Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljiljana Jeftimir PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, potpuno se slažem s predloženim dopunama u članku 7.a Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Promjene u nagrađivanju su nužne, nagrada za ispitne koordinatore u probnim ispitima je u redu. Mislim da je ovom jednakom nagradom za sve koordinatore ispravljena nepravda prema onim ispitnim koordinatorima već godinama koji imaju broj učenika do 33. Satnica je samo dva sata što je neizmjerno malo jer kao i ostali koordinatori gotovo cijele dane i lipanj i srpanj odrade u školi isto kao i oni koji imaju veći broj učenika. Donja granica bi trebala biti tri sata. Ovim iznosom na neki način se ujednačila ta ogromna razlika. Obzirom da sam godinama IK i ocjenjivač ispita državne mature, smatram da su iznosi plaćanja pojedinih ispita adekvatno plaćeni zbog velike razlike u njihovoj strukturi obzirom na različitost predmeta. Dogodili su se pomaci na bolje i to je dobro, stoga podržavam ove dopune. S poštovanjem, Ljiljana Jeftimir Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 Karmen Tonšetić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, nisam nikad sudjelovala u provedbi ispita državne mature pa ne znam kako to izgleda ali mi nije jasno zašto su neujednačeni iznosi isplate za pojedine predmete? Podržavam vrednovanje dodatnog rada učitelja no ta sredstva su zaista niska. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
3 Alemka Lovnički PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani! Mišljenja sam da se svaki oblik dodatnog rada odgojno-obrazovnih djelatnika treba primjereno nagraditi. Rad u stručnim tijelima i povjerenstvima na svim razinama iziskuje dodatni angažman, educiranje, slobodno vrijeme i satove koji nisu uključeni u satnicu prema godišnjem rješenju. Isto tako , stavka "ostali poslovi" u nastavničkim zaduženjima često služe za opterećivanje odgojno-obrazovnih djelatnika s poslovima i zadatcima koji nisu jasno definirani te iz toga razloga prekovremni poslovi nisu plaćeni. Kada bi se svi poslovi koji su odrađeni izvan okvira satnice redovnih zaduženja primjereno nagradili tada se odgojno-obrazovni djelatnici ne bi osjećali zakinuti i manje vrijedni od ostalih . Osim toga , potaknuli bi rad svih, a ne kao do sada, u mnogim slučajevima svi radimo za istu plaću, i oni koji imaju 5 učenika u razredu i oni koji imaju 25, i oni koji ne pridonose napretku škole i oni koji u tome svesrdno sudjeluju, primjera je mnogo. U potpunosti se slažem s prijedlogom dopune Pravilnika, ali mislim da su nagrade neadekvatne. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 Irena Penko PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam ovaj prijedlog, međutim potrebno je dodati u članku 7.a Obvezni predmet: Talijanski materinski jezik (osnovna i viša razina), također potrebno je dodati i srpski materinski jezik, mađarski materinski jezik te češki materinski jezik. Također, treba uvrstiti i aktivnost ravnatelja/ice te definirati i visinu nagrađivanja rada ravnatelja/ice. S poštovanjem, Irena Penko Prihvaćen Prijedlog će biti uvršten u dopunu Pravilnika.
5 Ana Marija Sačer PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Smatram da bi se iznosi za dežurstvo na probnim ispitima državne mature te ocjenjivanje probnih ispita državne mature trebali uvećati. S poštovanjem, Ana Marija Sačer Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
6 Debora Radolović PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, u čl. 7. a nedostaje Obvezni predmet: Talijanski materinski jezik (osnovna i viša razina). Smatram da se moraju dodati i srpski, mađarski te češki materinski jezici kao obvezni predmeti! Isto tako, smatram da treba definirati visinu nagrađivanja rada ravnatelja/ice. S poštovanjem, doc.dr.sc. Debora Radolović Prihvaćen Prijedlog će biti uvršten u dopunu Pravilnika.
