijašnji učitelj te samim time nastava postaje monotona i nezanimljiva i kao posljedicu ima ispisivanjei odustajanje učenika; d) učitelj/ica tek na 3./4. godini mandata u hrvatskoj nastavi izvodi nastavu kvalitetno jer je potrebno određeno vrijeme kako bi upoznao učenike, vidio njihove mogućnosti, predznanje, prilagodio nastavu prema kompetencijama učenika te na taj način omogućio vidljiv napredak kod učenika. Također, vrlo bitna stavka u sustavu hrvatske nastave u inozemstvu je suradnja sa zajednicom kako bi se zajedničkim radom napravio željeni rezultat, a za uspostavu dobre i kvalitetne suradnje potrebno je vrijeme za integraciju. Produženjem mandata doprinijelo bi se podizanju kvalitete hrvatske nastave i po pitanju rada učitelja/ica. Također, prema povratnim informacijama od strane roditelja stalnim izmjenama učitelja to izgleda „neozbiljno“ te za njih i njihovu djecu vrlo stresno, pogotovo kod učenika 1.razine. Obzirom na situaciju zadnjih nekoliko godina, takvim izmjenama Pravilnika izbjegle bi se situacije da na početku školske godine nema učitelja/ice na određenom mjestu jer nije izabran natječajem ili je isti odustao zbog nemogućnosti pronalaska smještaja u zemlji primateljici. Kao primjer navodim SR Njemačku; zemlju gdje je najviša zastupljenost hrvatske nastave, gdje je upućeno na rad najveći broj učitelja te ujedno broji najviše učenika, cijene stanova su zadnjih godina ekstremno visoke i za jednosoban stan je potrebno izdvojiti minimalno 700 eura (bez uračunatih dodatnih troškova režija); samim time, našim učiteljima/ica je nedostižno pronaći stan jer stanodavci traže minimalno tri platne liste od ranije, u većini slučajeva njemački ugovor o radu i to na neodređeno, a prilikom ulaska u stan potrebno je uplatiti 3 kaucije te redovnu stanarinu za tekući mjesec te time sami troškova dolaska ( ako se uspije pronaći stan) sežu i do 5 000,00 eura, a taj isti stan je potrebno i namjestiti jer se u SR Njemačkoj iznajmljuju prazni stanovi. Omogućavanje produženja trajanja mandata, a ukoliko se isto odnosi na sklapanje prvog ugovora o radu gdje prema Zakonu o radu nije ograničeno trajanje prvog ugovora na određeno vrijeme(može biti sklopljen na više od 4 godine) doprinijet će se poboljšanju statusa učitelja/ice u hrvatskoj nastavi, poboljšanju izvođenja hrvatske nastave te kvaliteti cjelokupne organizacije hrvatske nastave u inozemstvu. Stavak 2. predloženom Prijedloga Pravilnika je u redu i uzeti su u obzir raniji prijedlozi učitelja koji rade u tom sustavu. Izmjenom stavka da više nije potrebno odraditi jednu godinu u odgojno obrazovnom sustavu u RH prije ponovog upućivanja na rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, otvara se mogućnost za brojne učitelje koji su stekli iskustva rada u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, a nisu u mogućnosti odraditi jednu godinu u Hrvatskoj ( razlozi različiti: nezaposlenost ond.nemaju stalno zaposlenje u domovini, obitelj koja se preselila u zemlju primateljicu i sl.). Izmjenom ove odredbe , pretpostavljam da će se na mogućnost novog zaposlenja u sustavu HNUI odnositi odredbe i propisi iz područja rada gdje se navodi da je potrebno između dva ugovora o radu na određeno vrijeme imati pauzu od dva mjeseca. Primljeno na znanje Svaka članica EU-a odgovorna je za vlastite sustave obrazovanja. Što se tiče strukture obrazovnih sustava, hrvatski obrazovni sustav najviše ima sličnosti sa sustavima Češke i Slovenije. Struktura obrazovnih sustava Francuske, Austrije, Italije i Švedske pokazuju sličnosti, dok s druge strane obrazovni sustavi Njemačke, Slovačke i Švicarske gotovo nemaju dodirnih točaka s ostalim obrazovnim sustavima. Imajući u vidu četverogodišnji ciklus hrvatskog obrazovanog sustava (1. do 4. razred, 5. do 8. razred, četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje), mandat učitelja hrvatske nastave u inozemstvu ograničen je na četiri godine.
