Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o aerodromima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARKO MARJANOVIĆ PODACI O AERODROMU, Uvjeti na površinama za kretanje zrakoplova i povezanim sadržajima Zbog mogućeg nastanka konfuzije potrebno je uskladiti način označavanja točaka. U Članku 19. - Stavku 7. potrebna osposobljavanja po točkama se označuju rimskim brojevima (i, ii, iii, iv. v. vi...), a potom se u Stavku 8. referira na ista ali sada prema točkama označenim malim slovima abecede "bude osposobljeno sukladno točkama od a) do i), te točki p) stavka 7. ovoga članka". Prihvaćen „Prilikom učitavanja Nacrta Pravilnika u sustav e-savjetovanje, došlo je do grešaka u numeriranju u cijelom dokumentu. U objavljenom Pravilniku numeracija će biti ispravljena: a) Poznavanje aerodroma (uključujući oznake, znakovi, svjetla), b) Priručnik/Naputak o uporabi aerodroma, c) Plan postupanja u slučaju izvanrednog događaja, d) Procedura pokretanja NOTAM-a, e) Postupci pregledavanja operativnih površina aerodroma, f) Vožnja po operativnoj površini, g) Postupci radio -komunikacije, h) Frazeologija na aerodromu (uključujući izgovor ICAO abecede), i) Procedure aerodromskog kontrolnog tornja na operativnoj površini, j) Tipovi onečišćivača na USS i izvješćivanje, k) Pokretanje procedure i ispunjavanje Izvješća o stanju USS (RCR), l) Procjena i izvješćivanje svojstava trenja na USS, m) Korištenje uređaja za mjerenje trenja, n) Kalibracija i održavanje uređaja za mjerenje trenja (ukoliko operator aerodroma sam provodi mjerenja), o) Svjesnost o nepouzdanosti rezultata uređaja za mjerenje trenja, p) Procedure kod uvjeta smanjene vidljivosti.“