7 LOVORKA VIDIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima ali sam mišljenja da bi obavezno trebalo povećati iznose po ispitu. S poštovanjem, Lovorka Vidić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
8 Stjepan Ostroški PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Podržavam Pravilnik o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Motivirajuće je priznati i nagraditi svaki dodatni rad i uložen trud nastavnika, ali tek kada je nagrada adekvatna. Smatram da su iznosi naknada navedeni u prijedlogu preniski. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
9 Marija Plentaj PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, kao i većina odgojno-obrazovnih radnika koja je komentirala ovu dopunu Pravilnika o nagrađivanju smatram kako je pohvalno što se planira početi nagrađivati sudjelovanje u provedbi probnih ispita na državnoj mature, budući da naši profesori već i sada jako puno posla obavljaju bez ikakve naknade, ali također smatram kako su iznosi preniski, a sukladni našim trenutnim plaćama koje u potpunosti zaostaju za europskim standardom. Npr. u Njemačkoj profesor ima plaću oko 37.000,00 kn, a u Hrvatskoj se ona kreće oko 7.000,00 kn. Prema tome, smatram da se bilo koja nova naknada ili dopuna Pravilnika ili Zakona, a vezano uz plaće profesora, treba što više približavati europskom prosjeku. S poštovanjem, Marija Plentaj Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
10 NELICA MITOV PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, ali mislim da ta nagrada treba biti adekvatna. Nelica Mitov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
11 Ksandra Sinožić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam Pravilnik o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima jer je važno nagraditi rad. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
12 JOSIP GLAVIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se sa predloženim dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Svakako je potrebno adekvatno nagraditi uloženi trud i vrijeme. Lijep pozdrav Josip Glavić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
13 Nina Stričević PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, dodatni trud svih djelatnika treba biti adekvatno vrednovan i nagrađen. Srdačan pozdrav, Nina Stričević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
14 Jasmina Kljunić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, dodatni angažman nastavnika treba vrednovati, no iznosi navedeni u tablici su sramotno niski. Nastavnici su visokoobrazovani ljudi, a ovi gore iznosi ne odgovaraju visokoj stručnoj spremi. Dežuranje na probnim ispitima, a još više i ispravljanje istih, za sobom donosi odgovornost nastavnika da sve prođe u redu. Ako želimo da sve prođe u redu, ljude je potrebno motivirati s nagradom za njihov rad, a ne demotivirati. Prestanimo podcjenjivati naše vrijeme i naš rad. Da nagrađivanju, ali povećati iznose. Srdačan pozdrav svima, Jasmina Kljunić Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
15 Sonja Delimar PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, pozdravljam odluku da se dodatni rad nastavnika vrednuje i da se nove obaveze prestanu trpati u „dodatne poslove“, ali satnica od 30 kn bruto za dežurstvo zaista je ponižavajuća. Srdačno, Sonja Delimar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
16 Branka Višić Karavida PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, apsolutno je potrebno nagraditi nastavnike, ali ta nagrada treba biti dostojna. Stoga podržavam donošenje Pravilnika ali uz povećanje iznosa po ispitu. Srdačno, Branka Višić Karavida Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
17 Zdenko Kobeščak PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, predlažem da se ovim Pravilnikom o dopunama (...) pravovremeno prepozna, vrednuje i plati rad učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja koji će od tekuće školske godine u osnovnim školama biti angažirani u Nacionalnim ispitima (vanjskom vrednovanju od strane NCVVO-a) za učenike 4. (5.) i 8. razreda u izabranim školama. U protivnom će učitelji, stručni suradnici i ravnatelji u osnovnim školama biti diskriminirani u odnosu na nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje u srednjim školama. Lijep vam pozdrav i svako dobro iz srca Zagorja! Nije prihvaćen Dopunom Pravilnika predviđeno je nagrađivanje provedbe probnih ispita državne mature koji će se u potpunosti provoditi i vrednovati u školskim ustanovama, a sudjelovanje učenika i nastavnika je dobrovoljno. Napominjemo da provedba državne mature također nije predmet ovoga pravilnika.
18 Tomislav Ćosić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, dodatni trud svih djelatnika treba biti adekvatno vrednovan i nagrađen. Srdačan pozdrav, Tomislav Ćosić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
19 ROBERT POLJAN PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s nagrađivanjem odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature, no smatram da predložena nagrada nije adekvatna za uloženi trud i vrijeme potrebno za ispravljanje probnih ispita državne mature. Srdačan pozdrav, Robert Poljan Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
20 Ljiljana Štingl PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovanje, potpuno se slažem s predloženim dopunama u članku 7.a Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Mislim kako je naknada simbolična, ali svakako podržavam i ovaj prvi korak u valorizaciji dodatnog rada. Srdačan pozdrav, Ljiljana Štingl Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
21 Hrvatka Kuko PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, potpuno se slažem s predloženim dopunama u članku 7.a Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Nastavnici ulažu svoje vrijeme i trud, što svakako treba nagraditi. Srdačan pozdrav, Hrvatka Kuko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
22 KATJA MOHORIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, bilo bi poželjno da već kad se radi izmjena da se doda u Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, TAJNIKA , RAČUNOVOĐU i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Iako možda smatrate da tajnici i računovođe ne zaslužuju nagradu za rad od strane državnog proračuna, da barem ima podlogu , ako ravnatelj ustanove ima vlastite prihode da može nagraditi tajnika i računovođu, odnosno da se može samo pozvati na Pravilnik. Nije prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 116. stavkom 2. propisano je da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. U skladu s navedenim, nema zakonskog uporišta za nagrađivanje drugih djelatnika koji nisu navedeni u spomenutom čalnu Zakona.
