Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine i Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Silić , POPIS MJERA SA OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA U mjeri 2.2., predviđa se povećanje broja polaznika HIRH na sveučilišnim tečajevima i ljetnim i zimskim školama hrvatskoga jezika u RH. Može li se mjerom obuhvatiti i ostale visokoobrazovne ustanove koje provode ili će provoditi spomenute programe, a ne samo sveučilišta? Nije prihvaćen Poštovana gospođo Silić, zahvaljujemo se na Vašem komentaru i upitu. Povećanje broja polaznika HIRH na sveučilišnim tečajevima i ljetnim i zimskim školama hrvatskog jezika u RH, odnosi se na poznate i postojeće oblike učenja hrvatskog jezika koje podržava, podupire, stipendira ili provodi SDUHIRH ili Hrvatska matica iseljenika. Opis mjere i navedeni tečajevi učenja hrvatskog jezika na taj su način prilagođeni djelokrugu poslova, nadležnosti i praksi navedenih institucija koji ujedno omogućavaju praćenje, izvještavanje i ocjenu uspješnosti ove mjere putem postavljenog pokazatelja rezultata mjere: Broj polaznika HIRH na sveučilišnim tečajevima i ljetnim/zimskim školama hrvatskoga jezika u RH. Sve ostale vrste tečajeva učenja hrvatskog jezika na ostalim visokim učilištima podržavamo i potičemo, ali s obzirom da se organiziraju izvan naše nadležnosti nismo u mogućnosti pratiti, izvještavati i ocjenjivati njihovu uspješnost, odnosno utjecati na povećanje broja polaznika na takvim tečajevima.
2 TIHOMIR KLEMENT , POPIS MJERA SA OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA Hrvatske svjetske igre, obzirom da su opet otkazane zbog covida da li se budžet prebacuje na nove ili se koristi za pomaknuti na novi datum? Primljeno na znanje Poštovani g. Klement, zahvaljujemo se na Vašem komentaru i upitu. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske podržava i sufinancira održavanje Hrvatskih svjetskih igara te je u tu svrhu osigurao i potrebna sredstva u državnom proračunu za 2022. godinu. Međutim, V. Hrvatske svjetske igre koje su se trebale održati u srpnju 2022. godine u Zagrebu, odgođene su zbog pandemije bolesti COVID-19, a ukoliko njihovo održavanje bude planirano u sljedećoj godini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osigurat će potrebna sredstva u proračunu za tu svrhu.
3 Ivana Silić , 7. Posebni ciljevi, pokazatelji ishoda i pripadajuće mjere 7.3.3. "...ogledat će se u provedbi mjera poput stipendiranja Hrvata za školovanje s ciljem stjecanja višeg i visokog obrazovanja" - predlažem izbaciti pojam višeg obrazovanja, jer se termin više ne koristi. "omogućavanja upisa na studije na hrvatskim sveučilištima te mogućnosti cjeloživotnog učenja i sudjelovanja u projektima znanstvene suradnje." - umjesto na hrvatskim sveučilištima, predlažemo napisati hrvatskim visokoobrazovnim institucijama, osim ako se iz određenog razloga želi osigurati isključivo studij na sveučilištima. Prihvaćen Poštovana gospođo Silić, zahvaljujemo se na Vašem komentaru i upitu. Komentari se prihvaćaju, a novi izmijenjeni tekst glasi: U tom smislu povratak i useljavanje hrvatskog iseljeništva/dijaspore (što uključuje i njihove potomke) u RH, kao područje PC3 Nacionalnog plana, ogledat će se u provedbi mjera poput stipendiranja Hrvata za školovanje s ciljem stjecanja visokog obrazovanja, omogućavanja upisa na studije na hrvatskim visokim učilištima te mogućnosti cjeloživotnog učenja i sudjelovanja u projektima znanstvene suradnje.