Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva zdravlja za 2016. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU PRIJEDLOG DOPUNE PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2016. za stručnog nositelja Ministarstvo zdravlja Republika Hrvatska je preuzimanjem pravne stečevine EU dužna ulaskom u Europsku uniju prilagoditi svoj zdravstveni sustav Direktivi 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanja stručnih kvalifikacija što predstavlja pravni temelj za slobodno kretanje stručnjaka u EU. Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnim stručnih kvalifikacija (NN 124/09, N 45/11, NN 74/14) što nije adekvatno učinjeno. Navedenim je magistrima biologije koji rade kao visoko obrazovani laboratorijski stručnjaci u zdravstvu (u području transplantacije organa i stanične terapije, reproduktivne medicine, molekularne genetike, citogenetike, laboratorijske imunologije, metaboličkih bolesti te drugim područjima laboratorijske medicine) onemogućena regulacija profesije, daljnja edukacija i specijalističko usavršavanje. Nereguliranjem navedenog statusa biologa u zdravstvu se indirektno utječe i na prava i sigurnost pacijenata u pogledu pružanja sigurne, kvalitetne, učinkovite i količinski zadovoljavajuće zdravstvene zaštite građanima na svojem državnom području (Direktiva 2011/24/EU o Primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi) iz svih područja zdravstvene zaštite u kojima sudjeluju biolozi u zdravstvu. Slijedom navedenog, predlaže se Ministarstvo zdravlja, kao stručnom nositelju da u prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016.g. uključi i prijedlog Zakona o biološkoj djelatnosti u zdravstvu, sve kao prilog pod A/, a kojim bi se biološka struka u zdravstvu u svim gore navedenim segmentima regulirala u nacionalnom zakonodavstvu. Za Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu Doc.dr.sc. Feodora Stipoljev Primljeno na znanje Razmotrit će se potreba za donošenjem Zakona o biološkoj djelatnosti u zdravstvu.