Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini opskrbnine za potrebe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, I. Kategorije djece od 0-7 godina prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi više nema pravo na Naknadu za osobne potrebe stoga bi opskrbnina za njih trebala biti veća od predviđenih 505, tj. 520% osnovice. Djeca ove dobi također imaju značajne materijalne (financijske potrebe) a predviđeni iznos te potrebe neće zadovoljiti. Nije prihvaćen S obzirom na svrhu naknade za osobne potrebe, nije moguće kompenzirati nemogućnost ostvarivanja predmetnu naknadu kroz opskrbninu. Ukazujemo na mogućnost uvećanja opskrbnine ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj.
2 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, I. 1250% osnovice osim HIV pozitivnoj djeci trebalo bi se dodijeliti i djeci s utvrđenim 4. stupnjem oštećenja zdravlja i djeci koja boluju od rijetkih bolesti. Nije prihvaćen Odlukom je predviđeno uvećanje opskrbnine u slučaju oštećenja zdravlja djece i mlađih punoljetnih osoba kao i postojanja povećanih (specifičnih) potreba. Također napominjemo da se specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža djetetu kod kojeg je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.
3 Hrvatska komora socijalnih radnika ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, I. članak 1. stavak 2. Predlažemo da se osim funkcionalne sposobnosti korisnika (odnosno fizičke pokretljivosti) u visinu opskrbnine uzme u obzir i mentalno stanje odrasle osobe. Udomiteljima za odrasle osobe mnogo je zahtjevnije brinuti o pokretnoj odrasloj osobi koja npr. boluje od demencije, koja je auto ili hetero agresivna, nego o nepokretnoj osobi. članak I.stavka1.točka 4 Predlažemo da se u kategoriju HIV pozitivne djece nadoda i kategorija djece s rijetkim bolestima kao što je to i bilo u Odluci o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj, objavljenoj u “Narodnim novinama”, broj 82/02, 22/2014) kao i djeca i mlađe punoljetne osobe kod koje je utvrđen četvrti stupanj invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili o teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi. U radu s udomiteljima i udomljenom djecu evidentno je da za udomljenu djecu koja boluju npr. od kronične insuficijencije bubrega, od dijabetesa ovisnog od inzulina. različitih onkoloških bolesti i dr. ili od rijetkih bolesti, udomitelji imaju jednaku a možda još veću odgovornost o skrbi za tako bolesnu djecu nego kod HIV pozitivne djece. Udomitelji koji brinu o tako teško bolesnoj djeci prolaze specijalne edukacije u sklopu Kliničkih bolničkih centara npr. osposobljeni su za izvođenje peritonejske hemodijalize kod kuće, osposobljeni za apliciranje antibiotika kroz kateter kod kuće i za druge vrlo sofisticirane medicinske zahtjeve kod kuće. U slučaju da primijete bilo koje pogoršanje u zdravstvenom stanju djeteta trebaju odmah odvesti dijete u neki od Kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj koji imaju subspecijaliste za medicinsku skrb o tako bolesnoj djeci. Dakle, ne mogu takvo dijete odvesti na hitni prijem u svoju lokalnu bolnicu nego u Klinički bolnički centar koji je udaljen od mjesta prebivališta udomiteljske obitelji. Time bi se motivirali udomitelji da se odvaže skrbiti i o tako teško bolesnoj djeci a radi se vrlo često o djeci niže predškolske dobi. Takve djece na sreću nema mnogo. Kao što Vam je poznato za tako teško oštećenu djecu biološki roditelji ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, pravo na status roditelja njegovatelja i pravo na naknada za zaštićenog kupca energenata. Nije prihvaćen Opskrbnina za je naknada namijenjena podmirivanju troškova života korisnika, a naknada za rad udomitelja je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika. Napominjemo da smo povećanja u odnosu na postojeće visine opskrbnina za sve tri kategorije odraslih osoba definirali upravo imajući u vidu potrebe pokretnih osoba, posebno osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Nadalje, u Odluci o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (»Narodne novine«, br. 82/02. i 22/14.). nije bilo propisana visina opskrbnina u istom iznosu za HIV pozitivno dijete i za dijete s rijetkom bolesti već je isto bilo predviđeno samo za djecu koja boluju od centralnog hiperventilacijskog sindroma. Odlukom je predviđeno uvećanje opskrbnine u slučaju oštećenja zdravlja djece i mlađih punoljetnih osoba kao i postojanja povećanih (specifičnih) potreba. Također napominjemo da se specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža djetetu kod kojeg je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi, pri čemu ponovo ukazujemo na svrhu naknade za rad udomitelja u kontekstu skrbi udomitelja za djecu s određenim dijagnozama. Ovim putem ukazujemo da se status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje djetetu: koje je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen, u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili koje ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Iz istoga proizlazi da se predmetno pravo primarno ne priznaje djetetu sa četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili djetetu s rijetkom bolesti, za koje iz Vašeg komentara proizlazi da može biti i manjeg stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti jer bi u protivnom bio obuhvaćen kategorijom djeteta s četvrtim stupnjem funkcionalnih sposobnosti. Napominjemo da su, uvažavajući specifičnost udomiteljstva, uvjeti u pogledu korisnika te pravo na naknadu i pripadajuće doprinose kod specijaliziranog udomiteljstva za djecu fleksibilnije propisani nego kod statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja.
