Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023., koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/129, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine mijenja se i dopunjuje u sljedećem: Poštovani, • U dijelu A točka 2. podtočka vii., a vezano za ponderiranje (mjere restrukturiranje i konverzija vinograda) o Kriterij 1 – potrebno je jasnije definirati uvjet odnosno odnosi li se na sve površine koje se prijavljuju ili dio površina te prema kojoj točno sortnoj listi se kriterij definira o Kriterij 2 – odnosi li se na sve površine koje se prijavljuju ili dio o Kriterij 3 – odnosi se na sustav ekološke proizvodnje vinograda ili bilo koje druge kulture – potrebno je jasnije definirati uvjet o Kriterij 4 – prema kojim pravilnicima su definirana područja s prirodnim i posebnim ograničenjima i odnosi li se navedeni kriterij ako se dio površina nalazi na tim područjima o Kriterij 7 – odnosi li se na Navedenu mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda ili na bilo koju od mjera, te što se dešava u slučaju paralelne prijave na dvije ili više mjera iz Nacionalnog programa pomoći sektora vina • U dijelu A točka 6.podtočka vi, a vezano za ponderiranje (mjere ulaganja u vinarije i marketing vina) o Kriterij 1 – potrebno je dodatno pojasniti fokus područje 5B i koja vrsta investicija može zadovoljiti navedeni kriterij tako i ostale podkriterije, a poglavito kriterij uvođenja ekološki održivih postupaka… o Kriterij 2 – dodatno pojasniti kriterij na način treba li vino biti pušteno u promet s oznakom ZOI ili može biti u postupku odobravanja o Kriterij 4 – prema kojim pravilnicima su definirana područja s prirodnim i posebnim ograničenjima i odnosi li se navedeni kriterij ako se dio površina nalazi na tim područjima o Kriterij 6 - odnosi li se na Navedenu mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda ili na bilo koju od mjera, te što se dešava u slučaju paralelne prijave na dvije ili više mjera iz Nacionalnog programa pomoći sektora vina • U dijelu A točka 6 podtočki vii. o Problematičan odlomak; Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se dodatno rangiranje prema redoslijedu zaprimanja potpune prijave u Agenciju za plaćanja. o Prema tom odlomku korisnik direktno ovisi o pravovremenoj obradi prijave od strane Agencije za plaćanja te kada će zaprimiti zahtjev za dopunu/obrazloženje, kako bi dostavio potpunu prijavu Agenciji za plaćanje. Time prijave koje su ranije predane na natječaj mogu biti i kasnije obrađene. Ovime će potencijalno djelatnici Agencije za plaćanje biti pred velikim pritiskom, a korisnici ne mogu sami utjecati na rokove obrade. Osim navedenog problem je želja za što ranijom predajom prijava što može rezultirati lošije pripremljenim prijavama koje će Agencija dulje obrađivati. U drugim programima ovaj tip odabira prijava je napušten upravo zbog prethodno navedenih razloga. Predlaže se dodatno rangiranje prijava prema prioritetnosti kriterija (npr. mladi poljoprivrednik, prijavitelj koji nije koristio mjeru itd.), a prijave s istim brojem bodova se tek tada mogu rangirati prema predmetima za koje nije tražena dopuna i imaju raniji datum predaje. • PRILOG III o Nije jasno iz kojeg razloga je izmijenjen ukupni iznos potpore, odnosno umanjen u 2021., 2022. i 2023. godini za 422.000 EUR godišnje Smatramo da generalno Ministarstvo puno toga ostavlja da se naknadno definira što nije dobro, poglavito ako ovi kriteriji neće biti jasnije definirani u samom Pravilniku/Natječaju. Mogla bi se dogoditi ista situacija kao na prethodnom natječaju, kada će se u toku samog natječaja i obrada prijava jasnije definirati uvjeti koji nisu javno poznati i dostupni. Što ranije Ministarstvo jasno definira kriterije i komunicira prema korisnicima time će biti manje mogućnosti za nesporazum i nezadovoljstvo, u konačnici u pitanju je i regularnost natječaja. Stoga je bitno da već u nacionalnom programu budu jasno definirani kriteriji odabira. Također, smatramo da bi mladi poljoprivrednici i oni koji nisu do sada koristili ove mjere trebali imati prioritet, potencijalno i veći broj bodova od navedenog na e savjetovanju. Primljeno na znanje Provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. se detaljno uređuje za svaku mjeru pravilnicima i javnim pozivom tako da se u provedbenim aktima propisuju detalji uvjeta i dokazi vezani uz njihovu provedbu. Dodatni kriteriji za rangiranje dio su općih uvjeta i uobičajeni su i u drugim fondovima i mjerama. Godišnji iznos EU potpore po državama članicama određen je Uredbom 1308/2013.