23 Roberta Barić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani , slažem se s prijedlogom pravilnika o nagrađivanju učitelja ,... Svaki dodatni rad potrebno je vrednovati . Mišljenja sam da je razumljivije istaknuti novčano nagrađivanje u neto iznosu . Ili jednostavno neto , a bruto u zagradama ili obratno. LP Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
24 Davorka Demo PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Dodatan trudi i napor nastavnika treba uvijek nagraditi. Problem je samo što bi iznosi trebali biti veći i to u neto iznosu. Ako su već zapisani kao bruto iznosi, treba imati na umu da je u neto iznosu to manja satnica od satnice studenta na bilo kojem poslu za koji nije potrebna određena stručna sprema. Vrijedi li naš posao koji savjesno obavljamo manje od rada studenta? Vjerujem da o tome niste razmišljali na ovaj način i nadam se da će satnica biti viša, ako ne odmah, a onda u dogledno vrijeme kada je inflacija dodatno obezvrijedi. No, u svakom slučaju drago mi je da je prepoznat uloženi trud u dodatan rad nastavnika i da se osvijestila potreba za njegovom valorizacijom. Lijep pozdrav, Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
25 Mirjana Vuletic PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Ovim dopunama prepoznat je trud kojeg učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji dodatno ulažu uz svakodnevne radne obveze. O visini iznosa uvijek se može raspravljati. Mišljenja sam da se treba obrazložiti zašto postoje različiti iznosi naknade za ocjenjivače prema pojedinom predmetu. U svakom slučaju ovaj potez Ministarstva je motivirajući za prosvjetne djelatnike. Srdačan pozdrav, Mirjana Vuletić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
26 Ivona Trtanj Šneler PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Ovim dopunama prepoznat je trud kojeg učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji dodatno ulažu uz svakodnevne radne obveze. O visini iznosa uvijek se može raspravljati. . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
27 Dijana Dvornik PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Člankom 7.a jer sam mišljenja da svaki dodatan trud treba vrednovati i nagraditi. Isto tako sam mišljenja da bi trebalo razmisliti o visini naknade. Srdačan pozdrav, Dijana Dvornik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
28 Marijana Cerovec PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Pozdravljam dobru volju i namjeru da se valorizira i nagradi rad učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u provedbi ispita državne mature. Visina naknade može biti za diskusiju, ali generalno se slažem da bi primjerenije bilo da predloženi iznos bude neto a ne bruto. Državna matura pojavljuje se kao dodatni radni zadatak koji treba biti proveden vrlo sistematično, planski i svrsishodno i dobro je da su zaposlenici stimulirani financijskom nagradom. S druge strane, ispiti se uglavnom odvijaju unutar osmosatnog radnog dana učitelja i razlikuje ih samo činjenica da se kao posao organiziraju jednom godišnje. Srednja škola dobiva sve upute i materijale u obliku koji je spreman za upotrebu i jedino ima odgovornost primjene istih u praksu. Ako razmišljam istom logikom onda su osnovne škole zakinute za uvažavanje i nagrađivanje sličnog posla, a to su upisi učenika osmih razreda u srednju školu. Ovo se kao dodatan posao pojavljuje jednom godišnje i to isključivo razrednicima učenika osmih razreda, pedagoginji i ravnatelju. Organiziraju se dodatni sati sastanaka za učenike i roditelje, te sati pomoći učenicima i roditeljima, kontrola podataka, printanje prijavnica , primanje materijala i unos podataka u aplikaciju i sl. Osobito se povećava obim poslova upisa učenika u srednju školu osnovnim školama koje imaju veći broj učenika slabijeg ili vrlo slabog socijalnog statusa, a oni ne posjeduju kompjutor ili tablet, nemaju internet niti znanja i vještina o tome kako se vrši prijava, odabir programa ili upis u srednju školu. Napokon, upis u SREDNJU školu pripada srednjim školama i nadilazi radne obaveze rada osnovne škole. Do vremena uvođenja e-upisa u srednje škole, osnovne škole nisu imale nikakve obaveze u samom postupku upisa već samo ono što je logično i očekivano: provodila se profesionalna orijentacija i informiranje učenika i roditelja. Zato, predlažem slijedeće financijske nagrade: koordinatoru za provedbu upisa u srednje škole ( prema veličini osnovne škole ili prema broju učenika osmih razreda)- uobičajeno je to stručni suradnik, ravnatelju koji organizira cijeli posao, te razrednicima koji pomažu koordinatoru u nekim poslovima. Hvala unaprijed na uvažavanju prijedloga. Nije prihvaćen Dopunom Pravilnika predviđeno je nagrađivanje provedbe probnih ispita državne mature koji će se u potpunosti provoditi i vrednovati u školskim ustanovama, a sudjelovanje učenika i nastavnika je dobrovoljno. Napominjemo da provedba državne mature također nije predmet ovoga pravilnika.
29 Tatjana Bašić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s prijedlogom o nagrađivanju. Nastavnici zaista imaju niz odgovornosti i obveza koji nisu uključeni u plaćanja. Zato je lijepo da se vidi da nastavnik može biti nagrađen za dodatni rad, što je jako poticajno. Hvala! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
30 Tatjana Plantak PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s prijedlogom nagrađivanja. Predlažem da se doda dio s utvrđivanjem visine naknade za ocjenjivanje probnih ispita iz predmeta Hrvatski jezik i Matematika za učenike 3. razreda (odnosno 4. razreda petogodišnjih škola) koji se pišu samo na jednoj razini. Srdačan pozdrav, Tatjana Plantak Prihvaćen Prijedlog će biti uvršten u dopunu Pravilnika.
31 Andrea Sebastijan PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se da je potrebno nagraditi odgojno-obrazovne radnike koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature, ali je vrlo nekorektno da postoje različiti iznosi naknade za ocjenjivače prema pojedinom predmetu. Smatram da bi trebalo navesti koji je razlog tome jer u protivnom izgleda da neki predmeti vrijede više. Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
32 IRENA JURIČIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, i ravnatelji i računovođe i tajnici bi trebali biti obuhvaćeni Pravilnikom, svi ćemo i imamo više obveza. Nije prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 116. stavkom 2. propisano je da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. U skladu s navedenim, nema zakonskog uporišta za nagrađivanje drugih djelatnika koji nisu navedeni u spomenutom čalnu Zakona.
33 Milojka Rataić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, za pohvalu je što će se rad na probnoj DM nagraditi. Veliki je to posao koji treba odraditi i to u vrijeme školskih, županijskih i međužupanijskih natjecanja. O visini naknada dalo bi se raspravljati, ali bitnije je da je netko uočio da nam se stalno dodaju novi poslovi koji se ne nagrađuju. Mislim da su u cijeloj priči zaboravljeni ravnatelji koji će, bez obzira na ispitne koordinatore, sudjelovati u svakom segmentu organizacije probne DM. Važno je naglasiti da nije isto pripremati i provoditi DM u strukovnim školama i gimnazijama. Nije prihvaćen Sukladno kriterijima vrednovanja propisanima Pravilnikom ravnatelji škola imaju mogućnost nagrađivanja.