27 DUBRAVKA ROVIČANAC PRAVILNIK, Članak 2. Slažem se da se rad u inozemstvu ne povezuje s godinom dana rada u obrazovnom sustavu, već da se to regulira proisima iz područja rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
28 Sandra Kovacic PRAVILNIK, Članak 3. Izmjena koja se odnosi na satnicu neposrednog rada učitelja hrvatske nastave je korektna i u skladu s mogućnostima i situacijom u zemljama primateljicama. Dodijeljeni prostori za održavanje nastave često su vezani sa određenom satnicom koja je u isto vrijme kad učenici još imaju redovnu nastavu te nisu u mogućnosti polaziti hrvatsku nastavu u tom terminu. Samim time učitelji nisu u mogućnosti uz sav uložen trud ispoštovati traženu satnicu i popuniti grupe učenika. Npr. na području Baden Wuerttemberga je više od 90% učenika uključeno u cjelodnevnu nastavu i njima redovna nastava od ponedjeljka do četvrtka završava u 15/16,00 sati, a satnica odobrenih najmova prostorija je u vremenskom periodu od 14-17,00 sati. Samim time, grupe učenika koje bi trebala početi s nastavom u 14,00 sati su vrlo teško izvedive ili uopće nisu izvedive jer učitelji nemaju prijavljenih učenika za iste. Time učitelji ne mogu ispoštovati satnicu od minimalno 20 sati neposrednog rada (18+2 kao što je prema važećem Pravilniku). Izmjenom 16+4, učitelji bi bili u mogućnosti organizirati izvannastavne aktivnosti za učenike i time bi ispunili uvjet satnice. Mogućnosti za organizaciju izvannastavnih aktivnosti su mnogobrojne: u suradnji s misijom, zajednicima, u Centru hrvatske nastave (mogućnost za Stuttgart npr.), online aktivnosti organizirane u određeno vrijeme na koje bi se u istom terminu mogli prijaviti učenici s različitih nastavnih mjesta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
29 Mirela Marković PRAVILNIK, Članak 4. Smatram da su donesene promjene zakona dobre i da treba osnažiti hrvatsku nastavu u inozemstvu kada god je to moguće. Mirela Marković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
30 Sandra Kovacic PRAVILNIK, Članak 4. Predložena izmjena članka 11., stavak 2. nije jasno definirana. Znači li to da bi novim Pravilnikom kao koordinator mogla biti imenovana osoba koja ranije nije radila u sustavu hrvatske nastave? Rad u sustavu hrvatske nastave u inozemstvu je specifičan i svakom novoizabranom učitelju potrebno je određeno razdoblje da se uhoda u posao za koji ga nijedno ranije radno iskustvo i školovanje nije moglo pripremiti. Obzirom na zaduženja koordinatora, za ovo radno mjesto je definitivno potrebno ranije iskustvo kao učitelj hrvatske nastave u inozemstvu kako bi se posao mogao kvalitetno obavljati i pružiti podrška kolegama učiteljima. Koordinator je prva osoba kojoj se učitelji javljaju s pitanjima o organizaciji nastave, suradnji, a i privatnim pitanjima koja se odnose na traženja smještaja, prijave/odjave u zemlji primateljici i slično. Primljeno na znanje Koordinatorom hrvatske nastave u inozemstvu može biti imenovana i osoba koja nije imala iskustva u sustavu hrvatske nastave u inozemstvu, ali je slične poslove koordinacije obavljala u drugim institucijama.
31 Vedran Lakovic PRAVILNIK, Članak 5. Smatram da je jako važna nastava i rad učitelja u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Promicanje hrvatske kulture i identiteta je od vrlo velike važnosti za ljude u iseljeništvu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.