2 GEORG d.o.o. Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023., koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/129, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine mijenja se i dopunjuje u sljedećem:, U dijelu A točki 2. (a) podtočki vii. podpoglavlju s naslovom Kriteriji za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje odlomak iza naslova zamjenjuje se novim odlomkom koji glasi: Predlažemo da se kao kriterij rangiranja uvede i boduje dodatno ako je korisnik proizvođačka organizacija ili član proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina / zadruge registrirane za vinogradarsko-vinarsku proizvodnju. Primljeno na znanje Iako se radi o uopćenom kriteriju on bi bio primjenjiv samo na mali broj vinogradara, jer su u sektoru vina priznate samo dvije PO koje obje okupljaju manje od dvadeset članova. Time bi se dala prednost nekolicini iako je cilj mjere restrukturiranja omogućiti poboljšanje tehnika upravljanja vinogradom svima u sektoru vinogradarstva.
3 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023., koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/129, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine mijenja se i dopunjuje u sljedećem:, U dijelu A točki 2. (a) podtočki vii. podpoglavlju s naslovom Kriteriji za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje odlomak iza naslova zamjenjuje se novim odlomkom koji glasi: Predlažemo jasnije definiranje prioritenih kriterija; Kriterij 1 – jasnije definirati uvjet odnosno odnosi li se na sve površine koje se prijavljuju ili dio površina te prema kojoj točno sortnoj listi se kriterij definira; Kriterij 2 – također odnosi li se na sve površine koje se prijavljuju ili dio; Kriterij 3 – odnosi se na sustav ekološke proizvodnje vinograda ili bilo koje druge kulture – jasnije definirati uvjet; Kriterij 4 – prema kojim pravilnicima su definirana područja s prirodnim i posebnim ograničenjima i odnosi li se navedeni kriterij ako se dio površina nalazi na tim područjima; Kriterij 7 – odnosi li se na Navedenu mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda ili na bilo koju od mjera, te što se dešava u slučaju paralelne prijave na dvije ili više mjera iz Nacionalnog programa pomoći sektora vina; Primljeno na znanje Provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. se detaljno uređuje za svaku mjeru pravilnicima i javnim pozivom tako da se u provedbenim aktima propisuju detalji uvjeta i dokazi vezani uz njihovu provedbu.
4 GEORG d.o.o. Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023., koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/129, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine mijenja se i dopunjuje u sljedećem:, U dijelu A točki 6. podtočki vi. podpoglavlju s naslovom Kriteriji za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje odlomak iza naslova zamjenjuje se novim odlomkom koji glasi: Predlažemo da se kao kriterij rangiranja uvede i boduje dodatno ako je korisnik proizvođačka organizacija ili član proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina / zadruge registrirane za vinogradarsko-vinarsku proizvodnju. Primljeno na znanje Iako se radi o uopćenom kriteriju on bi bio primjenjiv samo na mali broj vinogradara, jer su u sektoru vina priznate samo dvije PO koje obje okupljaju manje od dvadeset članova. Time bi se dala prednost nekolicini iako je cilj mjere restrukturiranja omogućiti poboljšanje tehnika upravljanja vinogradom svima u sektoru vinogradarstva.