34 Kristijan Mitrečić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, Smatram da ste sa prijedlogom visine naknada jako podcijenili rad profesore. Minimalna studenska satnica iznosi 29,30 kn, a za profesore predlažete satnicu od 30 kn. Mišljenja sam da je razlika u visini satnice od 0,70 kn između profesora i studenta ispod svake razine. S poštovanjem, Kristijan Mitrečić Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
35 ZVONIMIR MESIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, ne mogu podržati navedene izmjene zbog neprilične cijene rada. Minimalna studentska satnica je 29,30 kn a naknada profesorima za dežurstvo je 30,00 kn. S poštovanjem, Zvonimir Mesić, dipl.ing.građ.-nastavnik Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
36 Tatjana Varga PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Podržavam dopunu Pravilnika i slažem se s predloženim. Lijep pozdrav. Tatjana Varga Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
37 JADRANKA BAKULA PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Podržavam dopunu Pravilnika i slažem se s predloženim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
38 Ljiljana Ivanković PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, pozdravljam i podržavam nagrađivanje dodatnog rada. Međutim, svaka nagrada bi trebala biti motivirajuća, a čini mi se da uz ovakav iznos satnice, neće biti motiviranih za takav obim dodatnog posla. S poštovanjem, Ljiljana Ivanković Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
39 Renata Posavec PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Slažem se s većinom kolegica i kolega da je svakako potrebno nagraditi odgojno-obrazovne radnike koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature. Svaki dodatni trud potrebno je vrednovati i platiti tako i probne mature. O iznosu bi se također dalo raspravljati. Srdačan pozdrav! Renata Posavec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
40 Helena Dobranić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Dopune Pravilnika su dobrodošle, no smatram da je iznos tj. nagrada za uloženi trud za ovakav rad premala. Ovakvim poslovima treba pristupiti razborito, smireno te utrošiti puno vremena da bi bilo i korektno. Također smatram da je nekorektno da postoje različiti iznosi naknade za ocjenjivače prema pojedinom predmetu. To bi značilo da neki predmeti vrijede više tj. njihovi ocjenjivači što svakako nije korektno. Bez obzira bili to obavezni predmeti ili izborni. Ovo je sigurno pozitivno jer se uloženi rad ipak mora vrednovati i platiti. Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
41 Tatjana Stupin PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Navedene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u kontekstu nagrađivanja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad na ispravljanju probnih ispita aktualne Državne mature u šk. god. 2021./2022. vrijedan su prinos i ispravan pristup nagrađivanja za odgovoran i stručan rad. Svakom probnom ispitu državne mature valja pristupiti temeljito, precizno te izdvojiti kvalitativno vrijeme za ispravljanje, u skladu s edukacijama, kao i spoznajom da je ispit pisao maturant, odnosno učenik trećega razreda srednje škole, a koji je dio svoga srednjoškolskoga obrazovanja proveo u specifičnim uvjetima. Predloženi Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja…, valja podržati i primijeniti u skladu sa slovom Zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
42 Ištvan Kerekeš PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Pozdravljam dopunu Pravilnika i slažem se s predloženim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
43 Marica Jurić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Ne slažem se u potpunosti sa ponuđenim bruto iznosom jer smatram da je premali novčani iznos za takav obim posla. Srdačan pozdrav, Marica Jurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
44 Vesna Stipić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam i pozdravljam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Člankom 7.a jer svaki dodatan trud treba biti vrednovan i nagrađen. Srdačan pozdrav, Vesna Stipić Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
45 Marijana Buhin PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam da se rad vezan uz poslove probne mature plati. O iznosu bi se dalo diskutirati. Smatram da ima mjesta za napredak što se tiče čitavog pravilnika. Imam dojam da su svake godine isti nastavnici nagrađivani. Ne kažem da ne zaslužuju, ali zaslužuju i drugi nastavnici koji vrijedno rade. Pročitala sam u nekom ranijem komentaru i apsolutno se slažem da nije isto raditi u osnovnoj školi, gimnaziji ili strukovnoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
46 FILIP ŽIDOV PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima jer je važno nagraditi rad i uložen trud nastavnika kao dodatnu motivaciju za daljnji rad. Srdačan pozdrav, Filip Židov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
47 Jasminka Šilović PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, jer dodatan trud treba biti vrednovan. Srdačan pozdrav, Jasminka Šilović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
48 Suzana Đanić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani! U potpunosti se slažem sa Pravilnikom o dopunama pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima. Mišljenja sam da se rad u bilo kojem segmentu mora adekvatno vrednovati i nagraditi.S poštovanjem, suzana Đanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
49 Vedran Lakovic PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s promjenama jer je jako važno da se vrednuje trud nastavnika. Smatram da je ovaj potez motivirajući za prosvjetne djelatnike. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
50 ANITA KRAJAČ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Svakako trudi i napor nastavnika treba nagraditi, naravno i većim iznosima, no i ovo je zasad motivirajuće. Lijep pozdrav, Anita Krajač, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
51 Ljubica Kostanić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani/e, ne slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopunama pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Pravilnikom se ne omogućuje pravilna valorizacija dodatnog rada odgojno-obrazovnih radnika. Smatram da je premali ponuđeni bruto iznos za ispravljanje. Moguće je to oblikovati kao ostali poslovi/obveze pa time riješiti sve probleme ili ponuditi više. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
