Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za rad udomitelja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tim za udomiteljstvo CZSS Varazdin ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA Slažemo se sa prijedlogom gospođe Margite Pleše. U Izmjenama i dopunama Zakona nije jasno definirano da li standardni udomitelji imaju pravo na naknadu za rad za 4 ili/i 5 dijete ili za 5 odraslog korisnika a zbog čega Centri nejednako postupaju. Nije prihvaćen Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo se određuje u jedinstvenom iznosu, u pravilu za broj korisnika propisan Zakonom i neovisno o iznimkama u pogledu smanjenja ili povećanja broja korisnika. Navedeno pitanje nije predmet uređenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, kojim je jasno propisano da će se visina naknade za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo propisati odlukom ministra.
2 Margita Pleše ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA Molim da obratite pažnju na na Vaš odgovor na moj komentar na Savjetovanju o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o udomiteljstvu. Prema navodu iz Vašeg odogovora ovom je odlukom trebalo urediti pravo na naknadu za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje i u slučajevima kada iznimno pruža uslugu smještaja u kriznim situacijama petom odraslom korisniku, odnosno više od troje djece. Obzirom da je udomiteljstvo u kriznim situacijama iznimno zahtjevno i obzirom na situaciju u kojoj gotovo i nema udomitelja koji imaju slobodno mjesto za prihvat djece u kriznim stituacijama, udomitelji koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje moraju dobiti naknadu i za taj rad i to bi pravo trebalo biti definirano zakonom kako bi svi centri postupali na isti način. Margita Pleše 02.11.2021 19:320 0 Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje svakako bi uz naknadu koja je utvrđena u jedinstvenom iznosu trebao imati pravo na naknadu za rad udomitelja i za korisnike na privremenom smještaju smještene po hitnom postupku. Nije prihvaćen Odlukom o visini naknade za rad udomitelja uređivat će se pravo na naknadu za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje i u slučajevima kada iznimno pruža uslugu smještaja u kriznim situacijama petom odraslom korisniku, odnosno više od troje djece Nije prihvaćen Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo se određuje u jedinstvenom iznosu, u pravilu za broj korisnika propisan Zakonom i neovisno o iznimkama u pogledu smanjenja ili povećanja broja korisnika. Navedeno pitanje nije predmet uređenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, kojim je jasno propisano da će se visina naknade za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo propisati odlukom ministra.
3 Urban ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, II. Pozdravljam odluku o povećanju naknade za rad udomitelja (mislim na udomitelje za odrasle osobe)! Zakašnjela je, a o tome da li je ona dovoljna dalo bi se diskutirati, ali uza sve ostalo što udomiteljstvo sa sobom nosi, mislim da nije dovoljna! Pri tome mislim na sve ono što udomitelji doživljavaju i što su obavezni i s čime se sve susreću! -jedna od tih stvari je neprestana, stalna njega 24 sata u danu 7 dana..... -šikaniranje od strane zdravstvenih ustanova i dijelatnika, jer udomitelji "mlate lovu".... -udomitelj nema prava ni na godišnji ni na bolovanje, postaje nesposoban za udomiteljstvo, ako je njemu potrebna duža zdravstven skrb... -udomitelj nema pravo na kredit u niti jednoj banci, čak niti udomitelj kao zanimanje, centri se izvlače sa riječima da to i nije pravo zanimanje, tj. to što dobija plaću, i nije u stvari plaća.... -od strane centra za soc.skrb udomiteljima se ne uplaćuje niti se prijavljuju na mirovinsko kao stalno radno mjesto, nego privremeno po 6 mjeseci!! ZAR TO NIJE ŽALOSNO??? A moraju radit 24 sata..... ...to kad naša djeca vide !!! normalno da ne žele biti robovi u vlastitom domu, nego bježe glavom bez obzira što dalje... Mislim, da u povećanju broja udomitelja, neće Vama pomoći ni da povećate 2000% naknadu za rad udomitelja, jer kad se sve uzme u obzir, nema para kojima se ovo što mi radimo može platit, a još nam i dostojanstvo gazite! Stoga bilo bi dobro da pokušate zadržati ove udomitelje koje sad imate, jer kad njih izgubite onda nema više povratka na staro. Zakašnjele mjere, nepotpuna pomoć i djelomično ispunjavanje obećanih promjena vodi ovu državu u propast! Što da mi na kraju mjeseca radimo, kad nam naša plaća (udomiteljska), zajedno sa opskrbninom štićenika, nije dovoljna za podmirivanje osnovnih potreba, kao što su hrana, grijanje, plin i struja, a što da radim kad trebam kupit novi krevet ili posteljinu, novu peć, mašinu za veš, okrečiti zidove, što da dignem kredit ?? pa da, ali ne mogu!!! Ili da muž digne na osnovu svoje plaće ?? Bježite djeco, mladeži ovdje za vas nema dobra!! Prihvaćen Komentar je primljen na znanje.