5 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023., koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/129, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine mijenja se i dopunjuje u sljedećem:, U dijelu A točki 6. podtočki vi. podpoglavlju s naslovom Kriteriji za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje odlomak iza naslova zamjenjuje se novim odlomkom koji glasi: Predlažemo jasnije definiranje kriterija; Kriterij 1 – dodatno pojasniti fokus područje 5B i koja vrsta investicija može zadovoljiti navedeni kriterij tako i ostale podkriterije, a poglavito kriterij uvođenja ekološki održivih postupaka; Kriterij 2 – dodatno pojasniti kriterij na način treba li vino biti pušteno u promet s oznakom ZOI ili može biti u postupku odobravanja; Kriterij 4 – prema kojim pravilnicima su definirana područja s prirodnim i posebnim ograničenjima i odnosi li se navedeni kriterij ako se dio površina nalazi na tim područjima; Kriterij 6 - odnosi li se na Navedenu mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina ili na bilo koju od mjera, te što se dešava u slučaju paralelne prijave na dvije ili više mjera iz Nacionalnog programa pomoći sektora vina Primljeno na znanje Provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. se detaljno uređuje za svaku mjeru pravilnicima i javnim pozivom tako da se u provedbenim aktima propisuju detalji uvjeta i dokazi vezani uz njihovu provedbu.
6 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023., koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/129, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine mijenja se i dopunjuje u sljedećem:, U dijelu A točki 6. podtočki vii. podpoglavlju s naslovom postupak odabira odlomak iza naslova zamjenjuje se novim odlomkom koji glasi: Problematičan odlomak; Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se dodatno rangiranje prema redoslijedu zaprimanja potpune prijave u Agenciju za plaćanja. Prema tom odlomku korisnik direktno ovisi o pravovremenoj obradi prijave od strane Agencije za plaćanja te kada će zaprimiti zahtjev za dopunu/obrazloženje, kako bi dostavio potpunu prijavu Agenciji za plaćanje. Time prijave koje su ranije predane na natječaj mogu biti i kasnije obrađene. Ovime će potencijalno djelatnici Agencije za plaćanje biti pred velikim pritiskom, a korisnici ne mogu sami utjecati na rokove obrade. Osim navedenog problem je želja za što ranijom predajom prijava što može rezultirati lošije pripremljenim prijavama koje će Agencija dulje obrađivati. U drugim programima ovaj tip odabira prijava je napušten upravo zbog prethodno navedenih razloga. Predlaže se dodatno rangiranje prijava prema prioritetnosti kriterija (npr. mladi poljoprivrednik, prijavitelj koji nije koristio mjeru itd.), a prijave s istim brojem bodova se tek tada mogu rangirati prema predmetima za koje nije tražena dopuna i imaju raniji datum predaje. Primljeno na znanje Provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. se detaljno uređuje za svaku mjeru pravilnicima i javnim pozivom tako da se u provedbenim aktima propisuju detalji uvjeta i dokazi vezani uz njihovu provedbu. Dodatni kriteriji za rangiranje dio su općih uvjeta i uobičajeni su i u drugim fondovima i mjerama.
7 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023., koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020., Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/129, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine mijenja se i dopunjuje u sljedećem:, Dodjela financijskih sredstava nacionalnog programa potpore Nije jasno iz kojeg razloga je izmijenjen ukupni iznos potpore, odnosno umanjen u 2021, 2022 i 2023. godini za 422.000 EUR godišnje. Molimo za obrazloženje. Primljeno na znanje Ukupan godišnji iznos EU potpore određen je Prilogom VI Uredbe 1308/2013 kojmm je propisano proračunsko ograničenje za programe potpore koje za RH od 2021. godine iznosi 10.410.000,00 Eura.