52 Mirela Macelaru PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, Podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, ali ne slažem se s iznosima. Smatram da nisu adekvatni s obzirom na opseg posla i činjenicu da je to dodatni posao koji treba odraditi pored svih redovnih aktivnosti u školi. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
53 Ivana Torjanac Matas PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. U potpunosti je opravdano vrednovati, na predloženi način, dodatne obaveze odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature. S poštovanjem, Ivana Torjanac Matas Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
54 Gordana Ljubej PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Sve navedeno podržavam i mislim da je realno. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
55 renata andrović PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Svaki dodatni rad treba posebno vrednovati. Srdačan pozdrav Renata Andrović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
56 Ksenija Kezele PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani! Podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Srdačan pozdrav, Ksenija Kezele Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
57 Drinka Dujmović PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, pozdravljam i pohvaljujem dopune u Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima koje omogućuju priznanje u vidu materijalne zadovoljštine odgojno-obrazovnim radnicima koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
58 Tatjana Orešković PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam prijedlog da se iza članka 7. doda članak 7a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
59 Aurika Matković PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s Prijedlogom o dopunama pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Pravi je to put za valorizaciju i vrednovanje dodatnih obveza učitelja, učitelja koji se zalažu i rade više, ulažu sebe više i svoj nastavnički posao. Gledajući tablicu smatram da je nagrada u kunama, obzirom na rad koji je zahtjevan, nedostatna. Trebalo bi tablicu doraditi. S poštovanjem, Aurika Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
60 Ernestina Tropša PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani/e, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopunama pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Pravilnikom će se omogućiti valorizacija dodatnog rada odgojno-obrazovnih radnika. S poštovanjem, Ernestina Tropša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
61 Slavica Bernatović PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani Vi, i svi, 1. Hvala. Najsrdačnije zahvaljujem za cijenjeni prijedlog dopune, uvaženih predlagatelja. 2. Ali, dežurstvo nastavnika u trajanju od 60 minuta, vrjednovati i nagraditi s dvadesetak kuna, što preostane od onih 30 u brutto-u? 3. Nadalje vrjednovati, nagraditi ocjenjivanje po ispitu s 15-tak kuna, u neto-u, koliko u prosjeku preostane od onih predloženih!? Stručno ocjenjivanje ispita u okviru Državne mature, Vi predlažete vrjednovati s petnaestak kuna? Dobro, plaćam sve poreze i prireze, oduvijek, te je to 25 kuna u prosjeku. 4. U vremenima kada je minimalna satnica, u tamo onim "ozbiljnim" društvima, desetak eura__što bi značilo, koliko kuna!? 5. Bilo bi lijepo da razmotrite znatno izdašnije iznose. Pogotovo kada radim i živim u današnjim okolnostima. 6. Je li imate za CILJ, konačno rejting odgojno obrazovnih djelatnika, učitelja, nastavnika, profesora konačno poboljšati? I ovo Vam je jedna od prilika i mogućnosti. 7. Hvala. Uistinu, nemoralnih ponuda i u ovim sferama! 8. Najznačajnija karakteristika u razlici nagrade po ispitu različitih predmeta! S poštovanjem, Slavica Bernatović Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
62 LJILJANA CVETKO PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Pozdravljam svaku dopunu pravilnika koja financijski stimulira rad zaposlenika, no i dalje ima velikih neujednačenosti kod kriterija za nagrađivanje jer nisu svi kolege u ravnopravnom početnom položaju, odnosno uvjeti za rad su različiti. Ovdje svakako treba nadopune u člancima koji su općeniti, a nije isto sakupiti bodove u osnovnoj školi, srednjoj strukovnoj ili gimnaziji, a da ne govorimo o radnom mjestu učitelj, suradnik, ravnatelj.... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
63 Dino Babačić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Slažem se u potpunosti s dopunama Pravilnika i to je jedini pravi put za valorizaciju i vrednovanje nastavničkih dodatnih obaveza, jer su sve naše dosadašnje aktivnosti u Školi i van nje najčešće potpadale pod Ostale poslove, te na taj način nije bio nagrađivan, niti cijenjen naš rad izvan učionice. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
64 Sanja Minarik PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, podržavam pravo na nagrađivanje učitelja koji se trude, zalažu i rade više. Takve se stvari trebaju cijeniti, a i primjereno uloženom vremenu i znanju, platiti/nagraditi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
65 SERĐO SAMBLIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima jer smatram da se dodatno uloženi trud treba dodatno vrednovati. Ovim dopunama prepoznat je trud kojeg učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji dodatno ulažu uz svakodnevne radne obveze. O visini iznosa uvijek se može raspravljati. Međutim, važno je da je rad prepoznat te su stavke uvrštene u Pravilnik. To je temelj za raspravu u nekim budućim izmjenama Pravilnika. Srdačan pozdrav Serđo Samblić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
66 Zdenka Marton PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovim i srednjim školama te učeničkim domovima, a vezano uz provedbu probnih ispita državne mature.. Sve nas čeka veliki posao koji ćemo, kao i uvijek, raditi savjesno i za što bolje ostvarivanje rezultata naših učenika na redovnoj državnoj maturi. Naši učenici će probnom državnom maturom dobiti povratnu informaciju gdje su sa svojim znanjem, a i otkloniti osjećaj straha od nepoznatog u realnoj situaciji. Mi smo im, kao i u svim poslovima koje obavljamao bez plaćanja, velika podrška. S poštovanje, Zdenka Marton, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