4 Centar za socijalnu skrb Zagreb ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, I. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb u potpunosti podržava prijedloge za sistematičnije definiranje kategorija korisnika koji imaju specifične potrebe i nalaze se u udomiteljskoj skrbi a samim tim i prilagode iznosi opskrbnina. Primljeno na znanje Komentar je uopćen te je primljen na znanje
5 Tim za udomiteljstvo CZSS Varazdin ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, I. članak 1. stavak 2. Predlažemo da se osim funkcionalne sposobnosti korisnika (odnosno fizičke pokretljivosti) u visinu opskbrnine uzme u obzir i mentalno stanje odrasle osobe. Udomiteljima za odrasle osobe mnogo je zahtjevnije brinuti o pokretnoj odrasloj osobi koja npr. boluje od demencije, koja je auto ili hetero agresivna, nego o nepokretnoj osobi. Nije prihvaćen Opskrbnina za je naknada namijenjena podmirivanju troškova života korisnika, a naknada za rad udomitelja je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika. Napominjemo da smo povećanja u odnosu na postojeće visine opskrbnina za sve tri kategorije odraslih osoba definirali upravo imajući u vidu potrebe pokretnih osoba, posebno osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima.
6 Tim za udomiteljstvo CZSS Varazdin ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, I. članak I.stavka1.točka 4 Predlažemo da se u kategoriju HIV pozitivne djece nadoda i kategorija djece s rijetkim bolestima kao što je to i bilo u Odluci o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj, objavljenoj u “Narodnim novinama”, broj 82/02, 22/2014) kao i djeca i mlađe punoljetne osobe kod koje je utvrđen četvrti stupanj invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi. Iz dugogodišnje prakse u radu s udomiteljima i udomljenom djecu evidentno je da za udomljenu djecu koja boluju npr. od kronične insuficijencije bubrega, od dijabetesa ovisnog od inzulina. različitih onkoloških bolesti i dr. ili od rijetkih bolesti, udomitelji imaju jednaku a možda još veću odgovornost o skrbi za tako bolesnu djecu nego kod HIV pozitivne djece. Udomitelji koji brinu o tako teško bolesnoj djeci prolaze specijalne edukacije u sklopu Kliničkih bolničkih centara npr. osposobljeni su za izvođenje peritonejske hemodijalize kod kuće, osposobljeni za apliciranje antibiotika kroz kateter kod kuće i za druge vrlo sofisticirane medicinske zahtjeve kod kuće. U slučaju da primijete bilo koje pogoršanje u zdravstvenom stanju djeteta trebaju odmah odvesti dijete u neki od Kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj koji imaju subspecijaliste za medicinsku skrb o tako bolesnoj djeci. Dakle, ne mogu takvo dijete odvesti na hitni prijem u svoju lokalnu bolnicu nego u Klinički bolnički centar koji je udaljen od mjesta prebivališta udomiteljske obitelji. Time bi se motivirali udomitelji da se odvaže skrbiti i o tako teško bolesnoj djeci a radi se vrlo često o djeci niže predškolske dobi. Takve djece na sreću nema mnogo. Kao što Vam je poznato za tako teško oštećenu djecu biološki roditelji ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, pravo na status roditelja njegovatelja i pravo na naknada za zaštićenog kupca energenata. Nije prihvaćen U Odluci o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (»Narodne novine«, br. 82/02. i 22/14.). nije bilo propisana visina opskrbnina u istom iznosu za HIV pozitivno dijete i za dijete s rijetkom bolesti već je isto bilo predviđeno samo za djecu koja boluju od centralnog hiperventilacijskog sindroma. Odlukom je predviđeno uvećanje opskrbnine u slučaju oštećenja zdravlja djece i mlađih punoljetnih osoba kao i postojanja povećanih (specifičnih) potreba. Također