4 Udruga udomitelja "NADA" Ivanec ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, II. Zbog nedostatka udomiteljskih obitelji na pojedinim područjima ili kad je to najbolji interes djeteta Centri za socijalnu skrb nekada su primorani smjestiti više od troje djece u udomiteljsku obitelj bilo da je to privremeni ili hitni smještaj. Smatramo da bi u takvim situacijama udomiteljska obitelj trebala dobiti i naknadu za rad za svako smješteno dijete za vrijeme provedeno u udomiteljskoj obitelji. Nije prihvaćen Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se po djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja. Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo se određuje u jedinstvenom iznosu, u pravilu za broj korisnika propisan Zakonom i neovisno o iznimkama u pogledu smanjenja ili povećanja broja korisnika.
5 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, II. Zbog nedostataka udomitelja, u praksi se pokazalo da standardni udomitelji često na (hitan ili privremeni) smještaj prihvate četvrto ili peto dijete iako je Zakonom propisano da standarni udomitelji na smještaj mogu prihvatiti troje djece. Iako nije najidealnije rješenje, ponekad je (u najboljem interesu djeteta) to zaista najbolje rješenje. Smatramo da je u ovakvim situacijama potrebno standardnim udomiteljima pružiti dodatnu naknadu za rad za četvrto ili peto dijete. Nije prihvaćen Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo se određuje u jedinstvenom iznosu, u pravilu za broj korisnika propisan Zakonom i neovisno o iznimkama u pogledu smanjenja ili povećanja broja korisnika.
6 Udruga udomitelja "NADA" Ivanec ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, III. U potpunosti podržavamo stav Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece i Udruge udomitelja PGŽ DAMDOM Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
7 Udruga udomitelja PGŽ DAMDOM ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, III. Svjedoci smo da "stara" naknada nije motivirala ni jednu visokoobrazovanu osobu da udomi dijete sa problemima u ponašanju ili težim oštećenjima. Predložena naknada je u razini prosječne HR plaće koja iznosi 7120 kn. Osim toga, zaposlene osobe imaju i prava iz radnog odnosa (8 satno radno vrijeme, dnevni, tjedni i godišnji na odmor, regres, božićnicu i dr.) za razliku od udomitelja koji su udomitelji 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stoga smatramo da i dalje neće biti visokoobrazovanih osoba zainteresiranih za udomiteljstvo a time se neće stvarati ni trošak Ministarstvu. Predlažemo da naknada bude jedinstvena, 1500% za sve specijalizirane udomitelje. Bez obzira na razinu obrazovanja, takvoj djeci treba jednaka njega i jednako je zahtjevno odgajati dijete sa poremećajem u ponašaju sa završenom srednjom, višom ili visokom školskom spremom. Nije prihvaćen Zakon o udomiteljstvu koji je stupio na snagu 1.1.2019. također je uredio visinu naknade za rad specijaliziranog udomitelja za djecu prema razini obrazovanja. Ovim izmjenama uvodi se i razina srednjoškolskog obrazovanja i proširivanje uvjeta završenog obrazovanja za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu. S obzirom da se radi o skrbi najzahtjevnije vrste korisnika – djeca s teškoćama u razvoju i djeca s problemima u ponašanju, cilj je dobiti udomitelje koji su visoko motivirani za skrb o takvoj djeci, ali osim tog osobitog interesa, imaju i razinu znanja i iskustva o takvoj skrbi. S obzirom da se radi o kategoriji korisnika koji zahtijevaju specifičnu skrb zbog teškoća u razvoju ili poremećaja u ponašanju, uzima se u obzir i razina obrazovanja, specifična znanja stečena obrazovanjem i iskustva u radu s djecom. Interes, obrazovanje, specifična znanja i iskustvo treba uzimati u obzir prilikom uparivanja djeteta koje ima navedene specifične potrebe s udomiteljem.
8 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, III. Kvaliteta i razina brige o djeci s teškoćama u razvoju i/ili problemima u ponašanju koji pripadaju u kategoriju specijaliziranog udomiteljstva ne ovisi o stupnju obrazovanja udomitelja. Postoji velik broj udomitelja koji vrlo predano, s puno ljubavi i posvećenosti brinu o djeci s teškoćama u razvoju/problemima u ponašanju i smatramo da je ovakvo sistematiziranje "platnih razreda" na temelju stupnja obrazovanja udomitelja nepravedno i diskriminatorno prema udomiteljima sa SSS. Nije prihvaćen Zakon o udomiteljstvu koji je stupio na snagu 1.1.2019. također je uredio visinu naknade za rad specijaliziranog udomitelja za djecu prema razini obrazovanja. Ovim izmjenama uvodi se i razina srednjoškolskog obrazovanja i proširivanje uvjeta završenog obrazovanja za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu. S obzirom da se radi o skrbi najzahtjevnije vrste korisnika – djeca s teškoćama u razvoju i djeca s problemima u ponašanju, cilj je dobiti udomitelje koji su visoko motivirani za skrb o takvoj djeci, ali osim tog osobitog interesa, imaju i razinu znanja i iskustva o takvoj skrbi. S obzirom da se radi o kategoriji korisnika koji zahtijevaju specifičnu skrb zbog teškoća u razvoju ili poremećaja u ponašanju, uzima se u obzir i razina obrazovanja, specifična znanja stečena obrazovanjem i iskustva u radu s djecom. Interes, obrazovanje, specifična znanja i iskustvo treba uzimati u obzir prilikom uparivanja djeteta koje ima navedene specifične potrebe s udomiteljem.