67 Sanja Penić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Pozdrav! Pozdravljam odluku o dopuni ovog dijela pravilnika. Većina nas djelatnika našla se pred još jednim novim izazovom. Vjerujem da smo svi spremni na ispravljanje probnih ispita - zbog naših učenika koji očekuju rezultate, zbog našeg poziva... Što se tiče nagrađivanja odgojno-obrazovnih djelatnika, slažem se da se i ovaj dio posla boduje, ali isto tako molim da se razmotre i druge stavke pravilnika o nagrađivanju. I sama sam predala zahtjev pred dvije godine jer sam vjerovala da sam kroz školsku godinu napravila jako puno za učenike i školu. Međutim, problem je nejednakih mogućnosti profesora u gimnaziji i profesora u strukovnoj školi. U kategoriji Natjecanje, smotre...vrlo rijetko ćemo dobiti učenike koji će postići zapažen rezultat na Županijskom natjecanju, a još rjeđe na Državnom natjecanju. Kurikulumi za strukovne škole ne prate nove kurikulume za Gimnazijske programe. I prije reforme školstva bilo je jako teško konkurirati Gimnaziji jer je njihov program opširniji i navike učenika su drugačije (želja za znanjem, konkurencijom). Danas, ako želimo ići na neko natjecanje, naš učenik mora samostalno (uz našu pomoć i podršku) savladavati gimnazijski program. Nemalo puta su me učenici pitali za natjecanje, ali kad pogledaju pitanja i cjeline koje se ispituju, odustaju. Na kraju želim reći da i mi imamo učenike koji bi se natjecali i da bi bilo jako lijepo kad bi nam se to nekako omogućilo. Godinama sam sudjelovala na natjecanju Lijepa naša, upravo iz razloga što su gimnazijski i strukovni dio usmenog i pismenog ispitivanja bili odvojeni. Jedino tako može se i naš učenik osjećati ponosno jer sudjeluje na natjecanju bez obzira na ishod. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Navedeni prijedlog nije predmet dopuna Pravilnika, ali će biti razmotren pri sljedećim izmjenama Pravilnika.
68 Ksenija Luburić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja jer se time odaje priznanje nastavnicima zbog povećanog opsega posla u školi. Lijep pozdrav. Ksenija Luburić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
69 Anica Greegović PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom Pravilnika o nagrađivanju prosvjetnih djelatnika koji sudjeluju u provedbi pokusnih ispita državne mature, jer svaki rad treba biti nagrađen. Imam primjedbu na Članak 7a; smatram da je razlika između Hrvatskog i Engleskog jezika neopravdano velika. Mislim, također, da bi nagrade trebale biti izražene u neto iznosima. S poštovannjem, Anica Gregović, prof. engleskog jezika. Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
70 Senija Horvat PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s navedenim dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Ne bih se u potpunosti složila s navedenim bruttom, čini mi se da su iznosi trebali biti izraženi u netto iznosima (barem kod dežurstava i ispravljanju ispita pojedinih predmeta). Senija Horvat Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
71 Jadranka Jelisavac PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima jer smatram da se svaki uloženi rad treba nagraditi. S poštovanjem, Jadranka Jelisavac, mag. prim. educ., savjetnica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
72 Bojan Klapčić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Ovaj pravilnik, i uz predložene dopune je nedostatan da utječe na mjesečno selektivno poticanje rada učitelja i stručnih suradnika. Nužno ih je poticati ne samo od strane ministra, jednokratno jednom godišnje, nego svaki mjesec od strane ravnatelja. Svakom ravnatelju je posao upravljanja ustanovom, pa je nužan sustav poticanja na mjesečnoj razini, inače caruje uravnilovka (svima podjednako), što je relikt socijalizma kojim se još uvijek služimo. Za bolje školstvo i sve ono što je popisano u kriterijima vrednovanja (članak 4.) nužno je raditi svakodnevne brojne male korake, a onda ih i vrednovati, posebno: rad s darovitima, rad na projektima koji školi donose donacije ili prihode (projekti, zadruga, prikupljanje sekundarnih sirovina za prodaju), rad koji nije plaćen a dodatno je radno opterećenje (na primjer naručivanje udžbenika i DOM) i druge vrijedne aktivnosti. Bez mjesečnog vrednovanja izvrsnosti, nema kontinuiranog napretka, a godišnjim nagradama se stvara dojam da cijenimo obrazovanje samo jednom godišnje, a ne svaki dan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
73 Snježana Elveđi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, iako smatram da su iznosi mogli biti i veći. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
74 Snježana Sveticki PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
75 Stephanie Kate Lukač PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Slažem se sa navedenim dopunama pravilnika, treba dodatno nagraditi zbog povećanog opsega posla što donosi ispravljanje probnih ispita. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
76 Davor Ljubić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Pozdravljam pravilnik o nagrađivanju nastavnika. Mislim da bi bilo korektnije da se taj navedeni iznos za dežurstvo isplaćuje u neto iznosu. S iznosima za ispravljanje ispita probne mature se slažem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
77 Vesna Šumanac PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Poštovani, slažem se dopunom pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja jer za svoj rad trebaju biti nagrađeni. Isto tako bilo bi dobro da se lista nagrađenih svake godine objavi s bodovima kako bi bilo transparentno kako se ne bi događalo da budu nagrađeni oni s manje bodova, a oni s više bodova nisu na toj listi. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
78 Mirjana Malarić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA Pozdravljam dopunu Pravilnika i slažem se s predloženim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
79 Ankica Pokos PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Mislim da bi dežurstva na probnim ispitima državne mature trebala biti plaćena u bruto iznosu od 55 kn po jednom satu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
80 Irena Penko PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, podržavam ovaj prijedlog, međutim potrebno je dodati u članku 7.a Obvezni predmet: Talijanski materinski jezik (osnovna i viša razina), također potrebno je dodati i srpski materinski jezik, mađarski materinski jezik te češki materinski jezik. Također, treba uvrstiti i aktivnost ravnatelja/ice te definirati i visinu nagrađivanja rada ravnatelja/ice. S poštovanjem, Irena Penko Prihvaćen Prijedlog će biti uvršten u dopunu Pravilnika.