napominjemo da se specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža djetetu kod kojeg je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi, pri čemu ponovo ukazujemo na svrhu naknade za rad udomitelja u kontekstu skrbi udomitelja za djecu s određenim dijagnozama. Ovim putem ukazujemo da se status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje djetetu: koje je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen; u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili koje ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Iz istoga proizlazi da se predmetno pravo primarno ne priznaje djetetu sa četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili djetetu s rijetkom bolesti, za koje iz Vašeg komentara proizlazi da može biti i manjeg stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti jer bi u protivnom bio obuhvaćen kategorijom djeteta s četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Napominjemo da su, uvažavajući specifičnost udomiteljstva, uvjeti u pogledu korisnika te pravo na naknadu i pripadajuće doprinose kod specijaliziranog udomiteljstva za djecu fleksibilnije propisani nego kod statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja.
7 Hrvatska komora socijalnih radnika ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, II. članak II. stavak 1. Predlažemo da se opskrbnina uveća za 20% osnovice ako je kod djeteta ili mlađe punoljetne osobe utvrđen drugi stupanj oštećenja prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja. Ovakva definicija dovela bi do ujednačenog postupanja svih stručnih radnika u RH. članak II. stavak 2. točka 3. i 4. Predlažemo da se djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi ospkrbnina prizna kao HIV pozitivnom djetetu. Naime, za takvu djecu biološki roditelji dobivaju status roditelja njegovatelja i pravo na osobnu invalidninu a za što su udomitelji koji brinu o takvoj djeci zakinuti. Nije prihvaćen Propisivanjem uvećanja opskrbnine na predloženi način centre za socijalnu skrb se obvezuje na upućivanje djeteta ili mlađe punoljetne osobe na vještačenje nadležnom tijelu što nije u interesu nijednog sudionika. Nadalje, predloženi način smanjuje broj korisnika kojima se može priznati predmetno uvećanje opskrbnine, što nije u interesu korisnika niti udomitelja. Odlukom je predviđeno uvećanje opskrbnine u slučaju oštećenja zdravlja djece i mlađih punoljetnih osoba kao i postojanja povećanih (specifičnih) potreba. Također napominjemo da se specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža djetetu kod kojeg je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi, pri čemu ponovo ukazujemo na svrhu naknade za rad udomitelja u kontekstu skrbi udomitelja za djecu s određenim dijagnozama. Ovim putem ukazujemo da se status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje djetetu: koje je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen; u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili koje ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Iz istoga proizlazi da se predmetno pravo primarno ne priznaje djetetu sa četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili djetetu s rijetkom bolesti, za koje iz Vašeg komentara proizlazi da može biti i manjeg stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti jer bi u protivnom bio obuhvaćen kategorijom djeteta s četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Napominjemo da su, uvažavajući specifičnost udomiteljstva, uvjeti u pogledu korisnika te pravo na naknadu i pripadajuće doprinose kod specijaliziranog udomiteljstva za djecu fleksibilnije propisani nego kod statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja.