81 Elizabeta Galić-Papić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Pohvaljujem što su se počeli razmatrati dodatni poslovi profesora u školama. Nadam se da će neto satnica biti na višoj razini (minimalna neto satnica preko student servisa je 29 kuna). U prosvjeti rade i mogu raditi samo entuzijastične i nesebične osobe koje ne razmišljaju o materijalnim dobicima jer da o tome razmišljaju ne bi bile u prosvjeti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
82 SLAVENKA MARKOTA PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Mišljenja sam da bi iznosi trebali biti veći za sve predmete te izraženi u netu a ne u brutu. Također, nije razvidan razlog različite cijene naknade za ispravljanje, primjerice, ispita iz Sociologije i Filozofije, navedena niska naknada za ispravljanje ispita iz Logike kao ni različita naknada za ispravljanje ispita iz stranih jezika. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
83 Tatjana Kovče PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, slažem se sa time da se napokon ovakve aktivnosti učitelja prestanu "trpati u ostale poslove" i počnu zasebno nagrađivati. Ipak, smatram da iznos te nagrade treba biti usklađen s prosječnom satnicom visoko obrazovnih osoba. Hvala. Tatjana Kovče Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
84 Đani Škara PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Međutim iznose naknade treba povećati i prikazati ih u neto iznosu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
85 Silvija Sinovčić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, slažem se s ovom izmjenom Pravilnika. Budući da već godinama ne valorizirate dežurstva na državnim maturama (nego samo ocjenjivače) onda je lijepo da ste odlučili nagraditi rad probne državne mature. Međutim iznosi nisu adekvatni satnici jednog nastavnika i njegovom radu na dežurstvima, sa svim odgovornostima koje ona donose. Iznose svakako treba iznositi u neto obliku. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
86 LENKA CIMPERMAN PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Također smatram da bi bilo poželjno razmotriti mogućnost uvećanja navedenih "nagrada". Srdačan pozdrav Lenka Cimperman Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
87 BRANKA RIMAC PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Uz svakodnevne radne obveze koje učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju, svaku dodatnu obvezu treba prepoznati i nagraditi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
88 Karmena Vadlja Rešetar PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, u potpunosti se slažem da se sav rad koji se obavi uz provedbu probnih ispita državne mature plati, ali smatram da se na isti način mora platiti i dežuranje za vrijeme državne mature. Iznosi koje ste predložili su zaista preniski i pomalo uvredljivi. Uz sve to, nije mi jasno zašto se to zove "nagrada". S obzirom da je to naknada za obavljeni rad, predlažem da se umjesto riječi "nagrada" koristi riječ "naknada", dakle, odgojno-obrazovni radnici imaju pravo na naknadu! lp Primljeno na znanje U dopune Pravilnika uključeni su nastavnici koji dežuraju na provedbi probnih ispita državne mature. Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
89 Marina Ivoš PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, kao i moje kolege podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Iznosi koji su ponuđeni vrlo su skromni i simbolični. Rad pri ispravljanju testove (bio koji predmet) vrlo je opsežan i kompleksan te zahtijeva ogroman uloženi trud predmetnog nastavnika jer na kraju proizlazi povratna informacija roditeljima i učenicima. Nakon dobivene povratne informacije učenik i roditelj (i predmetni nastavnik) točno zna što treba popraviti i doraditi. U Pravilnik o nagrađivanju treba uključiti i nastavnike koji dežuraju te satničara jer ima dodatni posao u pripremi načina rada škole za vrijeme provedbe ispita probne državne mature. Moj zaključak je da dodatan rad učitelja i nastavnika treba vrednovati, nagraditi i na kraju pristojno platiti. Lijep pozdrav, Marina Ivoš Primljeno na znanje U dopune Pravilnika uključeni su nastavnici koji dežuraju na provedbi probnih ispita državne mature.
90 Marija Blažević PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, općenito podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Ovim je dopunama prepoznat trud kojeg učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji dodatno ulažu uz svakodnevne radne obveze. Što se tiče iznosa naknada, izraženih u bruto iznosu, smatram da ih je realno prikazati u neto iznosu. Kao drugo, naknade su, čini mi se, simbolične i iznimno niske, u odnosu na dodatan trud svih spomenutih djelatnika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
91 Ivan Ilišević PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Ivan Ilišević. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
92 Ajlin Andreis Sarun PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Podržavam napor da se dodatni rad valorizira, ali iznos od 30 kn bruto po satu je zaista ponižavajući i bilo bi onda bolje da radimo gratis, kao i do sada. Isto tako trebalo bi valorizirati rad na redovitoj državnoj maturi, koja je uvedena bez ikakvih naknada nastavnicima, koji satima dežuraju, ponekad i po 6 sati kada se radi o produljenom vremenu pisanja ispita. Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
93 Mirta Lulić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, podržavam predložene dopune Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Svaki dodatan trud treba vrednovati i nagraditi, ali treba razmisliti o visini naknade. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
94 Srednja škola Ivanec PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, smatram da u članku 7.a obavezno mora biti naveden i satničar, koji uz ispitnog koordinatora odrađuje uistinu zahtjevan i velik posao vezan uz organizaciju probne državne mature. Budući da se ispiti pišu za vrijeme održavanja nastave, satničar sa ravnateljem i ispitnim koordinatorom sudjeluje u pripremi modela rada za vrijeme održavanja ispita probne državne mature i definiranju dežurstava, ali radi i reorganizaciju cijele nastave za sve dane održavanja svih ispita probne državne mature. Nije prihvaćen Nagradu mogu dobiti djelatnici koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature na poslovima ispitnog koordinatora, na poslovima dežurstva ili ocjenjivanja ispita.
95 Igor Nikičić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, slažem se sa predloženim dopunama Pravilnika. S poštovanjem, Igor Nikičić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
96 Gorana Rosandić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. U ovaj članak treba uvrstiti i djelatnice u računovodstvima škola. Njihov se posao višestruko uvećao u zadnjih nekoliko godina i nepošteno se izostavljaju iz svih izmjena. Nije prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 116. stavkom 2. propisano je da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. U skladu s navedenim, nema zakonskog uporišta za nagrađivanje drugih djelatnika koji nisu navedeni u spomenutom čalnu Zakona.
97 NATAŠA MODRIĆ TIĆAK PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, slažem se općenito s prijedlogom vrednovanja i on se mora uključiti u postojeći Pravilnik. Slažem se i s velikim brojem komenatara gdje bi nagrade trebale biti prikazane u neto iznosu te također smatram da su iznosi prilično skromni. Međutim, nije mi jasno, konkretno za jezike, podrazumijeva li se pod pojmom ispit esej, test ili oboje? Hvala i srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Pod navedenim se podrazumijeva cjelovit ispit sa svim njegovim dijelovima.
98 MARIO LATIN PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, slažem se s odlukom o materijalnom nagrađivanju svih koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature, no isto tako smatram da su navedenim bruto iznosima podcijenjeni svi sudionici navedenog procesa. Svakako bi se trebali povećati iznosi za osobe uključene u proces ispravljanja probnih ispita (u najmanju ruku obveznih predmeta) te dežurnih nastavnika koji će biti zaduženi za nadzor provedbe ispita. Srdačan pozdrav, Mario Latin, mag.oec,. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
99 Goran Samardžić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, Smatram da ste s ovim bruto iznosima podcijenili odgojno - obrazovne djelatnike. Prvenstveno obvezni predmet matematiku (osnovna razina) i izborni predmet informatiku, budući su deficitarna zanimanja na razini cijele države. Uz pretpostavku da znate koliko se rada i vremena utroši na ispravljanje ispita, zanima me po kojem kriteriju ste uopće određivali navedene brutto iznose budući da nizak iznos iz matematike (osnovna razina) vidljivo odskače od iznosa ostalih predmeta. Srdačan pozdrav, Goran Samardžić Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
100 DARKO JEMBREK PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, Pozdravljam odluku o materijalnom nagrađivanju svih koji sudjeluju u provedbi probnih ispita državne mature. Nadam se da ovo neće biti iznimka, već pravilo i u slijedećim provedbama. Cijena rada nije primjerena stručnoj spremi i poslu koji treba odraditi, ali je dobar put i pokazatelj da se dodatan rad mora i platiti. Pozdrav, Darko Jembrek, profesor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
101 Marina Pavičić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
102 Anka Marić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja jer sam mišljenja da svaki rad treba biti nagrađen. Također se slažem s kolegama da bi iznosi trebali biti izraženi u neto obliku i to predlažem iste iznose, (ako već ne mogu biti viši) te predlažem u tablici promijeniti "Bruto iznos u kn" u "Neto iznos u kn". Smatram da u članku 7.a ne bi trebalo praviti razliku u visini iznosa za izborne predmete stranoga jezik: njemačkoga, francuskoga, talijanskoga i španjolskoga jezika. Nije prihvaćen Visina nagrade u potpunosti je usklađena s visinom naknade ocjenjivačima za vrednovanje zadataka u ispitima državne mature koji su ispiti visokog rizika.
103 Zrinka Tomašković PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 2. Poštovani, pozdravljam prijedlog plana za nagradu učiteljima po obavljenom poslu ravnomjerno obavljenom poslu. Međutim, zanima me ulazi li u dežurstva i dežurstvo članova školskog ispitnog povjerenstva? Primljeno na znanje U dežurstvo ne ulaze dežurstva članova školskog ispitnog povjerenstva, nego dežurstva nastavnika tijekom provedbe probnih ispita državne mature.
104 Nada Nekić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA, Članak 3. Poštovani, slažem se sa predloženim dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Svakako je potrebno dodatno nagraditi uloženi trud i vrijeme. S poštovanjem, Nada Nekić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.