8 Tim za udomiteljstvo CZSS Varazdin ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, II. članak II. stavak 1. Predlažemo da se opskrbnina uveća za 20% osnovice ako je kod djeteta ili mlađe punoljetne osobe utvrđen drugi stupanj oštećenja prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja. Ovakva definicija dovela bi do ujednačenog postupanja svih stručnih radnika u RH. članak II. stavak 2. točka 3. i 4. Predlažemo da se djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi ospkrbnina prizna kao HIV pozitivnom djetetu. Naime, za takvu djecu biološki roditelji dobivaju status roditelja njegovatelja i pravo na osobnu invalidninu a za što su udomitelji koji brinu o takvoj djeci zakinuti. Nije prihvaćen Propisivanjem uvećanja opskrbnine na predloženi način centre za socijalnu skrb se obvezuje na upućivanje djeteta na vještačenje nadležnom tijelu što nije u interesu nijednog sudionika. Nadalje, predloženi način smanjuje broj korisnika kojima se može priznati predmetno uvećanje opskrbnine, što nije u interesu korisnika niti udomitelja. Odlukom je predviđeno uvećanje opskrbnine u slučaju oštećenja zdravlja djece i mlađih punoljetnih osoba kao i postojanja povećanih (specifičnih) potreba. Također napominjemo da se specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža djetetu kod kojeg je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi, pri čemu ponovo ukazujemo na svrhu naknade za rad udomitelja u kontekstu skrbi udomitelja za djecu s određenim dijagnozama. Ovim putem ukazujemo da se status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje djetetu: koje je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen; u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili koje ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Iz istoga proizlazi da se predmetno pravo primarno ne priznaje djetetu sa četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili djetetu s rijetkom bolesti, za koje iz Vašeg komentara proizlazi da može biti i manjeg stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti jer bi u protivnom bio obuhvaćen kategorijom djeteta s četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Napominjemo da su, uvažavajući specifičnost udomiteljstva, uvjeti u pogledu korisnika te pravo na naknadu i pripadajuće doprinose kod specijaliziranog udomiteljstva za djecu fleksibilnije propisani nego kod statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja.
9 Hrvatska komora socijalnih radnika ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, III. članak III. Radi ujednačenog postupanja svih CZSS predlažemo da se jasno definiraju povećane ( specifične) potrebe kod odraslih osoba i kod djece. Npr. kod djece da su specifične potrebe: pokrivanje troškova odvođenja djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s biološkom obitelji, pokrivanje troškova uključivanja djeteta u neku izvanškolsku aktivnost koja se dodatno plaća npr. plaćanje glazbene, sportske škole, škole stranih jezika, odvođenje djeteta na specijalističke preglede i terapije, a da se za to nema pravo na putni nalog od strane HZOO-a, posebna prehrana kod dijabetesa, celijakije, oslabljenog imuniteta, bezglutenska prehrana, nadoplata ortopedskih pomagala, nadoplata dentalnih aparatića. Kod odraslih osoba: nadoplata lijekova koje ne pokriva u potpunosti HZZO, kupnja ortopedskih i drugih pomagala koje u potpunosti ili uopće ne idu na teret HZOO-a i dr. Nije prihvaćen Propisivanjem vrsta specifičnih potreba zbog kojih je moguće uvećati opskrbninu može dovesti do nemogućnosti ostvarivanja prava na predmetno uvećanje ukoliko se pojavi situacija koja nije propisana, a bila bi opravdana okolnost čime bi se ugrozio interes korisnika i udomitelja. Također, taksativno nabrajanje potreba moglo bi dovesti do kolizije za ostvarivanje nekog drugog prava ili naknade.
10 Tim za udomiteljstvo CZSS Varazdin ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA, III. članak III. Radi ujednačenog postupanja svih CZSS predlažemo da se jasno definiraju povećane ( specifične) potrebe kod odraslih osoba i kod djece. Npr. kod djece da su specifične potrebe: pokrivanje troškova odvođenja djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s biološkom obitelji, pokrivanje troškova uključivanja djeteta u neku izvanškolsku aktivnost koja se dodatno plaća npr. plaćanje glazbene, sportske škole, škole stranih jezika, odvođenje djeteta na specijalističke preglede i terapije, a da se za to nema pravo na putni nalog od strane HZOO-a, posebna prehrana kod dijabetesa, celijakije, oslabljenog imuniteta, bezglutenska prehrana, nadoplata ortopedskih pomagala, nadoplata dentalnih aparatića. Kod odraslih osoba: nadoplata lijekova koje ne pokriva u potpunosti HZZO, kupnja ortopedskih i drugih pomagala koje u potpunosti ili uopće ne idu na teret HZOO-a i dr. Nije prihvaćen Propisivanjem vrsta specifičnih potreba zbog kojih je moguće uvećati opskrbninu može dovesti do nemogućnosti ostvarivanja prava na predmetno uvećanje ukoliko se pojavi situacija koja nije propisana, a bila bi opravdana okolnost čime bi se ugrozio interes korisnika i udomitelja. Također, taksativno nabrajanje potreba moglo bi dovesti do kolizije za ostvarivanje nekog drugog prava ili naknade.